Univerzita třetího věku (U3V)

Dopravní fakulta Jana Pernera

U3V je určena přednostně seniorům. Probíhá po semestrech formou přednášek na různá témata. V průběhu semestru jsou vystřídány všechny bloky. Účastníci si mohou vybrat jen ty přednášky, které je zajímají.

Podrobnosti U3V.

Kontakty:

Zlatuše
Sojková


Dopravní fakulta Jana Pernera

zlatuse.sojkova@upce.cz
466 036 409

Fakulta ekonomicko-správní

Připravujeme pro Vás Univerzitu třetího věku a mnoho dalších zajímavých kurzů. V dohledné době jsou pro Vás připraveny tyto kurzy:

Podrobnosti U3V.

false

Kontakty:

 Ivana Veselá,

Ivana
Veselá


Fakulta ekonomicko-správní

ivana.vesela@upce.cz
466 036 454
Ing. Renáta Bílková, Ph.D.

Ing.
Renáta
Bílková
,
Ph.D.


Fakulta ekonomicko-správní

renata.bilkova@upce.cz
466 036 015
false