Představitelé VŠ v její historii

Funkcionáři vysoké školy

děkan
1951 - 1953 doc. Ing. Dr. Jiří KLIKORKA
proděkani

doc. RNDr. Josef KAŠPAR pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost v denním studiu
doc. Ing. Dr. Jan WANKA pro vědeckovýzkumnou činnost 1952 - 1953

rektor 
1953 - 1969 prof. Ing. Dr. Jiří KLIKORKA
prorektoři

doc. RNDr. Josef KAŠPAR
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost v denním studiu 1953 - 1959
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost ve specializovaném studiu 1958 - 1959
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost pro studium pracujících 1959 - 1963
doc. Ing. Jaromír WEIGNER pro vědeckovýzkumnou činnost 1953 - 1957
doc. Ing. Stanislav KEBL pro vědeckovýzkumnou činnost 1957 - 1958
prof. Ing. Jan PANTOFLÍČEK pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost 1956 - 1958
ve studiu při zaměstnání pro vědeckovýzkumnou činnost 1958 - 1962
doc. Josef LANGPAUL pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost v denním studiu 1959 - 1966
prof. Ing. Josef HERYNK zastupující prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost 1960 - 1962
pro vědu a výzkum 1962 - 1969
prof. Ing. Karel FRIML pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost ve studiu pracujících a postgraduálním studiu 1963 - 1965
doc. RNDr. Josef JENÍK, CSc. pro výstavbu 1962 - 1966
pro pedagogickou  a politickovýchovnou činnost v denním studiu 1966 - 1970
prof. Ing. Josef KOMŮRKA pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost pro studium pracujících 1965 - 1969
doc. JUDr. Jiří JANKO, CSc. pro postgraduální a mimořádné studium a pro technické vybavení školy 1966 - 1969

rektor
1970 - 1973 prof. Ing. Jaroslav PANTOFLÍČEK, CSc.
prorektoři
doc. RNDr. Josef KAŠPAR pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost
doc. Ing. František LÉBR, CSc. pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost ve studiu při zaměstnání
doc. JUDr. Jiří JANKO, CSc. pro postgraduální a mimořádné studium a pro technické vybavení školy
prof. Ing. Dr. Jiří MÝL pro vědeckovýzkumnou činnost

rektor
1973 - 1980 prof. Ing. František LÉBR, CSc.
prorektoři
doc. Ing. Stanislav KOLDA, CSc. pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost
doc. Ing. Vladimír LIŠKA, CSc. pro ideologickou činnost a zahraniční styky
doc. Ing. Jaroslav POSKOČIL, CSc. pro vědeckou činnost

rektor
1980 - 1985 prof. Ing. Dr. Jiří KLIKORKA
prorektoři

prof. Ing. Stanislav KOLDA, CSc pro výchovně vzdělávací činnost v pedagogickém procesu
prof. Ing. Jaroslav POSKOČIL, CSc. pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky
doc. Ing. Jaroslav RŮŽIČKA, CSc. pro politickovýchovnou vzdělávací činnost
prof. Ing. Zdeněk LECJAKS, CSc. pro výchovně vzdělávací činnost mimo pedagogický proces

rektor
1985 - 1988 prof. Ing. Dr. Jiří KLIKORKA, DrSc.
prorektoři
prof. Ing. Stanislav KOLDA, CSc. pro výchovně vzdělávací činnost v pedagogickém procesu
prof. Ing. Zdeněk LECJAKS, CSc. pro výchovně vzdělávací činnost mimo pedagogický proces
doc. Ing. Milan KUCHLER, CSc. 
doc. Ing. Ivan MACHAČ, CSc. pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky

rektor
1988 - 1990 doc. Ing. Ivan MACHAČ, CSc.
prorektoři
prof. Ing. Stanislav KOLDA, CSc. pro výchovně vzdělávací činnost v pedagogickém procesu
prof. Ing. Zdeněk LECJAKS, CSc. pro výchovně vzdělávací činnost mimo pedagogický proces
prof. Ing. Milan KUCHLER, CSc. pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky
doc. Ing. Ivan TAUFER, CSc. pro rozvoj vysoké školy

rektor
1990 - 1991 doc. Ing. Josef PANCHARTEK, CSc.
prorektoři
doc. Ing. Ladislav KUDLÁČEK, CSc. pro rozvoj a propagaci školy
doc. Ing. Miroslav TROJAN, CSc. pro vědu
doc. Ing. Karel VYTŘAS, CSc. pro vnější a zahraniční vztahy
doc. Ing. Jiří VOTÍNSKÝ, CSc. pro pedagogický proces

