UPCE

Vědecká rada

Vědecká rada (VR) je samosprávným akademickým orgánem veřejné vysoké školy, která jedná o významných odborných vědecko-pedagogických záležitostech univerzity. Vědeckou radu univerzity jmenuje rektor, který jí zároveň předsedá. 
 

Složení Vědecké rady Univerzity Pardubice 
 

  předseda  
1 prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. rektor Univerzity Pardubice
     
  Interní členové  
  jméno pracoviště
2 prof. Ing. Jan Čapek, CSc. Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES
3 doc. Ing. Aleš Filip, CSc. Výzkumné centrum, FEI
4 prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. Katedra ošetřovatelství, FZS
5 doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. Oddělení radiologie, FZS
6 prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, FChT
7 Ing. Andrea Koblížková, Ph.D. Jazykové centrum
8 doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. Ústav regionálních a bezpečnostních věd, FES
9 doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. Ústav historických věd, FF
10 prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. Ústav historických věd, FF
11 prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Ústav organické chemie a technologie, FChT
12 prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc. Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, DFJP
13 prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Ústav environmentálního a chemického inženýrství, FChT
14 prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Katedra technologie a řízení dopravy, DFJP
15 prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. Katedra polygrafie a fotofyziky, FChT
16 Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. Katedra elektrotechniky, FEI
17 prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. Výukové a výzkumné centrum v dopravě, DFJP
18 Mgr. BcA. Radomír Slovik Ateliér restautování papíru, knižní vazby a dokumentů, FR
19 prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Ústav ekonomických věd, FES
20 doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. Oddělení ekonomiky a managementu ve spojích, DFJP
21 prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Ústav historických věd, FF
     
  Externí členové  
  jméno pracoviště
22 doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Technická univerzita v Liberci
23 doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič VŠChT Praha
24 prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
25 prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
26 prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
27 prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD Žilinská univerzita v Žiline
28 prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
29 prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. VŠChT Praha
30 prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
31 prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.  Fakulta sociálních věd, UK
32 prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. Historický ústav AV ČR, v. v. i.
33 prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. Univerzita Pardubice
34 prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Univerzita Karlova
35 prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
36 prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
37 prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Vysoké učení technické v Brně
38 doc. MgA. Tomáš Vaněk Akademie výtvarných umění v Praze
true