Novinky

Zajistit modernější a bezpečnější řízení železniční dopravy v Evropě pomocí satelitního navigačního systému EGNOS, který se zatím využíval jen v civilním letectví. Díky satelitnímu určení polohy vlaku snížit i náklady na provoz. Za návrh řešení získal docent Aleš Filip z Fakulty elektrotechniky a informatiky prestižní cenu Galileo Masters 2020. „Satelitní určení polohy vlaku umožní instalovat zabezpečovací zařízení i tam, kde to v současné době z finančních důvodů není...
Univerzita Pardubice a Východočeské muzeum v Pardubicích představují novou výstavu evropského významu, která je k vidění v pardubickém zámku. Výstava nese název Pernštejnské ženy a Evropa a svou premiéru měla loni v sídle Rady Evropy ve Štrasburku.  Pernštejnské ženy výrazně přispěly k procesu formování evropské kulturní identity. Především díky nim bohatý a starobylý rod Pernštejnů definitivně přesáhl charakter lokálního...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dne 20. 5. 2021 se konala Vědecká rada Fakulty ekonomicko-správní, Univerzity Pardubice, na jejímž programu bylo řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení. Doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. přednesla přednášku na téma Metody prostorových analýz a jejich využití. VR FES doporučila rektorovi Univerzity Pardubice prezentaci přednášky doc. Komárkové před Vědeckou radou UPCE v rámci řízení ke jmenování profesorem. Dále Ing. Viktor Prokop, Ph.D. obhajoval habilitační práci na téma Význam...
Členy Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera z řad akademických pracovníků se stávají:     1. Chocholáč Jan, Ing. Ph.D.                               42 hlasů   Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, Oddělení logistiky a poštovních služeb 2. Vnenk Petr, Ing.                 ...
Poslechněte si rozhovor s akad. mal. Tomášem Lahodou.  http://wisefoolpod.com/art-conservator-restorer-painter-tomas-lahoda-czech-republic/
OZNÁMENÍ o konání 9. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 25. května 2021 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 3. Schválení programu zasedání. 4. Informace o činnosti...
Dovolujeme si oznámit omezení provozu studijního oddělení FZS z důvodu organizace akademických obřadů a zápisů do 1. ročníků. Studijní oddělení bude uzavřeno ve dnech: 29. 6. 2021  1. 7. 2021 2. 7. 2021  7. 7. 2021  Neodkladné záležitosti studentů bude vyřizovat kancelář č. 02008 (Lenka Kuthanová, Kristýna Bendová), T: 466 037 541. V průběhu letních prázdnin dochází k úpravě úředních hodin: PO - PÁ     ...
Studenti a zaměstnanci Univerzity Pardubice si mohou přijít konečně zasportovat. Je ale nutné dodržovat níže stanovené podmínky v souvislosti s pandemií Covid a respektovat kapacitní omezení sportovišť.   PROVOZNÍ DOBA (17. 5.- 25. 6. 2021): Pondělí - čtvrtek: 10:00 - 15:00 Pátek: 10:00 - 12:00   VNITŘNÍ PROSTORY: Tělocvičny T1/T2 - zdarma Posilovna - vstup na permanentku (permanentky z LS 2020 a ZS 2020/21 jsou platné...