Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

doklady_studium_111687.jpg

Doklady o studiu a doklady o absolvování studia jsou na Univerzitě Pardubice jednotné a při prvním vystavení v originále jsou dle vnitřních předpisů Univerzity Pardubice vydávány bezplatně.

Doklady o studiu vydávají na všech fakultách příslušná studijní oddělení.

Pro ověřování vzdělání získaného na Univerzitě Pardubice existuje web https://pravydiplom.cz/
V něm jsou uloženy informace o všech diplomech vydaných Univerzitou Pardubice od roku 2004.
Na tomto webu se zadá absolventovo jméno, příjmení a číslo diplomu - a systém ověří, zda takový diplom existuje.
Pokud ano, tak se následně zobrazí dodatečné informace o údajích uvedených na diplomu v rozsahu:
- fakulta, na které student absolvoval;
- ve kterém roce bylo studium ukončeno;
- jaký titul student získal;
- název studijního programu a název studijního oboru/specializace.

Pokud je potřeba ověřit diplomu staršího data, je nutné kontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty.