Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

shutterstock_107624384_111672.jpg

Na Univerzitě Pardubice  funguje regionální kontaktní organizace (RKO) pro Rámcové programy Evropské Komise již od roku 2000. Je součástí sítě NINET.  Od roku 2017 probíhají aktivity RKO v rámci projektu INCENTIVE - Informační CENTtrum pro Internacionalizaci Výzkumu a zapojení do ERA. Tento projekt navazuje na úspěšnou realizaci projetků RIKoC a RIKoC+  v letech 2000-2016.

Cílem projektu INCENTIVE je rozvoj a posilování kvality českého výzkumu a vývoje prostřednictvím zajištění podpůrných a asistenčních služeb pro zvýšení míry zapojení a úspěšnosti českých subjektů, zejména vysokých škol a výzkumných organizací z Pardubického a Královéhradeckého kraje, do aktivit Evropského výzkumného prostoru, do mezinárodních programů výzkumu a vývoje a do dalších multilaterálních aktivit.

Projekt INCENTIVE je zaměřen na rozvoj komplexního systému podpory projektů mezinárodního výzkumu v průběhu celého projektového cyklu, tj. „from idea to impact“.

Zájemcům o podporu poskytuje zkušený tým projektu informace a pomoc s přípravou projektových návrhů, řešitelům projektů pak podporu při negociacích, věcném a finančním řízení, administraci, reportingu a slaďování vnitřní legislativy s požadavky jednotlivých programů. Projekt se soustřeďuje také na poskytování nezbytných podpůrných služeb zahraničním VaV pracovníkům.

Nedílnou součástí práce je i odborný rozvoj řešitelského týmu a networking pro získávání a sdílení zkušeností ve vědecké a odborné komunitě, směřující k účelnému získávání informací z poradních orgánů jednotlivých programů.

Projekt je financován z programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŚMT  INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM pod reg. č. LTI17004. Doba řešení je od 1. února 2017 do 31. prosince 2020.

Hlavní řešitelkou je Ing. Monika Vejchodová, vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa.