Doplňující pedagogické studium (DPS)

Doplňující pedagogické studium (dále jen DPS) je licenční formou specializovaného studia (kdy  účastník  získává ve svém oboru další nebo vyšší kvalifikaci). Tato forma studia má absolventům úplného vysokoškolského vzdělání (minimálně Mgr. úrovně) poskytnout způsobilost k vyučování vybraných odborných předmětů na středních školách v České republice.

Studium je čtyřsemestrální a má formu placeného licenčního studia. V prvních třech semestrech studia probíhají přednášky a pedagogické praxe, čtvrtý semestr je určen pro vypracování závěrečné písemné práce. Studium končí závěrečnou zkouškou z klíčových předmětů (pedagogika, psychologie a oborová didaktika), která je spojena s obhajobou závěrečné písemné práce.


Podrobnosti zde.

Bližší informace: 

Sekretariát DPS – studijní koordinátor

Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.

Katedra věd o výchově
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
Budova G - Studentská 97 (9.NP)
532 10 Pardubice
e-mail jaroslav.myslivec@upce.cz
telefon 466 036 421

 

 

false