Novinky

Vážení studenti 1. ročníku ITN,   dovoluji si vám oznámit, že v posledním týdnu před zahájením letního semestru ak. r. 2020/2021 proběhne bloková prezenční výuka předmětu KST/NAPIS - Architektura a projektování informačních systémů.   Výuka se tedy bude konat v termínu 08.02.-12.02.2020 denně od 8.00 do 16.00 hod. Toto opatření je přijímáno z toho důvodu, že výuku zabezpečí odborník (ing. Jaroslav Lach) žijící v zahraničí.   Podrobnější...
Tvůrci čtyřdílné minisérie o Boženě Němcové vystihli její charakter beze zbytku, říká historička, profesorka Milena Lenderová z Ústavu historických věd Fakulty filozofické. Ta je poradkyní úspěšného seriálu České televize a tvůrcům odborně zasahovala do scénáře. Oceňuje skvělé herecké výkony a potvrzuje, že erotické scény k nejslavnější české spisovatelce patří také. Seriál o Boženě Němcové se začal natáčet už předloni v srpnu. Jste jeho poradkyní od začátku?...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení uživatelé, dovolte mi, abych vás pozvala na webinář, během kterého se dozvíte, jak využít technické příručky a interaktivní nástroje z Knovel Library v online výuce a laboratorních cvičeních na vysokých školách. Knovelem Vás provede Gill Brailsford z Elsevieru.                                   ...
Děkan Fakulty filozofické UPa se po dohodě s vedoucími kateder rozhodl vydat opatření, jež je motivováno snahou zjednodušit začátek letního semestru, nenechávat nikoho do poslední chvíle v napětí a poskytnout studentům i akademikům v této chaotické době alespoň nějakou jistotu.​ Výuka v letním semestru bude probíhat až do 31. března distančně a on-line. Výuka v distanční formě je povinná jak pro akademické pracovníky, tak pro studenty.  ...
Pro další čtyřleté období se stala viceprezidentkou organizace ČKPA členka vedení Fakulty zdravotnických studií proděkanka Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.    Na konci roku 2020 proběhly po čtyřech letech volby do prezidia a dalších orgánů České komory porodních asistentek, která je jednou z profesních organizací sdružující porodní asistentky.  Zvolená doktorka Moravcová byla v předchozích letech v této organizaci členkou prezidia pro...
Fakulta ekonomicko-správní získala akreditaci nového programu Finance v bakalářském a navazujícím magisterském programu v prezenční i kombinované formě. Více informací na online Dnech otevřených dveří 2021, které se konají 21. ledna 2021 a 6. února 2021.
Vážení uživatelé, od 1. 1. 2021 mají nově všichni autoří píšící odborné texty v angličtině k dispozici nástroj pro pokročilou korekturu jménem WRITEFULL. Součástí je samotný Writefull ve formě doplňku pro Word, dále aplikace Writefull Revise pro jazykovou kontrolu a Writefull Cite pro kontrolu umístění odkazů a citací. Více informací, odkazy a podrobné návody naleznete na stránce: https://knihovna.upce.cz/uk/writefull
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice podporuje stanovisko Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, přijaté 14. 12. 2020, a zaslané předsedkyni AS FF UPa Mgr. Keplové. Akademický senát Filozofické fakulty Masarykovy (AS FF MU) univerzity na svém zasedání v pondělí 14. 12. 2020 přijal prohlášení k současné situaci ohledně epidemie covid-19 a k plošnému zákazu kontaktní výuky na vysokých školách. Prohlášení bylo schváleno 17 hlasy z celkových...