Mezinárodní vědecká rada

Mezinárodní vědecká rada je poradním orgánem rektora zejména v oblasti strategie vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice a při hodnocení výsledků činnosti univerzity v těchto oblastech.

Členové:

prof. MUDr. Karel Raška
prof. Stephen Elliott
prof. Himanshu Jain
prof. Leoš Müller
prof. Christian Hanus

false