Oddělení podpory informačních systémů

Oddělení zabezpečuje implementaci a administraci provozních systémů univerzity včetně podpory uživatelů. Dále zajišťuje jejich vzájemnou provázanost a návaznost na další aplikace v rámci budovaného informačního systému univerzity.

  • iFIS – ekonomický informační systém + spisová služba
  • VEMA – personalistika a mzdy
  • IS STAG – informační systém studijní agendy
  • VERSO – manažerský informační systém
  • CR – centrální registr osob – zaměstnanci + studenti
  • KC – kartové centrum – výroba a evidence průkazů studentů a zaměstnanců

a dále jejich vzájemnou provázanost v rámci budovaného informačního systému Univerzity Pardubice a návaznost na další aplikace (knihovní systém KpWin, informační systém kolejí a menz ISKAM, správa telefonní ústředny SAS, kopírovací a tiskové služby SafeQ, pasportizace budov a místností AMI)

Vedoucí
Ing.
Miroslav Koblížek 466036648 miroslav.koblizek@upce.cz
IS STAG – administrace aplikační části
CR – metodika a implementace
iFIS - metodika spisové služby
 

Ing. Dana Chvojková 466036701 dana.chvojkova@upce.cz

VEMA – administrace
iFIS – administrace aplikační části, webmailer, metodika a administrace spisové služby, datová schránka UPa
CR – metodika a implementace

Ing. Martin Stroupek 466036651 martin.stroupek@upce.cz
VERSO – administrace
VERSO - vývoj manažerského informačního systému - studium, personalistika, ekonomika
VERSO – vývoj provozních modulů – objednávky, dovolenky, rezervace místností

Ing. Josef Krupička  josef.krupicka@upce.cz

Ing. Martin Šindelář martin.sindelar@upce.cz
VERSO – administrace
VERSO – vývoj provozních modulů – cestovní příkazy
AMI - pasportizace budov a místností

Michal Jeřáb michal.jerab@upce.cz
IS STAG - modul absolvent - tisky diplomů, vysvědčení, diploma supplementu
KC - správa a administrace, tisky průkazů zaměstnanců a studentů

 

false