Novinky

Přinášíme vám fotografický průřez akce Týdne teorie a praxe v ekonomice 2022.  
Dr. Fazal ur Rehman, postdoc na Centru pro vědu a výzkum FES se ve dnech 7. – 9. 11. 2022 zúčastnil 15. vědecké konference ICERI 2022, která se tentokrát konala ve španělské Seville. Dr. Fazal na konferenci prezentoval výsledky výzkumu na němž se podíleli i studenti – v současné době už naši absolventi Lucie Růžičková a Martin Mazel. Konference je zaměřena na prezentaci výsledků výzkumu týkajícího se inovací ve všech možných oblastech. Právě studentský výzkum inovací...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve čtvrtek 3. 11. 2022 proběhl na Fakultě chemicko–technologické Univerzity Pardubice slavnostní obřad instalace nového děkana prof. Ing. Petra Němce, Ph.D. Obřadu se zúčastnili zástupci vedení Univerzity Pardubice v čele s rektorem Univerzity Pardubice prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D. Mezi pozvanými nechyběli zástupci Akademického senátu fakulty, vedoucí pracovišť fakulty a další významní hosté. V úvodu obřadu promluvil emeritní děkan prof. Ing....
Ve čtvrtek 3. 11. proběhly v Aule Arnošta z Pardubic slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského studia Fakulty ekonomicko-správní. Při akademickém obřadu složili noví vysokoškoláci akademický slib za přítomnosti děkana fakulty prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. a stali se tak členy akademické obce fakulty. V letošním roce se do pěti studijních programů fakulty zapsalo 520 nových studentů bakalářského studia a 210 studentů navazujícího magisterského studia. ...
Studenti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Kateřina Vávrová a Mikuláš Antonik absolvovali dvouměsíční výměnný pobyt v rámci projektu Erasmus+ na Matsumoto University v Japonsku, jehož součástí byla i stáž ve firmách, kde studenti měli možnost nahlédnout do chodu japonských společností. Cílem stáží bylo seznámit se s japonským stylem managementu a prohloubit si znalosti v oboru. Studenti měli příležitost vidět teorii v praxi, poznat jiné přístupy a získat...
Bezmála dvě stovky oborů představila letos na veletrhu Gaudeamus v Brně zájemcům o studium Univerzita Pardubice. Pomohla jí v tom zcela nová expozice, ale také vlastní studenti ze všech sedmi fakult. Právě ti informovali návštěvníky o možnostech vysokoškolského studia v Pardubicích. Maturanty v expozici oslovili opět vysokoškoláci z jednotlivých fakult s hravými prvky oblečení v červeno-bílé kombinaci, která symbolizuje univerzitní barvy....
COME TO VISIT THE DEMO-MEETING of the Pardubice Enthusiasts Toastmasters International Club presented in cooperation with the MENTORING PROGRAM of the University of Pardubice DO YOU WANT to improve your communication and public speaking skills, to give better presentations, to be confi dent in presenting your ideas, to comfortably give and get constructive feedback, to successfully guide teams and conduct...
Univerzita Pardubice vyhlásila ve spolupráci s vysokoškolským sportovním centrem MŠMT Victoria VSC nové kolo stipendijního programu Univerzitní sport (UNIS). Zájemci z řad studentů - sportovců UPCE mají příležitost být zařazeni do programu UNIS a získat stipendijní podporu pro kalendářní rok 2023. Sportovci, kteří mají zájem být zařazeni do projektu UNIS na rok 2023 a splňují níže v příloze uvedené podmínky (doporučujeme si důsledně pročíst), zašlou přihlášku do neděle 20. 11. 2022...