Novinky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  ještě necelé tři týdny (do 11. července 2022) máte možnost využít zkušebního přístupu k nástroji SciFlow.  SciFlow (SciFlow Authoring Platform) je online textový editor, který využijí autoři odborných textů (především článků, ale lze jej využít i při psaní závěrečných prací nebo jiných dokumentů). Mezi jeho největší výhody patří velký výběr šablon vědeckých časopisů a citačních stylů a možnost kolaborativního psaní.  Pro...
Rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek pozval na víkendový II. Kvalifikační dostih na 132. ročník Velké pardubické řadu hostů, mezi kterými nechyběli rektoři sedmi českých vysokých škol. Pozvání přijal rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Martin Procházka, rektor Technické univerzity v Liberci doc. Miroslav Brzezina, prof. Bohumil Jiroušek z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Pavel Tuleja, rektor Univerzity Tomáše Bati ve...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
POZVÁNKA na 102. zasedání AS FF UPCE   které se koná v pondělí 27. června 2022 od 13:00 hodin hybridně v učebně EA 13022 a zde: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIgdM-ZMUPMAl_BZ6RExq2EmCKCSmNs-ZwFz6EqO9vGk1%40thread.tacv2/1655726747264?context=%7b%22Tid%22%3a%2249307c8d-b7bd-42d1-9570-63cbd63caf1b%22%2c%22Oid%22%3a%22984aaf83-bcae-42d3-9d66-6e1b35bbc4d9%22%7d Program: Zahájení a jmenování skrutátora...
Ve čtvrtek 16. června 2022 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice přivítala nejlepší mladé badatele z oboru chemie, a to z celé České republiky. Jubilejní 10. ročník celostátního finále soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ rozhodl o tom, kdo se na rok stal žákovským mistrem republiky v chemii. Soutěž je primárně určena žákům 8. a 9. tříd základních škol. Hlavním záměrem soutěže je propagace a popularizace chemie. Regionální kola „Mladého chemika“ probíhala od září...
V pátek 24. června se v prostorech Památníku Zámeček v Pardubicích od 19:30 hod. představí veřejnosti nová kniha vydavatelství Historický ústav, která jasně prokazuje, že první a druhá heydrichiáda zůstávají živou podstavou českých, československých a evropských protinacistických dějin. Kolektivní monografie Za Reinharda Heydricha. Po Reinhardu Heydrichovi, jejíž editorkou a spoluautorkou je doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., spolu s kolektivem renomovaných historiků...
Rektor z maďarské univerzity v Dunaújváros, Dr. habil András István, se svými nejužšími spolupracovníky navštívil ve středu Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Delegaci přivítala JUDr. Jana Janderová, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj, která představila návštěvě naši fakultu a možnosti rozšíření spolupráce na úrovni pedagogické a vědecko-výzkumné. Ing. Jana Pekařová pak upřesnila podmínky studentských mobilit v rámci program Erasmus+. Následně se...
Zveme všechny zájemce z akademické obce na závěrečné setkání mentoringového programu dne 22. 6. od 13 hodin  koleje, blok C, klub v 1.patře nad recepcí Zveme i případné zájemce o další ročník mentoringového programu, který odstartuje na podzim tohoto roku. Budete mít jedinečnou možnost dozvědět se, jak skutečně mentoring probíhá a v čem Vám může pomoci.   Přijďte diskutovat nebo si poslechnout diskusi o významu mentoringového programu na...
Jubilejní desátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků pro rok 2022 se stal Michal Čapek ze ZŠ Pardubice – Polabiny 3. Žákovské mistrovství republiky v chemii, které přivítalo 38 nejúspěšnějších žáků, se uskutečnilo ve čtvrtek 16. června 2022 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. „Probojovat se až do závěrečného klání předpokládá výjimečné znalosti a vědomosti. Podobné...