Doklady o studiu

Doklady o studiu a doklady o absolvování studia jsou na Univerzitě Pardubice jednotné a při prvním vystavení v originále jsou dle vnitřních předpisů Univerzity Pardubice vydávány bezplatně.

Doklady o studiu vydávají na všech fakultách příslušná studijní oddělení.

Pro ověřování vzdělání získaného na Univerzitě Pardubice existuje web https://pravydiplom.cz/
V něm jsou uloženy informace o všech diplomech vydaných Univerzitou Pardubice od roku 2004.
Na tomto webu se zadá absolventovo jméno, příjmení a číslo diplomu - a systém ověří, zda takový diplom existuje.
Pokud ano, tak se následně zobrazí dodatečné informace o údajích uvedených na diplomu v rozsahu:
- fakulta, na které student absolvoval;
- ve kterém roce bylo studium ukončeno;
- jaký titul student získal;
- název studijního programu a název studijního oboru/specializace.

Pokud je potřeba ověřit diplomu staršího data, je nutné kontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty.

Studijní oddělení fakult

Studijní oddělení fakult

Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Andrea Hemžská, Ph.D. - bakalářské
studium - prezenční forma
telefon 466 036 096 e-mail andrea.hemzska@upce.cz
Jana Novotná, DiS. - navazující magisterské
studium - prezenční forma
studenti se specifickými vzdělávacími potřebami
telefon 466 036 097

e-mail jana.novotna@upce.cz

Barbora Pašková
- kombinované studium, studium v zahraničí
telefon 466 036 098 e-mail barbora.paskova@upce.cz
Ing. Veronika Fričová - doktorské studium telefon 466 036 099 e-mail veronika.fricova@upce.cz
Zlatuše Sojková - celoživotní vzdělávání telefon 466 036 409 e-mail zlatuse.sojkova@upce.cz
Aktuální informace najdete přímo na stránkách DFJP
Úřední hodiny - Andrea Hemžská, Jana Novotná:

Pondělí 8.30 - 11.00 13.00 - 14.30
Čtvrtek 7.30 - 11.00 13.00 - 14.30
Úřední hodiny - Barbora Pašková:

Čtvrtek 8.00 - 11.00 13.00 - 14.30
Pátek 8.00 - 11.00 13.00 - 14.30

Úřední hodiny - Veronika Fričová, Zlatuše Sojková:

dle domluvy

Fakulta ekonomicko-správní

Iveta Kašíková telefon 466 036 063 e-mail iveta.kasikova@upce.cz
Soňa Beranová telefon 466 036 022 e-mail sona.beranova@upce.cz
Mgr. Jana Vágnerová telefon 466 036 142 e-mail jana.vagnerova@upce.cz
Zuzana Slavíková, DiS. - vedoucí

telefon 466 036 065

e-mail zuzana.slavikova@upce.cz

Úřední hodiny: Pondělí
Úterý 8.00 - 11.00
Středa 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
Čtvrtek
Pátek 7.30 - 10.00 12.00 - 14.00

Informační a poradenské centrum FES

Mgr. Jana Vágnerová telefon 466 036 142

e-mail jana.vagnerova@upce.cz

Fakulta chemicko-technologická

Dana Petráňová - vedoucí telefon 466 037 302 e-mail dana.petranova@upce.cz
Michaela Držková DiS. telefon 466 037 304 e-mail michaela.drzkova@upce.cz
Hana Hrašová telefon 466 037 305 e-mail hana.hrasova@upce.cz
Eva Karamazovová telefon 466 037 074 e-mail eva.karamazovova@upce.cz
Ing. Jana Marková telefon 466 037 072 e-mail jana.markova@upce.cz
Úřední hodiny: Pondělí 8.00 - 11.00
Úterý 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
Středa
Čtvrtek 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
Pátek 8.00 - 11.00

Fakulta filozofická

Naděžda Tichá - vedoucí telefon 466 036 637 e-mail nadezda.ticha@upce.cz
Irena Kolmašová telefon 466 036 213 e-mail irena.kolmasova@upce.cz
Michaela Fišerová telefon 466 036 239 e-mail michaela.farkasova@upce.cz
Bc. Jana Horáková   email jana.horakova@upce.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
Úterý 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
Čtvrtek 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
 

Poradenské a propagační centrum FF

Ing. Jan Pražák telefon 466 036 224

e-mail jan.prazak@upce.cz

Fakulta restaurování

Jitka Korábová telefon 466 036 595 e-mail jitka.korabova@upce.cz
Petra Pokorná telefon 466 036 595 e-mail petra.pokorna@upce.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

Renata Kalhousová telefon 466 036 652 e-mail renata.kalhousova@upce.cz
Petra Jiřištová telefon 466 036 423 e-mail petra.jiristova@upce.cz
Úřední hodiny:
Úterý 11.00 - 15.00
Středa 9.00 - 11.00 13.00 - 15.00
Čtvrtek 9.00 - 13.00

Fakulta zdravotnických studií

Ing. Monika Kofferová - vedoucí telefon 466 037 736 e-mail monika.kofferova@upce.cz
Bc. Michaela Matyášová​ telefon 466 037 726 e-mail michaela.matyasova@upce.cz
Ing. Denisa Hessová

telefon 466 037 726

e-mail denisa.hessova@upce.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
Úterý 8.00 - 11.00
Středa 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00
Pátek 8.00 - 11.00 13.00 - 15.00 

true
true
true