rektor
1991 - 1994 prof. Ing. Ladislav KUDLÁČEK, CSc.
prorektoři
doc. Ing. Josef PANCHARTEK, CSc. pro vědu, výzkum, výstavbu a rozvoj 1991
doc. Ing. Jiří VOTÍNSKÝ, CSc. pro pedagogické záležitosti a elektronizaci 1991
doc. Ing. Ladislav KOUDELKA, DrSc. pro vědeckovýzkumnou činnost a rozvoj
prof. Ing. Karel VYTŘAS, DrSc. pro vnější a zahraniční vztahy a propagaci školy

rektor
1994 -  1997 prof. Ing. Ladislav KUDLÁČEK, CSc.
prorektoři
prof. Ing. Jaroslav CHURÁČEK, DrSc. pro vědu a vnější vztahy
prof. Ing. Rudolf KALOČ, CSc. pro rozvoj školy
prof. Ing. Josef TICHÝ, DrSc. pro pedagogickou práci

rektor
1997 - 2000 prof. Ing. Oldřich PYTELA, DrSc.
prorektoři
doc. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc. pro vnitřní záležitosti
doc. Ing. Jaroslav JANDA, CSc. pro vzdělávání a vědu
doc. Ing. Jan ČAPEK, CSc. pro vnější vztahy a rozvoj

rektor
2000 - 2003 prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc.
prorektoři
doc. Ing. Jaroslav JANDA, CSc. pro vzdělávání a vědu
doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. pro vnitřní záležitosti
prof. Ing. Jiří MÁLEK, DrSc. pro vnější vztahy a rozvoj

rektor
2003 - 2006 prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc.
prorektoři
doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. pro vnitřní záležitosti
doc. Ing. Jaroslav JANDA, CSc. pro vzdělávání a rozvoj 2003 - 2005
pro vzdělávání 2005 - 2006
prof. Ing. Jiří MÁLEK, DrSc. pro výzkum a vnější vztahy 2003 - 2005
pro vědu a zahraniční vztahy 2005 - 2006
doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc. pro vnější vztahy a rozvoj 2005 - 2006

rektor
2006 - 2010 prof. Ing. Jiří MÁLEK, DrSc.
prorektoři
prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc. pro vědu a tvůrčí činnost
doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. pro vnitřní záležitosti
doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc. pro studium a pedagogickou činnost
doc. Ing. Milan GRAJA, CSc. pro vnější vztahy a rozvoj

rektor
2010 - 2014 prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc.
prorektoři
doc. Ing. Jiří CAKL, CSc. pro vnitřní záležitosti
prof. PhDr. Karel RÝDL, CSc. pro vzdělávání a záležitosti studentů
doc. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D. pro vědu a tvůrčí činnost
doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc. pro rozvoj 2010
doc. PaedDr. Jana KUBANOVÁ, CSc.  od 2011

rektor
2014 - 2018 prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc.
prorektoři
prof. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D. pro vnitřní záležitosti
prof. PhDr. Karel RÝDL, CSc. pro vzdělávání a záležitosti studentů do 2015
prof. Ing. Jiří KULHÁNEK, Ph.D. pro vědu a tvůrčí činnost
doc. PaedDr. Jana KUBANOVÁ, CSc. pro rozvoj do 2015
pro vzdělávání a záležitosti studentů od 2015
prof. PhDr. Petr VOREL CSc. pro rozvoj od 2015

rektor
2018 - 2022 prof. Ing. Jiří MÁLEK, DrSc.
prorektoři
prof. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D. pro vzdělávání a záležitosti studentů
prof. PhDr. Petr VOREL, CSc. pro vědu a tvůrčí činnost
Ing. Andrea KOBLÍŽKOVÁ, Ph.D. pro rozvoj
prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc. pro vnitřní záležitosti

tajemníci
1950 – 1951      Ing. Vladimír LIŠKA
1951 – 1952      František NOVOTNÝ
1952 – 1953      Anna REITMAYEROVÁ
1953 – 1956      JUDr. Zdeněk JEZERSKÝ

kvestoři
1956 – 1972    JUDr. Zdeněk JEZERSKÝ
1972 – 1990    JUDr. Zdeněk BENEŠ
1990 – 1991    Mgr. Milena ČEGANOVÁ
1991 –  1997   Ing. Jiří MARŠÁLEK
1997 – 2013    Ing. Milan BUKAČ
2013 - dosud  Ing. Petr GABRIEL, MBA

false