Novinky

Studenti Univerzity Pardubice mohou i v dalších sedmi letech vyjet do evropských zemí s programem Erasmus+ a získávat nové zkušenosti během studia. Univerzita uspěla s žádostí o udělení listiny Erasmus Charter, která jí umožňuje pokračování projektu v letech 2021 – 2027. Projekt využívají pardubičtí vysokoškoláci už od roku 1998. Vycestovat mohou zájemci z každé ze všech sedmi fakult univerzity. Bez dokumentu Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) se instituce nemůže...
ke studiu na Univerzitě Pardubice v akademickém roce 2021/2022 (od půlky září 2021 do půlky července 2022) Informace v dalších jazycích: English version Русская версия Univerzita Pardubice nabízí stipendium ve výši 11 500 CZK/měsíc (cca 420 EUR) studentům z Běloruska, kteří vlivem špatné politické situace v zemi nemohou studovat/pokračovat ve studiu v Bělorusku. Stipendium bude uděleno pouze několika vybraným zájemcům. Zájemci o stipendium...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
PhDr. Karolína Rumlová, vedoucí v Oblastní charitě Pardubice Karolína je jednou z prvních absolventek oboru Zdravotně-sociální pracovník. Kromě vedoucí funkce v Oblastní charitě přednáší na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a je členkou komunitního plánování pardubického magistrátu i členkou Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic.  Karolína pracuje v Oblastní charitě Pardubice na pozici vedoucí Služeb...
OZNÁMENÍ o konání 6. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 19. ledna 2021 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference.  3. Schválení programu zasedání. 4....
Výuka, zápočty a zkoušky Veškerá výuka v prostorách DFJP není možná. Výuka bude probíhat i nadále pouze v režimu ONLINE. Výuka LS začíná 15. 2. 2021. Způsob výuky bude upřesněn podle epidemiologické situace v ČR. Individuální konzultace jsou po domluvě s vyučujícím povoleny (1 student + 1 akademický pracovník). Zkoušení je umožněno prezenčně v prostorách DFJP do 10 lidí ve skupině (včetně vyučujícího). Samozřejmě i nadále trvá...
Dne 21. ledna 2021 proběhnou na naší fakultě dvě habilitační přednášky před Vědeckou radou Fakulty ekonomicko-správní. Od 10.00 h svou přednášku přednese Ing. Robert Baťa, Ph.D. z Ústavu správních a sociálních věd FES na téma Metody informační podpory pro potřeby veřejného sektoru při utváření a realizaci veřejných politik. Od 13.00 h se představí doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity s přednáškou na téma Regionální specifikace lokalizace,...
Pracovníci Centra pro vědu a výzkum naší fakulty doc. Klimovský a Dr. Prokop zahájili počátkem letošního roku spolupráci s Univerzitou aplikovaných věd ve Vídni. Společně s rakouskými kolegy získali mezinárodní výzkumný projekt financovaný ministerstvy školství obou států. Projekt se zaměřuje na využití poznatkového managementu ze strany veřejných autorit při řešení pandemie COVID-19, a to na různých úrovních vlády a správy v oblastech rychlé digitalizace a změn vnitřních procesů za...