UPCE

Akademický senát

Akademický senát univerzity je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a skládá se z 39 volených členů akademické obce - senátorů. Volební období senátu je tříleté. Jsou v nich zastoupeni akademičtí pracovníci a také studenti fakult. Senátoři z řad akademických pracovníků tvoří komoru akademických pracovníků, senátoři z řad studentů tvoří komoru studentů.
Předseda senátu a předsednictvo pro nové funkční období budou zvoleni na 11. zasedání senátu dne 15. ledna 2019.

Předseda: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Předsednictvo:
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
MgA. Ivan Kopáčik 
Ing. Petr Bělina, Ph.D. 
Bc. Kateřina Bartošová

Členové Akademického senátu UPa
Dopravní fakulta Jana Pernera
Ing. Dušan Čermák, Ph.D.
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
Ing. David Šourek, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.
Bc. Vojtěch Porwisz
Ing. Dana Sommerauerová

Fakulta ekonomicko-správní
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.
Bc. Petr Šild
Lucie Částková

Fakulta chemicko-technologická
doc. Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Petr Bělina, Ph.D.
prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.
doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D.
Ing. Pavel Šimon
Bc. Kateřina Bartošová

Fakulta filozofická
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Mgr. Věra Culková
PhDr. Adam Horálek, Ph.D.
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
Mgr. Nela Michalicová
Anna Skácelová

Fakulta restaurování
MgA. Ivan Kopáčik
Anna Pátková

Fakulta zdravotnických studií
Mgr. Vít Blanař, Ph.D.
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.
PhDr. Kateřina Horáčková
Mgr. Zuzana Škorničková
Jaroslav Vágner

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.
Ing. Soňa Neradová, Ph.D.
Ing. Pavel Rozsíval
Ing. Karel Juryca
Ing. Tomáš Svoboda

Celouniverzitní pracoviště (Katedra tělovýchovy a sportu, Jazykové centrum)
Mgr. Irena Podlásková

true