Novinky

Začátkem nového kalendářního roku skončí tříleté funkční období současného akademického senátu Univerzity Pardubice (AS UPCE), a proto si dovolujeme požádat členy akademické obce Fakulty filozofické, aby navrhli kandidáty do velkého senátu z řad akademických pracovníků a z řad studentů. Mandát nových senátorů bude od 6. 1. 2023 až do 5. 1. 2026. Návrhy v písemné podobě – včetně písemného souhlasu kandidáta – mohou dílčí volební komisi podávat všichni členové akademické obce - studenti i...
Vedení univerzity v čele s rektorem prof. Liborem Čapkem přivítalo delegaci Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR. S jejími zástupci, Mr. Liang-Ruey Ke, Mr. Chih-Chun (Chris) Wang, Ms. Chia-yen (Karen) Lee, diskutoval rektor s prorektory Petrou Bajerovou, Petrem Doleželem a kvestorem Petrem Gabrielem o budoucí spolupráci včetně možnosti získání stipendií pro studenty Univerzity Pardubice.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Cílem workshopu je poskytnout studentům informace, návody, rady a tipy pro jejich publikační činnost. Teoretický základ bude podpořen praktickými ukázkami a úkoly. Můžete si také připravit otázky nebo problémy, se kterými jste se doposud v praxi nebo během studia setkali.   Témata workshopu: 1. blok: 1.         (Anti)plagiátorství (citační etika, Creative Commons, antiplagiátorské systémy) 2. ...
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v pondělí 5. prosince 2022 od 13:30 hod. v EB 01019   Program: Zpráva o činnosti studentských senátorů AS FF Hodnocení výuky z hlediska studentů FF Diskuse k zaslaným podnětům z řad akademické obce FF Od 14:10 osobní představení kandidátů na senátory AS UPCE...
Po neuvěřitelných 66 letech od promoce se sešli absolventi Univerzity Pardubice. Jedny z prvních vysokoškolských studentů v Pardubicích přišlo pozdravit i současné vedení Univerzity Pardubice. Bývalí studenti Vysoké školy chemicko-technologické, která dala základy současné univerzitě, přijeli ze všech koutů České republiky do Pardubic. Za pamětníky se vydala také prorektorka pro vnější vztahy Petra Bajerová a proděkanka Fakulty chemicko-technologické Alena Komersová. Absolventům...
Výzva k Akademické obci FEI UPce Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice v rámci volebního celku FEI Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (dále jen AS FEI) vyhlašuje v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Univerzity Pardubice ze dne 8. 9. 2021 (dále jen VŘ AS UPce) termín a způsob voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice (dále jen AS UPce) v rámci volebního celku na FEI. Volby do...
Univerzita Pardubice tradičně pořádala sportovní i kulturní akce u příležitosti státního svátku Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Studenti, zaměstnanci a veřejnosti si připomněli zlomový rok 1989 akcí Zvonění u auly, vernisáží v univerzitní galerii GU:, slavnostním koncertem Komorní filharmonie Pardubice v aule nebo Nočním během dvojic v kampusu. Také letos byl listopad na Univerzitě Pardubice ve znamení pohybu i kultury....
Saunová královna 21. 11. 2022
Jako by její dny byly nafukovací. Doktorandka Fakulty filozofické Aneta Kohoutová otevřela komunitní saunu, pořádá trhy Nábleší, je provozní ředitelkou kina, cestuje a do toho působí v univerzitním Centru pro etiku. Co je Nuuk? Když jsem žila ve Švédsku, měli jsme tam komunitní saunu pro celou vesnici, která se o ni starala. Lidé se tam po večerech a o víkendech setkávali. Bylo to místo, kde se mohlo nahlas mluvit, pít pivo, kdo chtěl, mohl být nahý, jiný tam mohl sedět...