Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

shutterstock_107624384_115266.jpg

Univerzita Pardubice je vlastníkem Campus-Wide License – celouniverzitní licence pro MATLAB, Simulink a jejich nadstavby. Zaměstnanci a studenti mohou tyto produkty používat pro výuku, výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat produkty jak na počítače vlastněné univerzitou, tak na soukromé počítače studentů a zaměstnanců univerzity, a to v neomezeném množství.

Používám individualní Campus-Wide licenci. Nyní se mi po spuštění MATLABu začala objevovat hláška o expiraci licence. Co mám dělat?

Je potřeba pomocí aktivačního klienta aktualizovat licenční soubor. Aktivačního klienta spustíte následovně: Help Menu -> Licensing -> Activate Software

V případě, že doba platnosti licenčního souboru již vypršela, se aktivační klient spustí při dalším pokusu o spuštění MATLABu.

Postup naleznete podrobně na webu MathWorks


MATLAB, Simulink a další produkty jsou dostupné pod Campus-Wide licencí pro celou univerzitu. Aplikační knihovny zahrnují:

 • MATLAB
 • Simulink
 • 5G Toolbox
 • Aerospace Blockset
 • Aerospace Toolbox
 • Antenna Toolbox
 • Audio Toolbox
 • Automated Driving Toolbox
 • Bioinformatics Toolbox
 • Communications Toolbox
 • Computer Vision Toolbox
 • Control System Toolbox
 • Curve Fitting Toolbox
 • Data Acquisition Toolbox
 • Database Toolbox
 • Datafeed Toolbox
 • Deep Learning Toolbox
 • DSP System Toolbox
 • Econometrics Toolbox
 • Embedded Coder
 • Filter Design HDL Coder
 • Financial Instruments Toolbox
 • Financial Toolbox
 • Fixed-Point Designer
 • Fuzzy Logic Toolbox
 • Global Optimization Toolbox
 • GPU Coder
 • HDL Coder
 • HDL Verifier
 • Image Acquisition Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • Instrument Control Toolbox
 • LTE HDL Toolbox
 • LTE Toolbox
 • Mapping Toolbox
 • MATLAB Coder
 • MATLAB Compiler
 • MATLAB Compiler SDK
 • MATLAB Parallel Server
 • MATLAB Report Generator
 • Mixed-Signal Blockset
 • Model Predictive Control Toolbox
 • Model-Based Calibration Toolbox
 • OPC Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Parallel Computing Toolbox
 • Partial Differential Equation Toolbox
 • Phased Array System Toolbox
 • Polyspace Bug Finder
 • Polyspace Bug Finder Access
 • Polyspace Bug Finder Server
 • Polyspace Code Prover
 • Polyspace Code Prover Access
 • Polyspace Code Prover Server
 • Powertrain Blockset
 • Predictive Maintenance Toolbox
 • Reinforcement Learning Toolbox
 • RF Blockset
 • RF Toolbox
 • Risk Management Toolbox
 • Robotics System Toolbox
 • Robust Control Toolbox
 • Sensor Fusion and Tracking Toolbox
 • SerDes Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • SimBiology
 • SimEvents
 • Simscape
 • Simscape Driveline
 • Simscape Electrical
 • Simscape Fluids
 • Simscape Multibody
 • Simulink 3D Animation
 • Simulink Check
 • Simulink Code Inspector
 • Simulink Coder
 • Simulink Control Design
 • Simulink Coverage
 • Simulink Design Optimization
 • Simulink Design Verifier
 • Simulink Desktop Real-Time
 • Simulink PLC Coder
 • Simulink Real-Time
 • Simulink Report Generator
 • Simulink Requirements
 • Simulink Test
 • SoC Blockset
 • Spreadsheet Link
 • Stateflow
 • Statistics and Machine Learning Toolbox
 • Symbolic Math Toolbox
 • System Composer
 • System Identification Toolbox
 • Text Analytics Toolbox
 • Trading Toolbox
 • Vehicle Dynamics Blockset
 • Vehicle Network Toolbox
 • Vision HDL Toolbox
 • Wavelet Toolbox
 • WLAN System Toolbox

MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. MATLAB poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.

