Novinky

Vážení kolegové,  vydavatelství Royal Society of Chemistry představuje tři nové gold open access časopisy.  Všechny časopisy přijímají články k publikování od srpna 2021 a až do poloviny roku 2024 jsou autoři osvobozeni od poplatků za publikování OA (APC poplatky).                  Digital Discovery bude prvním časopisem svého druhu, který se bude věnovat trendům ...
Rozhodnutím kolegia děkana FEI dochází ke změně ve schváleném Harmonogramu akademického roku 2020/2021 – zrušení promoce a sponze absolventů FEI dne 30. června 2021. Pro absolventy FEI bude připraven náhradní termín obřadů v podzimních měsících tohoto roku. Informace o konkrétním termínu bude s dostatečným časovým předstihem zveřejněna na webových stránkách FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky (upce.cz)) a zaslána absolventům prostřednictvím elektronické pošty....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážené studentky a studenti, na základě znění nového opatření, které bylo přijato na jednání vlády dne 7. 6. 2021 se od 8. 6. ruší povinnost nosit respirátor během zkoušky, pokud zkoušený a zkoušející dodrží vzdálenost alespoň 2 metry. Ve společných prostorách povinnost nosit respirátory i dále platí. S účinností ode dne 22. června 2021 byla vydána změna mimořádného opatření č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, která umožňuje prokazování bezinfekčnosti také absolvovaným očkováním v...
Naše fakulta letos slaví 30. let. V rámci oslav tohoto výročí vám přinášíme informační blok Vzděláváme již 30 let. Svou vzpomínkou na výzkumnou a tvůrčí činnost do série reflexí významných osobností přispívá i prof. Ing. Jan Čapek, CSc. Prof. Čapek pracuje na Ústavu systémového inženýrství a informatiky. Na Fakultě ekonomicko-správní je od roku  1993. V letech  1997 – 2000 byl prorektorem Univerzity Pardubice a v letech 2002 – 2007 stál po dvě...
Fakulta ekonomicko-správní uzavřela smlouvu o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Jozef Kopřivňanský, MBA, předseda představenstva komory, spolu s ředitelkou Úřadu KHK PK RNDr. Evou Malinovou projednali s vedením fakulty minulý týden během společného jednání možnosti spolupráce v oblasti vzdělávání jako jsou např. odborné praxe a stáže studentů a účast na Týdnu teorie a praxe v ekonomice. Díky navázaní této spolupráce se do akademického...
Dovolujeme si oznámit omezení provozu studijního oddělení FZS z důvodu organizace akademických obřadů a zápisů do 1. ročníků. Studijní oddělení bude uzavřeno ve dnech: 29. 6. 2021  1. 7. 2021 2. 7. 2021  7. 7. 2021  Neodkladné záležitosti studentů bude v uvedené dny vyřizovat kancelář č. 02008 - Lenka Kuthanová, Kristýna Bendová, Denisa Sucková, tel.: 466 037 541.   V období  letních prázdnin (12. 7. - 13....
Vážené studentky, vážení studenti, upozorňujeme na změnu úředních hodin na studijním referátu FES v době prázdnin. V období od 7. 7. do 16. 7. 2021 bude studijní oddělení uzavřené z důvodu čerpání dovolené. Poštu je možné vhodit do schránky u studijního oddělení nebo u výtahu za recepcí. V období od 19. 7. do 20. 8. 2021 budou úřední hodiny upraveny následovně: úterý      8.00 - 11.00 hodin středa    8.00...
Studenti Fakulty ekonomicko-správní v letošním roce navázali a nepřerušili úspěchy studentů z minulých ročníků a ovládli v soutěži osm z deseti hodnocených míst. Letošní investoři bohužel pokračovali ve složité situaci svých předchůdců z minulého roku, protože vlivem globální pandemie koronaviru stále převládá velká nervozita a nejistota na finančních trzích, což se projevilo i ve výsledcích a chování investorů. Přesto se některým studentům podařilo s ...