Novinky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,  rádi bychom vás pozvali na webinář k nástroji Writefull, který UPCE předplácí. Writefull je nástroj pro jazykovou korekturu odborných textů v angličtině a je určen všem akademickým/vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píší a publikují odborné texty v angličtině, ale nejsou rodilými mluvčími. Více o nástroji viz webové stránky Univerzitní knihovny.  Writefull for Institutions: The New Generation of...
Když jako lékař přišel Arnošt Pellant před lety pracovat do nemocnice v Pardubicích, chyběla mu jako dlouholetému pedagogovi výuka na vysoké škole. Nikdo tehdy ještě netušil, že jeho nabídka chemikům, aby se dozvěděli více o možných dopadech práce s chemickými látkami na lidské zdraví, přeroste ve vznik Fakulty zdravotnických studií. Prof. Pellant se stal prvním děkanem a spolu s fakultou letos slaví 15 let od jejího založení. Pamatujete si, co se ve vašem...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Nová metodika pasportu univerzitních budov pomůže veřejným vysokým školám nejen při jednání s ministerstvem školství, ale poslouží jim pro lepší přehled o budovách, které univerzita vlastní a spravuje. MŠMT tak může připravovat dotační programy na základě porovnatelných informací o univerzitních nemovitostech. Metodiku vytvořila expertní skupina složená z odborníků z VUT, ČVUT, MU a UPCE, a to na základě rozhodnutí MŠMT. Metodiku připomínkovala široká komunita techniků všech univerzit....
OZNÁMENÍ o konání 18. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice  ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 24. května 2022 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP)   Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Schválení programu zasedání. 3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice. 4. Návrh nového znění vnitřního...
DEN S FAKULTOU 17. 05. 2022
U příležitosti oslav 15 let Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice zveme na DEN S FAKULTOU v sobotu 11. 6. 2022 od 14 do 18 hod. Zábavné i naučné odpoledne nejen pro zaměstnance FZS a jejich rodiny. Co jsme pro vás připravili? Prohlídku našich speciálních odborných učeben, ukázku nejnovějších výukových modelů, zábavné úkoly se zdravotnickou tematikou, kreativní workshopy, speciální modelovku ...
RAIL BUSINESS DAYS Ve dnech 7. - 8. 6. 2022 se na Výstavišti Brno koná Mezinárodní železniční veletrh a konference RAIL BUSINESS DAYS. Největší mezinárodní veletrh se zaměřením na kolejová vozidla, moderní technologie a železniční infrastrukturu v České republice. Jedinečné spojení veletrhu s expozicí zahrnující i fyzická kolejová vozidla, s odbornou konferencí a nerušeným osobním setkáním na bázi B2B i B2G v jediném areálu nabízí efektivní příležitost...
Kultura v Pardubicích letos ožila nejen díky zajetým akcím, pomohly i novinky od studentů Univerzity Pardubice. V rámci pilotního projektu Rozjeď to běží akce s finanční podporou města a univerzity. Obě instituce na ně uvolnily dohromady 160 tisíc korun. „Mám opravdu velkou radost, že naši studenti chtějí a také organizují nové kulturní akce nejen pro univerzitu, ale i pro celé Pardubice. Univerzitní město vytváří právě podobné aktivity,“ říká rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek....