Novinky

  V pondělí dne 10. října 2022 ve 13:00 proběhne v zasedací místnosti děkanátu FES zasedání AS FES. Návrh programu: Schválení programu zasedání. Informace o činnosti předsednictva. Vyhlášení voleb do Akademického senátu FES. Vyhlášení voleb zástupců FES do Akademického senátu UPCE. Projednání akreditace nových studijních programů. Různé. . V Pardubicích 3. října 2022    
Jaké smysly odpovídající schopnostem člověka, zvířat či rostlin mají stroje? To jste se od nás mohli dozvědět v pátek 30. 9. na akci Noc vědců. Některé smysly strojů jsou v určitých ohledech dokonalejší než u lidí. Například zrak stroje je díky pokročilým kamerovým systémům a následnému zpracování obrazu velmi dokonalý. Podobně je na tom sluch stroje nebo vnímání pohybu a vibrací. Pomocí čidel tlaku mohou mít stroje i hmat, ovšem člověku se zatím nevyrovnají. Naopak čich nebo chuť jsou...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V pátek 30. 9. 2022 proběhl na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice workshop Doing Research on Stakeholder Engagement pod vedením prof. Lucy Brusatiho z University of Udine. Prof. Brusati se s doktorandy i akademiky podělil o své zkušenosti s publikační činností a na příkladech z oblasti Public Managementu, který je jeho doménou, vysvětlil jak vybírat nejvhodnější časopisy k uveřejnění vědeckých výstupů. Věříme, že na tento zdařilý...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, aktuálně máme na kolejích v Pardubicích k dispozici několik posledních volných lůžek. Pokud máte zájem o toto ubytování, případně pokud potřebujete získat nějaké další informace, tak kontaktujte naše ubytovací centrum ubytovani@upce.cz.  Jan Brothánek ředitel SKM
Hysterie byla po staletí považována za ryze ženskou chorobu. I když mnozí lékaři zjišťovali, že jí mohli trpět i muži. Ti měli však svou vlastní „mužskou“ obdobu, hypochondrie. Pod hysterii se v minulosti vešla široká škála ženských nemocí a příznaků, které byly z pohledu především mužských lékařů i společnosti nezařaditelné jinam. Jak pestrý byl seznam projevů, podobně pestré, ne-li dokonce „šílené“, byly i metody léčby. Audio Historie hysterie. Nakolik...
Běh Univerzity Pardubice je sportovně společenskou humanitární akcí navazující na sérii Běhů Terryho Foxe, které v České republice úspěšně probíhaly v letech 1993 až 2007 a v Pardubicích po deset let. Dále běh pokračoval pod názvem Běh naděje. Tradiční běh pro zdraví a na podporu výzkumu léčení rakoviny, dnes na podporu domácích hospiců, probíhá v rámci programu podzimní části Městských slavností Pardubic. Na trasu „Běhu Univerzity Pardubice“ se mohou vydat v...
Na celoevropskou akci Noc vědců na Univerzitě Pardubice dorazil rekordní počet návštěvníků. Tradiční akce v kampusu se letos zúčastnilo 2 000 lidí.    Jak se jedna z nejoblíběnějších popularizačních akcí líbila Vám? My jsme se na stanovištích naší fakulty dost vyřádili. Antropologové posílili vaše zvukové a vizuální vjemy v sibiřském týpí, které jasně zářilo tmou. Filosofové nám ukázali, že jsme si s netopýry v mnohém podobní – taky toužíme hlavně nenarazit. U ...
Ve dnech 20.-22. září 2022 se v Ústí nad Labem konal 12. sjezd českých historiků. Profesní setkání členů české historické obce navázalo na přechozí jednání, které se konalo v roce 2017 v Olomouci. V Ústí nad Labem se sešlo téměř 600 historiků a historiček, kteří se zamýšleli nad stavem současné historické vědy v ČR a prezentovali výsledky svých výzkumů. Hlavní zasedání probíhalo ve třech panelech a šesti diskuzních fórech a doplňovalo ho 40 volných kongresových panelů...