UPCE

Vědecká rada

Vědecká rada (VR) je samosprávným akademickým orgánem veřejné vysoké školy, která jedná o významných odborných vědecko-pedagogických záležitostech univerzity. Vědeckou radu univerzity jmenuje rektor, který jí zároveň předsedá. 
 

Složení Vědecké rady Univerzity Pardubice:
 

  předseda  
1 prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. rektor Univerzity Pardubice
     
  Interní členové  
  jméno pracoviště
2 doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D. Katedra analytické chemie, FChT
3 doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. Ústav ekonomických věd, FES
4 doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D. Katedra řízení procesů, FEI
5 prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. Katedra ošetřovatelství, FZS
6 doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. Oddělení radiologie, FZS
7 prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, FChT
8 prof. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES
9 doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. Ústav historických věd, FF
10 prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. Ústav historických věd, FF
11 prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Ústav organické chemie a technologie, FChT
12 prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. Katedra fyzikální chemie, FChT
13 prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Ústav environmentálního a chemického inženýrství, FChT
14 prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Katedra technologie a řízení dopravy, DFJP
15 prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. Katedra polygrafie a fotofyziky, FChT
16 Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. Katedra elektrotechniky, FEI
17 doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. Ústav historických věd, FF
18 doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, DFJP
19 prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. Výukové a výzkumné centrum v dopravě, DFJP
20 Mgr. BcA. Radomír Slovik Ateliér restautování papíru, knižní vazby a dokumentů, FR
21 prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Ústav ekonomických věd, FES
22 doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. Oddělení ekonomiky a managementu ve spojích, DFJP
23 prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Ústav historických věd, FF
     
  Externí členové  
  jméno pracoviště
24 doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Technická univerzita v Liberci
25 doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič VŠChT Praha
26 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. STU v Bratislave
27 prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
28 prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
29 prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. JČU v Českých Budějovicích
30 prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
31 prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
32 prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. Historický ústav AV ČR, v. v. i.
33 doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D. AVU v Praze, Národní galerie v Praze
34 prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. VŠChT v Praze
35 prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
36 doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
37 prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
38 prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně
true