UPCE

Správní rada Univerzity Pardubice

Členové Správní rady Univerzity Pardubice:

Předseda

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva a generální ředitel a.s. Nemocnice Pardubického kraje

Místopředsedové

Ing. Roman Línek, MBA, náměstek hejtmana Pardubického kraje

Ing. Josef Liška, místopředseda představenstva a generální ředitel a.s. Synthesia

Další členové

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., Ústav fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Miluše Horská, senátorka za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko a předsedkyně
Výboru pro sociální politiku Senátu PČR, ředitelka ZŠ a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic

Ing. Zdeněk Jirsa, jednatel společnosti Stapro s.r.o., MeDiLa spol. s r.o.

PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu

doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha

prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., emeritní rektor 

Ing. Ivo Toman, MBA, oborový specialista, Generální ředitelství České dráhy a.s.

Mgr. Tomáš Zdechovský, MBA poslanec Evropského parlamentu

true