Univerzita Pardubice rozjíždí mentoringový program

8. 9. 2021

Předat zkušenosti mladým začínajícím vědcům, pomoct s rozjezdem jejich profesní kariéry nebo jim ukázat směr výzkumu. To je cílem mentoringového programu, který začíná také na Univerzitě Pardubice. Zkušení mentoři, lídři vědeckých týmů, akademici s bohatou životní zkušeností se stanou kouči studentům doktorských studijních programů a začínajících vědeckých či výzkumných pracovníků.

Mentoring se stává jedním z velmi účinných a profesně a sociálně prospěšných nástrojů podpory rozvoje dovedností a schopností, zejména tvůrčích sil jednotlivce, a to nejen v akademickém, ale i v komerčním prostředí. „Rádi bychom pomohli studentům a mladým vědeckým pracovníkům s nastartováním jejich profesní kariéry. Chceme jim ukázat cestu a předat zkušenosti, které jsme sami během své kariéry získali,“ říká prof. Roman Bulánek z Fakulty chemicko-technologické, který je garantem programu a zároveň jedním z mentorů.

Mentory jsou akademici z Univerzity Pardubice, ale i odborníci mimo akademickou sféru. Tyto respektované osobnosti dobrovolně předávají mladším kolegům své zkušenosti a znalosti a zároveň se snaží mentorovaného posunout v jeho profesní kariéře. Do programu se mohou dobrovolně zapojit čeští i zahraniční studenti a začínající vědečtí a výzkumní pracovníci.

Mentoringový program má tři formy spolupráce. Jedná se o skupinové aktivity, ve kterých zájemci navštěvují odborné semináře a přednášky zaměřené zejména na měkké dovednosti mladých začínajících vědců, které umožní jejich osobní růst. Přihlásit se například mohou na kurzy prezentačních dovedností, přednášky zaměřené na etiku vědecké práce, problematiku autorství vědeckých publikací, kurzy akademického psaní, jazykové kurzy, ale také na kurz zvládání stresových situací nebo jak předejít symptomům vyhoření.

Mentoring může být také individuální. Primárním cílem individuálního mentoringu je předání znalostí či zkušeností z jakékoliv oblasti, které mohou mentorovanému pomoci odstartovat jeho profesní kariéru. Potřeba individuálního mentoringu by měla vždy vzniknout na základě potřeby mentorovaného. Zkušený mentor může například pomoci s identifikací kariérních cílů a nastavit postup, jak jich co nejlépe a nejrychleji dosáhnout. Může zprostředkovat důležité kontakty na kolegy v oboru, a kromě vědeckých zkušeností může předat i zkušenosti životní.

Třetí oblastí v mentoringu je tzv. peer mentoring, což je méně formálně pojatý mentoring. Při něm si zkušenosti mezi sebou předávají vrstevníci. Například PhD studenti pomáhají nově nastupujícím doktorandům praktickými radami a informacemi o organizaci studia požadavcích kladených na PhD studenty, doporučením odborné literatury či zahraničních kurzů a podobně.

Délka mentoringového programu je minimálně jeden rok. Při pozitivním hodnocení programu je možné program po dohodě obou aktérů prodloužit o další rok. Více informací k mentoringovému programu získáte na https://www.upce.cz/mentoring.

TEXT: Věra Přibylová/FOTO: Milan Reinberk