Novinky

Ticho při procházení osiřelých chodeb Univerzity Pardubice ukončí až otevření dveří na pracoviště analytické chemie. Čilý ruch v několika pracovnách prozrazuje, že tady výzkum pokračuje. Přestože se nejedná o nemocnici, nýbrž chemické pracoviště, dokážou pardubičtí vědci včas detekovat rakovinu slinivky rozborem jedné kapky krve. „Vidíte ty červené body?“ ukazuje Michal Holčapek graf na monitoru. „Když mají jiné hodnoty než ty modré, ukazují na rakovinu slinivky,“ popisuje...
Zabývá se dějinami žen, 19. století, každodennosti a česko-francouzskými kulturními vztahy. Milena Lenderová získala za svou práci řadu ocenění a také stála u zrodu dnešní Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. if(typeof(window.jsScriptOutputted)=="undefined"){var jsScriptOutputted=true;var jsScript=document.createElement("script");jsScript.type="text/javascript";jsScript.src="https://pardubice.rozhlas.cz/sites/all/libraries/responsive-external-embeds/cro_responsiveexternalembeds.min.js";...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
nabízí možnost získat mezinárodní certifikát z německého jazyka                                                   Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)  v následujících úrovních podle Evropského referenčního jazykového  rámce:                                  ...
MŠMT vyhlásilo další výzvu do projektu UNIS (UNIverzitní Sport) - podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2021. Cíl projektu: podpořit vybrané sportovce a zajistit podmínky pro jejich přípravu a studium. Univerzita Pardubice má v programu UNIS 9 míst. Sportovci, kteří mají zájem být zařazeni do projektu UNIS a splňují níže uvedené podmínky, zasílají přihlášku do výběru koordinátorovi projektu Mgr. Pavle Procházkové: pavla....
OZNÁMENÍ o konání 5. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 10. listopadu 2020 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 3. Schválení programu zasedání. 4. Informace o činnosti předsednictva...
Od pondělí 9. 11. 2020 začne na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice TÝDEN TEORIE A PRAXE V EKONOMICE. Letošní již 14. ročník poznamenala probíhající koronakrize. Studenti však o přednášky nepřijdou. Budou probíhat on-line. Stěžejním tématem přednáškového cyklu je propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Čtyřdenní akce umožní především studentům navštívit on-line různé přednášky z oblasti ekonomie i státní správy. Na nich vystoupí úspěšní manažeři firem nebo...
  V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací COVID-19 věnujte pozornost aktuálním informacím. Poslední aktualizace 02. 11. 2020   1) Na základě vládních opatření a Opatření rektora se i nadále ruší osobní přítomnost studentů Fakulty restaurování na výuce s výjimkou zkoušení a SZZK za přítomnosti nejvýše 10 osob. 2) Výuka je nahrazena synchronní nebo asynchronní on-line formou a bude zpravidla vedena v čase dle platného...
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta restaurování Opatření děkana č. 4/2020 Věc: Omezení studia na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice Působnost pro: Fakultu restaurování Účinnost od: 02. 11. 2020 Platnost od: 02. 11. 2020 Číslo jednací: FR/33/20 Vypracoval a předkládá: PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., proděkan Schválil: Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan   1) Na základě vládních opatření a Opatření rektora se i nadále ruší osobní...