UPCE

Akademický senát

Akademický senát univerzity je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a skládá se z 39 volených členů akademické obce - senátorů. Volební období senátu je tříleté. Jsou v nich zastoupeni akademičtí pracovníci a také studenti fakult. Senátoři z řad akademických pracovníků tvoří komoru akademických pracovníků, senátoři z řad studentů tvoří komoru studentů.
 

Předseda: Ing. Petr Bělina, Ph.D.

Předsednictvo:
JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
​Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.
Bc. Petr Leinweber

Členové Akademického senátu UPa
Dopravní fakulta Jana Pernera
doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.
doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D.
Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
Ing. Nina Kudláčková, Ph.D.
Ing. Jiří Šlapák
Ing. Petr Šohajek

Fakulta ekonomicko-správní
Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.
Bc. Vladimír Uhnavý

Fakulta chemicko-technologická
doc. Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Petr Bělina, Ph.D.
doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.
prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.
Ing. Eliška Matušková
Bc. Petr Leinweber

Fakulta filozofická
doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.
Mgr.. Zdeňka Horáčková

Fakulta restaurování
MgA. Ivan Kopáčik
Markéta Svobodová

Fakulta zdravotnických studií
Mgr. Vít Blanař, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
Matěj Vondrák
Barbora Grymová

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
Mgr. Alena Pozdílková, Ph.D.
Ing. Soňa Neradová, Ph.D.
Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.,
Bc. Marek Henzl
Michal Nejedlo

Celouniverzitní pracoviště (Katedra tělovýchovy a sportu, Jazykové centrum)
Mgr. Jan Němec

true
true