Novinky

Určeno všem studentům zdravotnických studijních programů. Milá kolegyně, milý kolego, před rokem se v České republice objevila nemoc COVID 19. Nikdo z nás si neuměl představit, co nás čeká, natož, že po roce bude situace tak velmi obtížná. Je to boj každého z nás a Vy jste jeho nedílnou součástí. Svým nasazením, ochotou pomáhat a úctou k lidskému životu, odvádíte v nemocnicích obrovský kus práce. Patří Vám velké díky a obdiv a zasloužíte si pozornost. S obtížnou situací, prožitkem, ani...
Nikdy je nečte. Profesor Michal Holčapek propagační časopisy leteckých společností ignoruje. Chtěl to tak udělat i tentokrát. Běžný let a další pokus zkrátit si čas tím, co je po ruce. Hudba, film, pivo? Tehdy si však analytický chemik z kapsy sedadla před sebou výtisk vytáhl. A dostal nápad, který dal jeho výzkumu nový cíl. Byl květen 2010, když nastoupil na leteckou linku mezi americkými městy Phoenix a Salt Lake City. „Naštvalo mě, že pivo se na vnitrostátním letu v USA musí...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Novou výzvou pro studenty a zaměstnance v době pandemie a online výuky je akce Katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice s názvem Rozběhejme univerzitu. Zapojit se mohou studenti všech sedmi fakult univerzity, ale také tisícovka jejich zaměstnanců. Soutěž startuje už zítra a potrvá měsíc. Fakulta, jejíž studenti uběhnou v součtu nejvíce kilometrů, získá speciální pohár.  Podmínkou vstupu do soutěže, která má přispět ke zdravému životnímu stylu, je uběhnout...
S religionistou Pavlem Horákem půjdeme proti proudu a vyhneme se mylnému vnímání Velikonoc.  Absolvent religionistiky na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice nyní působí na Etnologickém ústavu AV ČR a v rozhovoru s ním vyvrátíme některé mýty, které kolem svátků jara panují.   Takzvanou Květnou nedělí, která letos připadá na 28. března, začíná Svatý týden. Jím křesťané vstupují do svého nejvýznamnějšího svátku, Velikonoc, kdy si připomínají...
Univerzita Pardubice se letos tradičně a symbolicky připojuje k akci Česko svítí modře, která provází kampaň Naděje pro autismus. Její osmý ročník v pátek 2. dubna připomene Světový den zvýšení povědomí o autismu. Cílem Světového dne porozumění autismu je zvýšit informovanost o autismu ve společnosti a podpořit včasnou diagnostiku a intervenci. Právě povědomí otvírá bránu porozumění a respektu k lidem. Modrá barva symbolizuje komunikaci, jednu ze základních bariér...
Jste srdečně zváni na online workshop "Návrh metodiky odhadu potřebného počtu studentů a absolventů studijního programu Všeobecná sestra", který se uskuteční v úterý dne 13. 4. 2021 v 14:30 hodin s prezentací výsledků projektu TA ČR Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester.  Link pro připojení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%...
Průlom v možnostech odolávání virům slibuje výzkum, na kterém se poprvé v historii Univerzity Pardubice podílí všechny fakulty. Jedinečný projekt chce posunout výzkum v prevenci a léčbě virových onemocnění. Vědci společně pracují na ověření úspěšnosti jednoduchého a běžně dostupného prostředku, kterým by bylo možné v domácích podmínkách, bez nedostupných preparátů a vakcín účinně zabránit onemocnění covidem i dalšími nemocemi. Testovaným je specifické médium, které se vyznačuje...
S revoluční novinkou týkající se možnosti cvičení, podpory zdravého pohybu a zlepšení imunity přímo během výuky přichází Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Novinka bude do praxe uvedena již v tomto semestru a to hned po Velikonocích od úterý 6. dubna v rámci probíhající online výuky formou cvičební přestávky. Zapojit se do ní budou moci jak studenti, tak vyučující. A v čem toto opatření vlastně spočívá? Jednoduše v tom, že studenti i...