Simulink je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat.

Otevřená architektura MATLABu a Simulinku vedla ke vzniku knihoven funkcí a bloků, nazývaných aplikační knihovny, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech. Další skupinu tvoří soubor nástrojů Polyspace, určený pro detekci run-time chyb, ověření správnosti programového kódu a certifikaci.

Technickou podporu kontaktujte v následujícím pořadí:

IT administrátoři fakult:


Jakub Komínek
FES

Fakulta ekonomicko-správní
Martin Žabka
FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Jan Gregar
DFJP

Dopravní fakulta Jana Pernera
Pavel Hron
FCHT

Univerzita Pardubice
Jakub Březovský
FF, FZS

Univerzita Pardubice
David Šotola
FR

Univerzita Pardubice

S licencí MATLAB Campus-Wide získaváte přístup i k těmto službám:

Následující postup instalace platí pro individuální zaměstnanecké a studentské licence. Pro instalaci do učeben a laboratoří je vhodná síťová licence - pro detaily kontaktujte administrátora Vaší fakulty. Pro další typy instalace kontaktujte správce licence. Chcete-li využívat MATLAB bez nutnosti instalace, můžete využívat MATLAB Online, který je dostupný všem studentům a zaměstnancům univerzity po vytvoření MathWorks účtu s použitím níže uvedeného odkazu. Pokud máte zájem pouze o MATLAB Online, stačí vytvoření či přihlášení se k MathWorks účtu přes MATLAB Portal – body 1 až 4 z níže uvedeného obrázkového návodu.

Individuální licence – pro instalaci na počítačích zaměstnanců a studentů univerzity:

Stažení (podrobně v Obrázkovém návodu)

 1. Přejděte na stránku MATLAB Portal poskytovanou Vaší univerzitou.
 2. Zvolte ‘Sign in to get started’ v části Get MATLAB and Simulink.
 3. Přihlaste se pod svůj univerzitní účet.
 4. Vytvořte si účet u MathWorks. Pokud již takový účet máte, přihlaste se na něj.
 5. Váš MathWorks účet bude automaticky propojen s licencí a budete přesměrováni na stránku pro stažení instalátoru.
 6. Klikněte na tlačítko Download s aktuální verzí. (Uživatelé zde mohou stahovat i starší verze.)
 7. Zvolte jeden z podporovaných operačních systémů a stáhněte instalátor.

Instalace a aktivace (podrobně v Obrázkovém návodu)

 1. Vámi stažený instalátor se nachází ve výchozí složce pro stažené soubory, pokud jste nespecifikovali jinak. Jméno instalátoru je (kde XXXXXX je označení verze):
  • Windows: matlab_XXXXXX_win64.exe
  • Mac OS X: matlab_XXXXXX_maci64.zip
 2. Spusťte instalátor
  • Windows: Dvojklikem spusťte instalátor stažený v předchozím kroku. Spustí se samorozbalovací archiv a následně instalace.
  • Mac OS X: Dvojklikem na soubor stažený v předchozím kroku rozbalíte archiv do adresáře jménem matlab_XXXXXX_maci64, kde XXXXXX je označení verze. Uvnitř adresáře spusťte instalaci dvojklikem na soubor InstallForMacOSX
 3. V instalátoru zvolte Log in with a MathWorks Account a pokračujte podle zobrazených instrukcí.
 4. Až budete vyzváni, zvolte licenci, kterou chcete použít.
 5. Vyberte produkty, které chcete stáhnout a nainstalovat.
 6. Po stažení a instalaci produktů zaškrtněte volbu Activate MATLAB a klikněte na Next.
 7. U požadavku na uživatelské jméno zkontrolujte, že je zobrazené jméno správně. Poté pokračujte s aktivací.

Pro využití metod high-performance computing na výpočetních clusterech ve vlastnictví univerzity můžete využít MATLAB Parallel Server. Pro více informací kontaktujte technickou podporu.