Oddělení správy výpočetní a audiovizuální techniky

Oddělení zajišťuje kompletní správu a servis výpočetní a audiovizuální techniky na UPa, instalaci a konfiguraci počítačů, tiskáren, AV techniky, operačních systémů a veškerého softwarového vybavení. Vede správu uživatelských účtů, profilů a poštovních služeb, evidenci a instalaci software, hardware, servisních zásahů, podílí se na provozuschopnosti všech PC v rámci Univerzity. Zabezpečuje telefonický helpdesk, servisní podporu uživatelů (konzultace, poradenství, zaškolení…). OSVAT spravuje příslušné učebny na UPa a zajišťuje konfiguraci a provoz virtuální desktopové infrastruktury pro výuku.

Vedoucí

Ing. Petr Švec 466 036 567, mobil 724 238 524 petr.svec@upce.cz
systémová správa výpočetní techniky

Ladislava Spálenská 466 036 777, mobil 724 709 588 ladislava.spalenska@upce.cz
HELPDESK, správa uživatelských účtů a PC, správa SW, konzultace a podpora uživatelů

Štěpánka Buráňová 466 036 778, mobil 724 753 003 stepanka.buranova@upce.cz
HELPDESK, správa uživatelských účtů a PC, správa SW, administrace nákupu výpočetní techniky

Milan Keprta 466 036 738, mobil 602 186 165 milan.keprta@upc.cz
technická podpora uživatelů ( FF, Rektorát )

Ing. Josef Macel 466 036 737, mobil 602 574 631 josef.macel@upce.cz
správa antivirového a bezpečnostního SW
technická podpora uživatelů ( FES, FR )

Martin Běloušek 466 036 005, mobil 728 334 688 martin.belousek@upce.cz
technická podpora uživatelů ( DFJP, FZS, Rektorát )

Pavel Hron 466 037 121, mobil 602 186 164 pavel.hron@upce.cz
technická podpora uživatelů ( FCHT )

Zdeněk Darmovzal 466 036 572, mobil 607 724 031 zdenek.darmovzal@upce.cz
technická podpora uživatelů ( FEI ), systémová správa celouniverzitních učeben, desktopová virtualizace

Jakub Březovský 466 037 282 mobil 702 012 005 jakub.brezovsky@upce.cz
technická podpora uživatelů, správa celouniverzitních učeben, poslucháren a aul

Adrián Zeiner 466 036 655, mobil 724 278 985 adrian.zeiner@upce.cz
technická a organizační podpora audiovizuální techniky a konferenčních služeb

Bc. Ladislav Šťastný 466 036 735, mobil 724 279 046 ladislav.stastny@upce.cz
technická podpora audiovizuální techniky, učeben, poslucháren, aul a konferenčních služeb

Petr Špaček 466 036 680, mobil 725 056 223 petr.spacek@upce.cz
technická podpora audiovizuální techniky a konferenčních služeb

David Šotola 466 036 773, mobil 725 549 052 david.sotola@upce.cz
technická podpora uživatelů