UPCE

Vedení univerzity

Vedení univerzity je zřízeno na základě článku 18 odst. 2 písm. f) Statutu Univerzity Pardubice. Je operativním poradním orgánem rektora. Členy jsou rektor, prorektoři a kvestor.

Rektor:
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
telefon +420 466 036 553
e-mail rektor@upce.cz

 

Prorektoři:
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
prorektorka pro vzdělávání a kvalitu, statutární zástupkyně rektora
telefon +420 466 036 549, 568
e-mail tatiana.molkova@upce.cz

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 
prorektor pro vnitřní záležitosti
telefon +420 466 036 551, 568
e-mail miroslav.ludwig@upce.cz

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
prorektor pro vědu a rozvoj
telefon +420 466 036 552, 568
e-mail libor.capek@upce.cz 

Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
prorektorka pro vnější vztahy
telefon +420 466 036 776, 568
e-mail andrea.koblizkova@upce.cz

 

Kvestor:

Ing. Petr Gabriel, MBA
telefon +420 466 036 556
fax +420 466 036 365
e-mail kvestor@upce.cz
e-mail petr.gabriel@upce.cz

 

Představitelé VŠ v její historii

 

Kontakt a informace:

Kancelář rektora

Ing. Lucie Košťálová
kancléřka - vedoucí kanceláře
telefon +420 466 036 530
e-mail lucie.kostalova@upce.cz

Ing. Michaela Jeníčková
asistentka rektora
telefon +420 466 036 553, 554
e-mail michaela.jenickova@upce.cz

Ing. Nikola Tříletá
asistentka prorektorů
telefon +420 466 036 568
e-mail nikola.trileta@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová
tajemnice rektora
telefon +420 466 036 555, +420 602 487 730
e-mail valerie.wagnerova@upce.cz


Studentská 95
532 10  Pardubice 2

true