Novinky

Asociace děkanů filozofických fakult dlouhodobě upozorňuje na nerovné podmínky a podfinancování humanitních a sociálně-vědních pracovišť. Průměrná hrubá mzda odborného asistenta s vědeckou hodností na filozofických fakultách činí v současné době 33 500 Kč, což je přibližně o 14 000 Kč méně, než v tuto chvíli dostávají v průměru učitelé na nižších stupních vzdělávání. Přitom jsou to i filozofické fakulty, které zajišťují jejich přípravu na budoucí povolání....
Vážení studenti, rádi bychom Vám nabídli možnost zúčastnit se seberozvojového kurzu, Zacílení kurzu je na oblast psychohygieny, relaxace a systematické práce s tělem jako prevence zvládání stresových a zátěžových situací. Kurz Stres, práce s tělem a psychohygiena Lektoři: Mgr. Barbora Bajová a Mgr. Hana Jelínková Termín konání: 2.12. - 3. 12. 2022 2. 12. 2022 - 8:00 - 18:00/19:00 Zacílení na oblast psychohygieny, relaxace a systematické práce s tělem jako...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se již tradičně připojila k celosvětové akci s názvem GIS DAY.  Jedná se o osvětově-informační den, během kterého specialisté na geografické informační systémy informují laickou veřejnost o tom, co je GIS a jak tato důležitá technologie ovlivňuje náš každodenní život. Na FES proběhl v pátek 25. listopadu.   Akce se zúčastnilo přes třicet studentů z Gymnázia Pardubice Mozartova. Organizátoři akce Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D., prof...
Nechte se inspirovat zajímavými akcemi a workshopy Snahy o vytvoření bezpečného, férového a etického akademického prostředí jsou pro univerzitu integrální součástí jejího života a zlepšení akademického a pracovního prostředí. V návaznosti na Akční plán HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice a Plán rovných příležitostí Univerzity Pardubice, a jejich priority, cíle a aktivity, je univerzita od roku 2020 rovněž zapojena v Centrálním rozvojovém projektu, letos se...
Zajímá Vás budoucnost jaderné energetiky?  Přijďte si poslechnout přednášku Ing. Pavla Šimáka z ČEZ na téma "Jádro pro budoucnost" a zapojit se do diskuse věnované této otázce.  Na všechny zájemce se těšíme ve čtvrtek 8. 12. od 8 h v posluchárně H2 budovy FEI.
Jaká je budoucnost jaderné energie? Přijďte si poslechnout přednášku Ing. Pavla Šimáka z ČEZ na téma "Jádro pro budoucnost" a zapojit se do diskuse věnované této otázce. Na všechny zájemce se těšíme ve čtvrtek 8. 12. od 8 h v posluchárně H2.
Na základě § 8 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice zveřejňuje dílčí volební komise tuto Kandidátní listinu do Akademického senátu Univerzity Pardubice volební celek Fakulta elektrotechniky a informatiky   Kandidujícími akademickými pracovníky do voleb na 4 místa v komoře akademických pracovníků jsou (v abecedním pořadí):   Ing. Daniel Honc, Ph.D.   ...
INFORMACE K VOLBÁM DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY PARDUBICE V RÁMCI VOLEBNÍHO CELKU FES A DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ   Volby do AS UPCE (v rámci FES) a volby do AS FES proběhnou v termínu 28. listopadu 2022 (0:00) až 30.listopadu 2022 (23:59) elektronickým způsobem. Volit se bude prostřednictvím volebního systému univerzity na adrese: https://evolby.upce.cz/. Přihlášení voličů (jejich autentizace) probíhá prostřednictvím...