Kavárna Universitas

Vědecká kavárna v Pardubicích - cyklus neformálních diskusních večerů nad tématy z vědy a vědění, který usiluje o sdílení zajímavých poznatků z vědy se širokou veřejností a o návrat vědy do naší kultury.

Vstup je volný pro zájemce z široké veřejnosti.

Kavárna Universitas je místem pro setkávání lidí zajímajících se o nejrůznější oblasti vědy či vědění. Diskusní večery jsou zasvěcené přednášce a společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost v neformálním prostředí Klubu 29 zeptat se pozvaného hosta na to, co je zajímá. Pořádají jednou za měsíc studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29 (ul. Svaté Anežky České).

Diskusní večery Kavárna Universtitas tak navazují na cyklus přednášek pod hlavičkou Science Café, který vznikl v rámci projektu IPN Podpora přírodovědných a technických oborů, Regionální koordinátor pro Pardubický kraj.

Sborník
Vědecká kavárna v Pardubicích
leden 2012 - listopad 2013

Sborník
Kavárna Universitas
prosinec 2013 - červen 2015

Nejbližší Kavárna Universitas se bude konat v září 2017.

 

 

Kontakt:

Kateřina Šraitrová

studentka Univerzity Pardubice

K.Sraitrova@seznam.cz

 

Patrik Čermák

student Univerzity Pardubice

patrik.cermak@email.cz

 

 

false
true