Rada pro komercializaci

Rada pro komercializaci je odborným poradním orgánem rektora ve vztahu ke komercializaci výsledků vědy a výzkumu. Rada se skládá ze zástupců výzkumných organizací, aplikační sféry a finanční sféry. Její členy jmenuje a odvolává rektor.

 

Složení Rady pro komercializaci Univerzity Pardubice:

doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D – Univerzita Pardubice, předseda

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. – Univerzita Pardubice

doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D. – Univerzita Pardubice

doc. Ing. David Veselý, Ph.D. – Univerzita Pardubice 

 

Ing. Miroslav Janeček, CSc. - konzultant v oblasti výzkumu a vývoje, bývalý ředitel Výzkumného ústavu organických syntéz a.s.  

Ing. Zdeněk Nedvěd – Komerční banka, a.s.

Ing. Zdeněk Jirsa – STAPRO s.r.o.

Přemysl Rubeš, M. Eng. - Presto Ventures a.s.

false