Doklady o studiu

Doklady o studiu a doklady o absolvování studia jsou na Univerzitě Pardubice jednotné a při prvním vystavení v originále jsou dle vnitřních předpisů Univerzity Pardubice vydávány bezplatně.

true