Novinky

Dnešním dnem byli studenti prvních ročníků oficiálně uvedeni do světa vysokoškoláků a zahájili své působení na naší fakultě. K tradicím Univerzity Pardubice patří, že na počátku svých studií skládají studentky a studenti imatrikulační slib. Pro většinu z nich to byla první možnost vidět členy vedení fakulty a kateder v talárech a s akademickými insigniemi. "V dnešní době zaměřené na komerci, rychlý efekt a ekonomický přínos jste se možná setkali s pochybnostmi, k čemu je takové studium...
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice uspěla v akreditačním řízení a v akademickém roce 2023/2024 otevře nový doktorský studijní program Aplikovaná informatika v českém i anglickém jazyce, v prezenční a kombinované formě. Garantem programu je doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D. z Ústavu systémového inženýrství a informatiky FES. Cílem doktorského studijního programu Aplikovaná informatika je vzdělávání vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd zve všechny zájemce na přednášku Rozpočtové, daňové a dotační právo z pohledu starosty obce, kterou přednese Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek a místopředseda Svazu měst a obcí ČR dne 1. 11. 2022 od 15:30 hod. (přednáška), 16:00 - 17:30 (seminář) na učebně EA-11024. Kontaktní osoba: Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D. (email: david.bohadlo@upce.cz)
Imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského prezenčního studia se budou konat ve čtvrtek 3. 11. 2022 v Aule Univerzity Pardubice. Prosíme studenty, aby závazně elektronicky potvrdili do pondělí 24. 10. 2022 svou účast na slavnostním obřadu https://studenti.upce.cz/prihlaseni-k-imatrikulaci-fes-2022 Studenti, kteří se účastnili imatrikulací v minulém studiu, se znovu již obřadu neúčastní. Po dobu konání akademického obřadu bude vyhlášeno děkanské volno.
Respekt, pokora a odpovědnost. Taková slova volí při vstupu do funkce děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Němec. Sám na ní kdysi studoval. „Můžu se už považovat za inventář fakulty, protože ke studiu jsem nastoupil v roce 1992. Tehdy ještě fakulta sídlila na náměstí Československých legií. Teď už jsme v novém areálu v Polabinách. Došlo ke kvalitativnímu posunu. Od roku 2009 jsme v moderních prostorách. Přístrojové vybavení je úplně jinde....
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd zve všechny zájemce na přednášku Zákon o svobodném přístupu k informacím zákon č. 106/1999 Sb. aneb "Můžete se ptát!", kterou přednese Mgr. Pavlína Venzarová, MPA (Právní oddělení Krajského úřadu Pardubického kraje)  dne 18. 10. 2022 od 10:00 hod. na učebně EA-11024. Kontaktní osoba: Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D. (email: david.bohadlo@upce.cz)
Vyhodnocení výsledku doplňujících voleb do AS UPCE z řad studentů za FF.  pořadí jméno a příjmení tituly studijní program ročník počet hlasů procent hlasů   1 Jindra Lavrenčíková Mgr. Historické vědy...
Posuň své limity 17. 10. 2022
Být lepší a růst. Studentům Univerzity Pardubice pomáhá vzdělávací program DofE, který založil vévoda z Edinburghu. Někteří běhají, plavou, jiní se učí lukostřelbu nebo sbírají odpadky v přírodě. Jedno mají ale všichni společné – hledají výzvu. A chtějí se jako osobnosti rozvíjet. K tomu je motivuje program DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, do kterého je letos zapojena desítka studentů. „DofE je neformální vzdělávací program pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let....