UPCE

Vedení univerzity

Vedení univerzity je zřízeno na základě článku 18 odst. 2 písm. f) Statutu Univerzity Pardubice. Je operativním poradním orgánem rektora. Členy jsou rektor, prorektoři a kvestor.

Rektor:
prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. 
telefon +420 466 036 553
e-mail rektor@upce.cz

Prorektoři:

doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost, statutární zástupce rektora
telefon +420 466 036 551, 466 037 450, 466 037 504
e-mail petr.dolezel@upce.cz

doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.
prorektorka pro vnější vztahy
telefon +420 466 036 776, 466 037 078
e-mail petra.bajerova@upce.cz

doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
prorektorka pro vnitřní záležitosti
telefon +420 466 036 549, 466 036 452
e-mail libena.cernohorska@upce.cz

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.
prorektor pro vzdělávání a kvalitu

telefon +420 466 036 552, 466 036 073

e-mail pavel.panoch@upce.cz

Kvestor:

Ing. Petr Gabriel, MBA
telefon +420 466 036 556
fax +420 466 036 365
e-mail kvestor@upce.cz
e-mail petr.gabriel@upce.cz

 

Představitelé VŠ v její historii

 

Kontakt a informace:

Kancelář rektora

Ing. Lucie Košťálová
kancléřka - vedoucí kanceláře
telefon +420 466 036 530
e-mail lucie.kostalova@upce.cz

Ing. Michaela Jeníčková
asistentka rektora
telefon +420 466 036 553, 554
e-mail michaela.jenickova@upce.cz

Dagmar Casková
asistentka prorektorů
telefon +420 466 036 568
e-mail dagmar.caskova@upce.cz

Kontaktní adresa:
Studentská 95
532 10  Pardubice 2

true