Správní rada Univerzity Pardubice

Členové Správní rady Univerzity Pardubice:

Předseda
1. Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Místopředsedové
2. MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a.s. Nemocnice Pardubického kraje
3. doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha

Další členové
4. Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR, ředitelka ZŠ a praktická škola Svítání, o.p.s. Pardubice
5. Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic
6. Ing. Josef Liška, místopředseda představenstva a generální ředitel a.s. Synthesia
7. JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
8. prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., Technologické centrum AV ČR
9. Ing. Ivo Toman, MBA, ředitel odboru regionální dopravy, GŘ České dráhy a.s.
10. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., vládní zmocněnec pro evropský výzkum, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
11. Mgr. Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu

12. prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., senátor Parlamentu ČR, vedoucí Ústavu fyziologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

 

 

 

true