UPCE

Správní rada Univerzity Pardubice

Členové Správní rady Univerzity Pardubice:

Předseda
Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Místopředsedové

Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR, ředitelka ZŠ a praktická škola Svítání, o.p.s. Pardubice
doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha

Další členové

MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a.s. Nemocnice Pardubického kraje
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., senátor Parlamentu ČR, vedoucí Ústavu fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic
PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu
Ing. Josef Liška, místopředseda představenstva a generální ředitel a.s. Synthesia
Ing. Ivo Toman, MBA, ředitel odboru regionální dopravy, GŘ České dráhy a.s.
Mgr. Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu
Ing. Zdeněk Jirsa, jednatel společnosti Stapro s.r.o., Medila s.r.o.

true