Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Published: 01.12.2023

Energetická krize měla na univerzity v Česku paradoxně i pozitivní dopad – musely se zamyslet nad tím, jak energie řídit chytřeji a úsporněji. A proto už polovina univerzit používá chytrý building management systém, kterým se centrálně řídí vytápění, svícení či stínění, aby se co nejvíce ušetřilo. Aleš Pék vede skupinu, která je zaměřená na energetický management vysokých škol a je součástí projektu Unilead – jde o největší společnou snahu českých vysokých škol o udržitelnost. 

„Nemůžeme si dovolit být pomalí. Energetika vstřebává obrovské finanční prostředky. Projekt Unilead vznikl proto, aby se vysoké školy posouvaly vpřed rychleji,“ říká Aleš Pék, vedoucí technického odboru Univerzity Pardubice. 

Když se řekne energetický management, představím si FVE panely a tepelné čerpadlo. Jaké další prvky může tenhle fenomén obsahovat?
To je hodně velká zkratka. Zavádění energetického managementu představuje celý soubor opatření, jehož cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie. Jedná se o proces, který vyžaduje měření a získávání dat, abyste mohli realizovat účinná opatření ke snižování spotřeby energií. Potřebujete tedy monitoring, analýzu dat a software pro energetiku pro další energetické plánování opatření. Souhlasím, že v dnešní době v tomto řetězci vidíme velmi moderní a populární použití panelů FVE nebo tepelných čerpadel. A není divu, protože všude okolo nás se píše o FVE panelech, větrnících a tepelných čerpadlech, což je opravdu malá část související s energetikou. Ještě k druhé části otázky: další vychytávky, které se využívají víc a víc, nejen v energetice, jsou například technologie IoT (Internet of Things, internet věcí, pozn. red.). Název technologie hodně napovídá. Je to posun digitalizace a možná to zní nadneseně, ale je to posun, aby se z hloupých zařízení stala zařízení chytřejší.

Mají univerzity v Česku takové energetické vychytávky? Tedy čerpadla, FVE panely, IoT technologie a další?
Ano, univerzity už uvedená zařízení používají, například vedle tepelných čerpadel, FVE panelů a IoT technologií používají dálkové řízení teplot na objektech nebo dálkové odečty spotřeb. Ovšem běžně se to na všech objektech nepoužívá. Všechno chce svůj čas. Univerzity se snaží tyto technologie uplatnit především v rámci nových staveb nebo rekonstrukcí objektů. 

Jak na tom jsou české univerzity s otázkou chytrých energetických technologií? Řeší tuto problematiku, jsou otevřeny inovativním řešením, nebo nikoliv?
Myslím, že jsou na tom dobře a můžu to doložit konkrétní zkušeností: loni jsme si udělali mezi univerzitami analýzu používaných softwarů v rámci energetického managementu a výsledek byl překvapivý. Polovina dotázaných univerzit už používá nějaký BMS (building management systém, umožňuje centralizované řízení vytápění, chlazení, vzduchotechniky, osvětlení, stínění a podobně, pozn. red.), dále pro svou práci využívají vzdálené ovládání měření a regulace, a dokonce používají i vzdálené odečty spotřeb. Jednoznačně jsem v tomto směru zaznamenal zájem o novinky. Společně mezi sebou hledáme cesty, jak sdílet příklady dobré praxe. Větší uplatnění novinek ovšem brzdí finanční možnosti škol. 

Asi tím narážíte na fakt, že moderní energetické technologie vyžadují vysoké investice, které se někdy vrátí až za desítky let. Mají na to školy? A pomáhá jim někdo s prvotní investicí?
Těžká otázka, protože finanční možnosti jsou na jednotlivých univerzitách různé. Každopádně univerzity hledají cesty a možnosti financování. Jsou tu různé dotace vypisované na ministerstvech. Jde o to být připraven a být při získávání dotace úspěšný. Návratnost desítky let platila pro zateplovací systémy, nové technologie už nejsou tolik investičně náročné. Všichni si pamatujeme rekordně vysoké loňské ceny za elektrickou energii. Tyto nárůsty cen výrazně zkrátily plánované návratnosti. 

