Oddělení webových aplikací a DTP

Oddělení zajišťuje zejména provoz a podporu www stránek univerzity a intranetů včetně školení a podpory uživatelů. Dále zajišťuje předtiskovou přípravu v celouniverzitním rozsahu.

Vedoucí
Ing. Tomáš Bartoníček, Ph.D. 466 036 576 tomas.bartonicek@upce.cz www stránky
Bc. Jan Hejl 466 036 578 jan.hejl@upce.cz www stránky
Mgr. Marek Chalupník 466 036 577 marek.chalupnik@upce.cz grafické služby
Ing. Alena Komárková 466 036 344 alena.komarkova@upce.cz grafické služby
Ing. Ludmila Vařeková 466 036 342 ludmila.varekova@upce.cz www stránky

false