Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

univerzita-pardubice-privita-jednani-ceske-konference-rektoru_autor-j.-jamborkjk_173437.jpg

Univerzita Pardubice se přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníkyKodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků v roce 2019.

Hlavním cílem bylo vytvořit vlastní strategické dokumenty a akční plán vedoucí k posílení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na Univerzitě Pardubice a získání prestižní certifikace HR Award. Certifikaci uděluje Evropská komise těm výzkumným institucím, které mají nastavené procesy strategického řízení v personální oblasti a řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu v souladu s principy Charty a Kodexu. Oceněné instituce tak například garantují otevřený a transparentní proces výběrového řízení a náboru nových zaměstnanců, stejně jako kontinuální zajišťování podpory a kvality pracovního prostředí pro pracovníky nejen ve vědě a výzkumu.

Certifikace byla udělena Univerzitě Pardubice v roce 2021. Univerzita tak může používat označení HR Excellence in Research. 

Obecné informace


Charta a Kodex

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále jen Charta a Kodex), je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů.

Cílem Charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.

HR Award

HR Excellence in Research Award (HR Award) je prestižní certifikace nebo také používaný termín "ocenění" udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí.

Výzkumné organizaci zajišťuje grafický prvek HR Award větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí nebo pro získávání grantů. Ocenění je považováno již za mezinárodní standard pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

Instituce, která chce ocenění HR Award získat, se musí přihlásit k principům zakotveným v „Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků“. 

Přínos implementace HR strategie pro univerzitu a výzkumné pracovníky

 Mezinárodní atraktivita a viditelnost instituce splňující evropské standardy

  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje
  • Vytvoření podmínek pro lepší karierní růst v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru
  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků
  • Zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON a další

Kontaktní osoba


Jana Janková
HR manažerka

Univerzita Pardubice
602 135 524

Milníky

Prosinec 2019
Přihlášení k principům zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových výzkumných pracovníků
Květen - červen 2020
Provedení prvního interního dotazníkového šetření napříč Univerzitou
Prosinec 2020
Odeslání žádosti na Evropskou komisi o udělení ocenění HR Award
Červenec 2021
Odeslání připomínek k žádosti na Evropskou komisi o udělení ocenění HR Award
Říjen 2021
Získání prestižního ocenění HR Award
Duben 2023
Provedení druhého interního dotazníkového šetření napříč Univerzitou
Listopad 2023
Odeslání sebeevaluační zprávy Evropské komisi