Zajišťuje zejména nákup hardware v celouniverzitním rozsahu.

Radim Hořák 466 036 699 radim.horak@upce.cz obchodní služby, služby spojené s mobilními operátory