UPCE

Správní rada Univerzity Pardubice

Členové Správní rady Univerzity Pardubice:

Předseda
1. Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Místopředsedové

2. Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR, ředitelka ZŠ a praktická škola Svítání, o.p.s. Pardubice

3. doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha

Další členové

4. MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a.s. Nemocnice Pardubického kraje

5. prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., senátor Parlamentu ČR, vedoucí Ústavu fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

6. Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic

7. PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu

8. Ing. Josef Liška, místopředseda představenstva a generální ředitel a.s. Synthesia

9. JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje

10. prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., Technologické centrum AV ČR

11. Ing. Ivo Toman, MBA, ředitel odboru regionální dopravy, GŘ České dráhy a.s.

12. Mgr. Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu

true