Novinky

  Rektor Univerzity Pardubice se obrací na naše vysokoškoláky, především na ty z prvních ročníků. Přechod ze střední na vysokou školu je náročné období a oni se navíc vyrovnávají, spolu s ostatními studenty, s online výukou poznamenanou pandemií. "Zvládnete i tuto překážku," věří ve studenty rektor Jiří Málek.  
Organizace studia s ohledem na epidemiologickou situaci V souladu s epidemiologickými opatřeními na Univerzitě Pardubice platí od 25. 11. 2020 tato opatření v zimním semestru akademického roku 2020/2021:  zakazuje se osobní přítomnost studentů při jakýchkoliv formách výuky, včetně konzultací v prostorách FES. Zákaz se nevztahuje na:           a)  individuální přítomnost za účelem odevzdání závěrečné práce...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení uživatelé,  v pondělí 12. října 2020 bude omezena otevírací doba na pobočce Univerzitní knihovny na Fakultě zdravotnických studií.  Bude otevřeno pouze od 9 do 12 hodin, odpoledne bude zavřeno.  Děkujeme za pochopení.  Mgr. Veronika Kolínová Univerzitní knihovna
Kateřina Horáčková, Petr Václavek, Adéla Ješinová, Jiří Vaněk a Tomáš Vlachovský. To je pět jmen studentů i akademiků, a zároveň pětice návrhů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole, a také na Cenu ministra školství za mimořádné činy studentů a absolventů pro rok 2020. Pomáhali jako dobrovolníci, zapojili se, nebyli lhostejní a mysleli na ostatní. I proto jejich činy během jarního nouzového stavu s COVID-19 ocenily jednotlivé...
Zimní semestr začal i na Univerzitě Pardubice. Výuka odstartovala na všech sedmi fakultách. Kvůli mimořádným opatřením jsou studenti se svými pedagogy v kontaktu prostřednictvím online výuky. Výjimku ale mají praktická cvičení. V laboratořích Fakulty chemicko-technologické jsou studenti stále. Byť pracují v trochu jiném režimu, shodují se na tom, že učit se jen z odborných knih a pomocí obrázků by nemělo žádný smysl.   „Pracujeme v kombinovaném systému....
DŮLEŽITÁ INFORMACE Cyklus přednášek Germánský svět 8. 10. nezačne. Otevření kurzu je závislé na vývoji epidemiologické situace. Pokud kurz nebude moc být otevřen nejpozději v lednu 2021, bude zahájení posunuto o rok, tj. od září 2021. Přihlášky a peníze se automaticky přesouvají. Pokud chcete být z kurzu odhlášeni a žádáte o vrácení peněz, prosím písemně na email dita.jancarikova@upce.cz Pokud jste platili bankovním převodem: v mailu uveďte svoje jméno,...
Vážení kolegové, vážení studenti,  patenty jsou stejně důležitou formou výstupu vědecké práce jako články v odborných periodikách a jsou zcela zásadním momentem při uvádění vědeckých poznatků do výroby a při jejich komercionalizaci. Služba IFIclaims na jedné platformě integruje přes 100 datových zdrojů a poskytuje čisté patentové informace v jednotné struktuře. Obsahuje údaje o patentech z 98 zemí, úplné texty z 38 zemí, více než 125 milionů záznamů a dále...
Studenti prvního ročníku nově otevřeného oboru Ekonomika regionálního sportu své studium zahájili kurzem sportovních aktivit na Seči. Studium této specializace je akreditováno v programu Hospodářská politika a veřejná správa a naše fakulta obor realizuje ve spolupráci s Katedrou tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice. Během tříletého studia se studenti naučí vše o financování sportu, budou umět připravit rozpočty a realizovat kontrolu účetnictví. Znalosti získají také ve...