Novinky

Jsme rádi, že se mohou na univerzitu vracet studenti všech ročníků. Opatření platná od 26. května 2021 Při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru, Do výuky a ke zkouškám ale mohou nastoupit pouze studenti, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a současně podstoupili antigenní test v posledních 7 dnech na univerzitě s výsledkem negativní. Opatření...
Původně se živil hrou na kontrabas v orchestru. Když ale udeřil covid a koncerty se zrušily, opřel se o své vzdělání chemika a stal se učitelem na gymnáziu. Jan Hrubeš není sám, kdo využil nedostatku pedagogů na pracovním trhu a pod vlivem okolností změnil profesní dráhu. Měl k tomu ostatně našlápnuto, covid necovid. LN Před covidem jste se živil jako hráč na kontrabas, ale od září jste gymnaziálním učitelem chemie a hudební výchovy. Byla adaptace z hudebníka na ...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Milí posluchači UNIVERZITY VOLNÉHO ČASU, pokud situace dovolí, cyklus přednášek UVČ "Germánský svět“ bude probíhat jako obvykle od září 2021 do června 2022, jednou měsíčně ve čtvrtek od 14 h. Kapacita kurzu je plná. Bližší informace budou postupně zveřejňovány.
Zasedání AS FES 24. 05. 2021
V pondělí 31. 5. 2021 od 13:00 hodin proběhne v učebně EB E1 zasedání AS FES.  Podrobný program v pozvánce níže.
Termíny státních závěrečných zkoušek na Fakultě filozofické: 25.5. – 27.5.2021 Anglický jazyk – konrétní termíny rozesílány e-mailem 27. 5. 2021 Německý jazyk pro odbornou praxi v čase 9 – 13.30 h 27. 5. 2021 Kulturní dějiny magisterské od 9 h a od 13 h 27. 5. 2021 Kulturní dějiny bakalářské od 13 h 1. 6. 2021 Historicko-literární studia od 9 h a od 13 h 7. 6. 2021 Sociální antropologie bakalářská v čase 9.30 - 16 h 8. 6. 2021...
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice je spoluřešitelkou mezinárodního projektu My Operating Room Nurse Coach – MyORCO (Kouč perioperační sestry). Fakulta zdravotnických studií se do projektu zapojila spolu se zástupci Finska, Švédska, Řecka, Francie, a  hlavním řešitelem Belgií. Na řešení projektu se podílí jak vysoké školy, tak profesní organizace perioperačních sester. Projekt potrvá až do roku 2023 a je podpořen Evropskou asociací sálových sester (EORNA) a Českou asociací...
Šestnáct měsíců. Tak dlouho uchovávali experti z Fakulty restaurování studnu starou více než 7000 let v roztoku z cukru. Aby konzervací zachránili nejstarší dřevěnou stavbu na světě, kterou v roce 2018 archeologové našli u Ostrova na Chrudimsku. Povedlo se. Jednotlivé díly nyní naši odborníci vyňali ze speciálních nádob a odstartovali druhou fázi záchrany. Ve sklepení Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli uchovávali odborníci více než rok části...