Mezinárodní vědecká rada

Mezinárodní vědecká rada je poradním orgánem rektora zejména v oblasti strategie vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice a při hodnocení výsledků činnosti univerzity v těchto oblastech.

Členové:

prof. MUDr. Karel Raška (USA)
prof. Stephen Elliott (UK)
prof. Himanshu Jain (USA)
prof. Leoš Müller (Sweden)
prof. Christian Hanus (Austria)

false