Novinky

V termínu od 1. 6. do 11. 6. 2021 se na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice budou konat státní závěrečné zkoušky. Bakalářské státní závěrečné zkoušky budou probíhat v následujících studijních programech: Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. V termínu od 2. 6. do 11. 6. 2021 se budou konat státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech Hospodářská politika a správa, Hospodářská politika a...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem AiP Praha bychom vás rádi pozvali na webinář věnovaný světově oceňovanému antiplagiátorskému software Ouriginal. Ouriginal vznikl spojením dvou systémů Urkund a PlagScan. K nejsilnějším stránkám Ouriginal patří mj. zahrnutí odborných publikací řady předních světových vydavatelů a zejména kontrola překladů, v budoucnosti i češtiny a slovenštiny. Řešení lze integrovat se systémy LMS, včetně Moodle. Webinář proběhne ve středu...
„Tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastným“. I tak by mohla znít parafráze slavného filmového výroku Rudolfa Hrušínského z Menzelova „Rozmarného léta“, když se studenti a zaměstnanci Fakulty chemicko – technologické v průběhu měsíce dubna, navzdory velice proměnlivému počasí, zapojili stejně jako ostatní fakulty Univerzity Pardubice do inspirativní běžecko-motivační akce s názvem „Rozběhejme univerzitu! Souboj fakult!“. Tato akce se stala hned od začátku velice...
Nejen studenti záchranáři se na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice účastní „modelovek“.  Také studenti programu Zdravotně sociální péče (ZSP) absolvovali v letošním květnu tuto praktickou a oblíbenou aktivitu. Nácvik modelových situací probíhá ve spolupráci s Katedrou klinických oborů (KKO). Vyučující Mgr. Jindra Holeková z oddělení urgentní péče KKO společně se studenty 2. a 3. ročníku Zdravotnického záchranářství připraví a nasimulují...
Dvě fakulty Univerzity Pardubice spolupracují na projektu zabývajícím se vývojem platformy pro inteligentní digitální ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nastavení na ekonomiku soukromého a veřejného sektoru. Projekt je realizován pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a je podpořen z fondů Evropské Unie. Hlavním řešitelem projektu je soukromá firma Principal engineering, s. r. o. a za Univerzitu Pardubice se do projektu zapojila Fakulta ekonomicko-správní a...
POZVÁNKA na 3. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, které se bude konat prezenčně, v úterý 8. 6. 2021 od 14:00 hodin v U6, Jiráskova 3, Litomyšl. Program zasedání: 1. Zahájení, 2. Schválení programu zasedání, 3. Výroční zpráva o hospodaření FR za rok 2020, 4. Výroční zpráva o činnosti FR za rok 2020, 5. Rozpočet FR na rok 2021, 6. Strategický záměr Fakulty restaurování Univerzity Pardubice na období od roku 2021...
Jsme rádi, že se mohou na univerzitu vracet studenti všech ročníků. Opatření platná od 26. května 2021 Při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru, Do výuky a ke zkouškám ale mohou nastoupit pouze studenti, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a současně podstoupili antigenní test v posledních 7 dnech na univerzitě s výsledkem negativní. Opatření...