Novinky

Sportovci/studenti Univerzity Pardubice, kteří mají zájem být zařazeni do projektu UNIS na období říjen – prosinec 2021 a splňují níže uvedené podmínky, mohou zaslat svou přihlášku do pátku 24. 9. 2021 koordinátorovi projektu Mgr. Pavle Procházkové: pavla.prochazkova@upce.cz. Součástí přihlášky je stručná sportovní historie. Více informací najdete zde.
Zápisy povinných předmětů tělesné výchovy do IS-Stag probíhají v době individuálního předzápisu - stejně jako zápis ostatních předmětů. Zápisy předmětů volitelné tělesné výchovy probíhají po jednotlivých fakultách postupně a dle harmonogramu uveřejněným na webu KTS. Více informací najdete na intranetu v záložce SPORT.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Do prvního ročníku bakalářského studia na Fakultě ekonomicko-správní nastoupilo v letošním roce 547 nových studentů, z toho 106 si zvolilo kombinovanou formu studia. Do navazujícího magisterského studia nastupuje 227 studentů, z toho 101 bude studovat kombinovanou formou. I letos byl mezi uchazeči o studium nejžádanější studijní program Ekonomika a management. Fakulta od letošního podzimu také nabízí nový studijní program Finance. Ještě před vlastním zahájením výuky, které bude...
Studenti 1.ročníku kombinovaného studia zahájí výuku podle svých rozvrhů v pátek 24. 9. 2021. Úvodní důležité informace, které by vám neměly na začátku studia uniknout a pomohou vám se lépe zorientovat v prvních dnech na fakultě, vám předáme v rámci předmětu Úvod do distančního studia (CUDS 1), který proběhne v pátek 24. 9. od 13.00 v učebně DB B1.   Průkazy studenta vám vydáme před učebnou B1 od 12.30 nebo si ho můžete vyzvednout na studijním oddělení. 
Studenty prvního ročníku prezenčního studia zveme na úvodní setkání před zahájením studia.  Připravili jsme pro vás souhrn všech důležitých informací, které by vám neměly na začátku studia uniknout a pomohou vám se lépe zorientovat v prvních dnech na fakultě.  Bude zde i prostor na vaše dotazy. Setkáme se v pátek 17. 9. 2021 v učebně DB B1 (v budově Dopravní fakulty Jana Pernera) od 8.00 hodin. Studenti, kteří se z různých důvodů nemohou na setkání dostavit, se mohou...
Vážené studentky a studenti, aktuálně pro nás platí následující: studenti neprokazují test, očkování či prodělanou nemoc (ONT), ve společných prostorách jsou povinné výhradně respirátory, při přednáškách, seminářích a cvičeních nejsou respirátory povinné. Prosíme, abyste se snažili minimalizovat rizika případného přenosu koronaviru – používejte dezinfekci a minimalizujte kontakty. Ideální je, pokud jste očkovaní. V případě, že pociťujete příznaky...
V souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními rektorátu Univerzity Pardubice vydává děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice toto opatření. Zaměstnanci V návaznosti na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a Opatření rektora č. 8/2021 bylo s účinností od 1. 7. 2021 zrušeno organizované testování zaměstnanců v prostorách Univerzity Pardubice. Je pouze doporučeno mít při sobě doklad o očkování, případně platnou zprávu o negativním výsledku RT-...
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - PŘIHLÁŠENÍ PRODLOUŽENO DO 14.9.2021 DO 16:00 KDE: Konferenční centrum Immanuel, KDY: 16. - 19. 9. 2021 Lektoři:  Mgr. Hana Jelínková a Mgr. Milan Novotný Intenzivní forma čtyřdenního pobytového sebezkušenostního kurzu, který je sestaven z jednotlivých psychoterapeutických technik. Kurz je určen všem studentům, kteří formulovali potřebu v rozvoji vlastní osobnosti a studentům humanitních oborů jako...