Absolventka FES Marie Černošová: Vytrvalost žene do cíle úspěšné

Úspěšnou absolventkou Univerzity Pardubice je i Marie Černošová (28). Vystudovala Fakultu ekonomicko-správní a v současné době pracuje jako ředitelka regionální kanceláře Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
Marie Černošová je absolventkou Fakulty ekonomicko-správní a nyní je ředitelkou regionální kanceláře Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Archiv Marie Černošové
Co vám přineslo studium na Univerzitě Pardubice?
Přineslo mi především nadhled a odbornost v ekonomické sféře, dále pak prezentaci sama sebe – tedy osobnostní rozvoj. Nebude překvapením, když zmíním i přínos matematicko-statistických předmětů a informační technologie, které v praxi velmi často využívám.
 
Jaká je tedy pracovní náplň na pozici ředitelky CzechInvestu?
Hlavní úlohou je aktivně podporovat podnikání a investice v Pardubickém kraji, a to jak prostřednictvím konzultací podnikatelských záměrů se zástupci firem a možnost získání podpory podnikání z OPPI (Operační program podnikání a inovace), které CzechInvest zajišťuje, tak i pomoc firmám, které mají zájem realizovat svou investici v Pardubickém regionu. Další náplní je podpora rozvoje podnikatelských nemovitostí a regeneraci brownfields a dále spolupráce se zástupci místní správy a samosprávy (včetně účasti v pracovních skupinách, komisích apod.), se školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu.
 
 Co považujete za největší úspěch ve své profesní kariéře?
Za svůj největší úspěch považuji v pozici ředitelky regionální kanceláře správné nastavení spolupráce s Pardubickým krajem i Magistrátem města Pardubic a iniciování projektu „Pasportizaci průmyslových zón a Brownfieldů“. Tímto projektem se podařilo aktualizovat dostupné průmyslové zóny a objekty v Pardubickém kraji, které je možné nabízet investorům (úloha CzechInvestu).
Data budou podkladem pro vytvoření brožur pro investory a základem pro webový portál Pardubického kraje. Projekt bude završen sepsáním memoranda Pardubického kraje a Agentury CzechInvest. Jedná se o aktivitu, která pomůže více zviditelnit a lépe nabídnout investorům Pardubický kraj, který je nositelem titulu Region Budoucnosti 2014/2015 – Investorsky nejatraktivnější region Východní Evropy.
Mezi své další úspěchy řadím přijetí jihokorejské delegace v Pardubicích nebo účast na China Investment Forum, kde má role spočívala v partnerství při konzultaci investičních záměrů.  
 
Máte radu pro studenty, kteří chtějí být ve svém oboru úspěšní?
Hlavně aby byli vytrvalí a měli chuť se učit.
 
Kdo je Marie Černošová
Vystudovala Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, magisterský obor Ekonomika a management podniku. Několik let pracovala jako regionální projektový manažer v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest. V současné době zastává v této společnosti funkci regionální ředitelky pro Pardubický kraj.
 
Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
false