UPCE

Akademický senát

Akademický senát univerzity je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a skládá se z 39 volených členů akademické obce - senátorů. Volební období senátu je tříleté. Jsou v nich zastoupeni akademičtí pracovníci a také studenti fakult. Senátoři z řad akademických pracovníků tvoří komoru akademických pracovníků, senátoři z řad studentů tvoří komoru studentů.
 

Předseda: Ing. Petr Bělina, Ph.D.

Předsednictvo:
JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Mgr. Věra Culková
MgA. Ivan Kopáčik 
Lucie Částková
 

Členové Akademického senátu UPa
Dopravní fakulta Jana Pernera
doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.
doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D.
Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.
Ing. Jiří Šlapák
Ing. Petr Šohajek

Fakulta ekonomicko-správní
Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.
Ing. Ondřej Kuba
Lucie Částková

Fakulta chemicko-technologická
doc. Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Petr Bělina, Ph.D.
Ing. Petr Kalenda, Ph.D.
doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D.
Ing. Eliška Matušková
Bc. Petr Leinweber

Fakulta filozofická
doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
Mgr. Věra Culková
Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.
Bc. Zlata Bauerová
Bc. Zdeňka Horáčková

Fakulta restaurování
MgA. Ivan Kopáčik
Markéta Svobodová

Fakulta zdravotnických studií
Mgr. Vít Blanař, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa
Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
Hynek Ludvík
Michal Havrda

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
Mgr. Alena Pozdílková, Ph.D.
Ing. Soňa Neradová, Ph.D.
Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.
Bc. Marek Henzl
Bc. Vojtěch Hůla

Celouniverzitní pracoviště (Katedra tělovýchovy a sportu, Jazykové centrum)
Mgr. Jan Němec

true
true