Novinky

Rektoři žádají vládu, aby co nejdřív zajistila brzký návrat studentů na prezenční výuku. Trvají na alespoň částečné obnově praktické a kontaktní výuky na vysokých školách. Shodli se na tom dnes na jednání Pléna České konference rektorů (ČKR) na Univerzitě Pardubice. Zejména studenti posledních ročníků vysokých škol by podle rektorů měli mít možnost dokončit studium ve standardní době a kvalitě. Chtějí, aby výuka začala nejpozději od 26. dubna. Rektoři se shodují, že na vysokoškolských...
V příloze naleznete přijatá usnesení 160. zasedání Pléna České konference rektorů. 160. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 15. dubna 2021 v Pardubicích.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
We warmly invite you to the "Wellbeing, Harm, and Religion", the fifth year of the international doctoral (and master's) conference in religious studies held in Brno, Czech Republic. Facebook event page You can look forward to the following keynote speakers: Michal Pagis, with the lecture “Re-enchanting therapy” Andrea de Antoni, with the lecture “Spirits in the Material World: An Anthropology of Religious Healing, Affective Affordances and Affective Technologies...
V letech 2019-2020 probíhal na jedné z kateder Fakulty chemicko-technologické (FChT), na Katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, přínosný a zajímavý projekt s norskou partnerskou institucí BI Norwegian Business School s názvem Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice – INEMSUP. Cílem projektu bylo zejména podpořit vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti, obohatit se vzájemnými zkušenostmi a...
Vážení uživatelé, nově jsme pro vás upgradovali offline slovníky Lingea Lexicon na verzi 7. Slovníky najdete na terminálovém serveru terminal.upce.cz (návody pro Windows 10, Linux). Pro přihlášení z domova je třeba být připojený k VPN (návody). Konkrétně se jedná o tyto slovníky: Anglický / Německý slovník Platinum Anglický / Německý ekonomický slovník Anglický / Německý technický slovník Anglický / Německý lékařský slovník  
Vedení Fakulty zdravotnických studií UPa a předsednictvo Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPa Vás srdečně zve na slavnostní shromáždění akademické obce, které se uskuteční 27. dubna 2021 od 9:00 hodin přes MS Teams. Link na online schůzku i její program naleznete níže a také v pozvánce. Shromáždění tohoto typu je jedinečnou platformou pro společné setkání. Z úst paní děkanky vám bude představen rozvoj fakulty za dobu jejího děkanátu a vize dalšího směřování...
Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky, přednášející a studenty pro pobyty v USA na akademický rok 2022/2023. Veškeré informace pro zájemce jsou v přiložených souborech, kde najdete jak nabídku stipendií, tak program tématických online webinářů, kde se můžete zeptat na vše, co vás zajímá.
Některá muzea se k webovým výstavám uchýlila z nouze a on-line expozice tak trochu roubují. Takové Východočeské muzeum v Pardubicích ale přichází s výstavou dělanou speciálně pro web. Představuje v ní kosmetické produkty ze svých sbírek. „Obaly od kosmetiky jsou velmi drobné. Jde o předměty, které by ve vitrínách třeba i zanikly. Webová výstava jim umožňuje vyniknout v celé kráse. Jsou to věci z pozůstalostí anebo darované,“ říká kurátorka Daniela Hynková. Hlavně dobře vypadat...