Univerzita představila jubilejní publikaci k 60. výročí založení vysoké školy

Milena Lenderová:

Dějiny vysokého učení v Pardubicích. Univerzita v proměnách času. 1950 – 2010.

V úterý 31. května odpoledne univerzita a Fakulta filozofická „pokřtily” jubilejní publikaci, která vyšla na závěr roku, v němž si Univerzita Pardubice připomínala 60. výročí založení vysokého školství v Pardubicích. Autorkou knihy, nesoucí název „Dějiny vysokého učení v Pardubicích. Univerzita v proměnách času. 1950 – 2010”, je známá historička z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, m. j. též děkanka Fakulty filozofické v letech 2001 – 2007 – prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

V univerzitní knihovně se v 16 hodin sešly dvě desítky příznivců z řad akademický pracovníků, administrativních zaměstnanců i několik studentů. Děkan Fakulty filozofické prof. Petr Vorel jako vždy přátelsky a poutavě provedl krátkou ceremonii uvedení univerzitní publikace „do života”. Autorce prof. Mileně Lenderové poděkoval též rektor univerzity prof. Miroslav Ludwig a o vzniku knihy krátce pohovořila sama autorka. K přípitku nové publikaci děkan přizval i prof. Oldřicha Pytelu a kancléřku Ing. Valerii Wágnerovou a poté se v přátelské atmosféře diskutovalo o akademických událostech minulých i těch budoucích.

Přítomní si mohli prohlédnout na malé výstavce též další vybrané publikace autorů Fakulty filozofické, které byly vydány v poslední době a jejichž někteří autoři byli osobně přítomni.

Nová publikace k šedesátiletému jubileu vysoké školy ve městě Pardubicích, která vyšla za finančního přispění akciové společnosti Elektrárny Opatovice, poprvé a uceleně mapuje vznik a vývoj vysokého školství v Pardubicích v jeho šedesátileté historii, obsahuje množství dobových fotografií a příloh. Autorka při práci využila dostupné archivní materiály. Nekladla si za cíl hodnotit odborný vědecký přínos jednotlivých fakult a vědeckých škol, které na univerzitě, především na nejstarší Fakultě chemicko-technologické, vznikly a které ji proslavily, ale zachytit šest desetiletí vývoje vysoké školy v historickém kontextu.

Vysoká škola založená na základě vládního nařízení ze dne 27. června 1950 nevznikla v Pardubicích náhodou – Pardubice patřily jednoznačně mezi města s největší koncentrací chemického průmyslu. Významný, a to i pro studijní program budoucí vysoké školy, byl rovněž průmysl potravinářský a strojírenský. Cesta k univerzitě trvala přes čtyřicet let, za tu dobu prošla škola hlubokými změnami – z původní Vysoké školy chemické v Pardubicích se stala Univerzitou Pardubice se sedmi fakultami.

Autorka publikace, historička prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. je autorkou deseti knižních publikací a více než stovky odborných studií uveřejněných v našich i zahraničních časopisech. V roce 1999 jí byla udělena cena Nakladatelství Mladá fronta za nejlepší populárně naučnou publikaci roku, v roce 2007 získala vyznamenání Francouzské republiky Ordre des Palmes Académiques. Veřejnost zná Milenu Lenderovou zejména díky čtenářsky velice oblíbeným monografiím věnujícím se postavení žen v historii a dějinám každodennosti. Z nejznámějších titulů je možné uvést: „K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století”, „Zdenka Braunerová”, „Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století”, „Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu”, „Ženské deníky 19. století” a další.

Kniha Mileny Lenderové připomínající historii vysoké školy je již téměř rozebrána a je ještě v několika výtiscích k zakoupení v univerzitní prodejně skript/odborné literatury vydavatelství univerzity v univerzitním kampusu.

Ing. Valerie Wágnerová, mluvčí UPa