Novinky

Vážení studenti, všichni v tyto dny čekáte, jak bude dále probíhat vaše studium v letním semestru. Vedení fakulty připravilo podrobný harmonogram a postup pro mimořádné zvládnutí letního semestru.  Věříme, že na většinu vašich otázek naleznete odpovědi v dokumentu, který je umístěný na studentském intranetu v odkazu studium - výuka Informace k organizaci odbnorné praxe, která čeká studenty 2.ročníku bakalářského studia, naleznete zde. Aktualizovaný...
Kovová plastika Chemika, která byla od roku 1978 umístěna na Palackého třídě, se přesune před Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Jejím vlastníkem už od letošního roku nebude město Pardubice, jak tomu bylo doposud, ale nejstarší fakulta Univerzity Pardubice, která toto umělecké dílo z ateliéru akademického sochaře Luboše Moravce obdržela od radnice formou daru. „Umístění plastiky Chemika na Palackého třídě dávno ztratilo své opodstatnění, zejména v ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení kolegové, vážení studenti,  v posledních týdnech vám přinášíme informace o dočasně zpřístupněných online zdrojích. Knihovny, vydavatelé i provozovatelé databází zpřístupňují své zdroje pro ulehčení studia a pomoc výzkumu v době trvání pandemie. A další přibývají. Některé budou přístupné po omezenou dobu, u jiných záleží na tom, jak se bude situace ohledně koronaviru vyvíjet.  V tomto pravidelně aktualizovaném seznamu najdete všechny dočasně...
V současnosti, kdy v Evropě a v dalších zemědílech naší malé lodičky plující vesmírem určuje život jejích obyvatel pandemie koronaviru učeně označeného jako COVID-19, je dosti těžké říci cokoliv, co by již nesčetněkrát nezaznělo v nejrůznějších jazycích tohoto našeho světa z mnohých a mnohých úst. Opakovat to nemá smysl, protože to k ničemu nepřispívá, ani k věcnému zmáhání každodenních potíží s nákazou spojených, ať to jsou praktické potíže života v...
Jako vystudovaná porodní asistentka o rodičku s koronavirem dosud pečovat nemusela. Stejně jako u nás ani ve Finsku nikdo přesně nezná reálný počet nakažených. „Testují se až lidé nad 70 let, případně lidé z rizikových skupin. Finové mají všeobecně laxní přístup,“ popisuje situaci Blanka Tiainen, absolventka Fakulty zdravotnických studií. Jaký je příběh ženy, která svou práci bere jako poslání? Do Finska se Blanka Tiainen poprvé podívala během studia v Pardubicích. Odjela tam...
Vážení uchazeči o studium na Fakultě restaurování UPa, rádi bychom Vás informovali, že přijímání přihlášek ke studiu probíhá beze změny, v této chvíli též platí původní termín přijímacích zkoušek do bakalářského studijního programu. Přihlášky na Bc. do 7. 5. 2020 Termín konání přijímacích zkoušek Bc. 16. - 18. 6. 2020  
U nás se můžete přihlásit ke studiu do 30. června 2020, a to do bakalářských i magisterských studijním programů.  Do bakalářského studia přijímáme uchazeče bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia. Do navazujících magisterských programů také bez příjímacích zkoušek na základě hodnocení závěrečné práce, předmětů u SZZ a studijního průměru v průběhu studia. Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z...
Vážení kolegové,  na webu společnosti Accucoms naleznete zpřístupněné zdroje k tématu koronaviru covid-19: https://accucoms.com/covid-19-resources/. Accucoms spolupracuje s některými z vydavatelů, kteří podepsali Wellcome Trust-coordinated initiave a zpřístupnilli zdroje, které mohou pomoci s výzkumem tohoto tématu.