Jak energetická krize ovlivnila přístup univerzit k chytré energetice?
Situace, kterou jsme si všichni prošli za poslední dva roky, zrychlila uplatnění úsporných opatření. Ta se dlouhodobě odkládala. Využití facility managementu se dostalo na univerzitách do popředí zájmu. Všichni jsme zažili, jak nás náklady na energie zatěžovaly. Někteří zažili dokonce i stav dodavatele poslední instance, který přebíral dodávku energií po zkrachovalých firmách. Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Realizovala se opatření, která nebyla zaměřena pouze na úsporu energií, ale i na využití kapacit objektů s jejich efektivním využíváním. Například použití home-office se stalo běžně dostupné, podobně i sdílení vzdálených přístupů. Používání hybridní formy jednání prostřednictvím Teams je dnes už standardní záležitostí. Změny, které čekaly na zavedení do praxe, dostaly prostor.

Jaká chytrá energetická opatření máte na univerzitě v Pardubicích?
Univerzita Pardubice je oproti jiným univerzitám organizačně nastavena tak, že má energetika, který řeší energetické náklady za celou univerzitu. Jiné univerzity to mají většinou nastavené po jednotlivých objektech nebo fakultách. Tím, že to máme centralizované, máme možnost využít vzdáleného přístupu k dálkovému regulování teploty v objektech. Energetik může denně kontrolovat teploty v jednotlivých objektech a reagovat na potřeby. Nejvzdálenější přístup máme až do Litomyšle. 

Jak jste postupovali při návrhu doporučení v projektu Unilead? Mapovali jste nějak situaci?
Mapovali a první krok byl nejtěžší. První setkání energetiků univerzit v Brně bylo v dobrém slova smyslu hektické. Po celodenním jednání jsme zjistili, že každý máme jiné výchozí podmínky, jiné představy a jiné možnosti úsporného uplatňování energetického managementu. Výsledkem tohoto jednání byla shoda na vytvoření a sestavení monitorovacího dotazníku, kde bychom si na začátku všichni srovnali startovní čáru. Vycházelo se z výběru obecně dostupných dat k prvotní analýze. Zajímalo nás, kolik objektů každá ze zapojených univerzit má, o jak velké plochy se energetici starají v rámci vytápění, kolik zaměstnanců se energetikou zabývá, jak velké náklady jsou s tím spojené, jak využívají nové technologie a tak dále.

Jaká konkrétní doporučení školám jste vytvořili?
Ukázala se nutnost jednotné pasportizace objektů na univerzitách, aby bylo možné udělat benchmarking (porovnání přístupů s jinými organizacemi, kterými se získávají představy, jež pomohou organizaci přijmout opatření pro zlepšení výkonnosti, pozn. red.). Nákladům spojeným s vytápěním objektů pohybujícím se v jednotkách miliard korun za rok je potřeba věnovat adekvátní pozornost. Jenom proškolení odborníci, kteří znají energetiku, mohou na konkrétní situace adekvátně reagovat. Pouze kvalifikovaný personál vám zajistí efektivní energetický management. Tito zaměstnanci přichází s požadavky na využívání nových technologií a měli by dostat prostor, aby uplatnili své zkušenosti. Jedno z našich doporučení tedy bylo vytvořit na každé univerzitě tým těchto energetických odborníků a dát jim možnost energetiku školy skutečně řídit. 

Co teď bude následovat?
Abychom se mohli nějak srovnávat, musíme mít stejné výchozí podmínky. Musíme se naučit nejen věci správně pojmenovat, ale i jednotně vykazovat. Tím získáme data, která jsou mezi sebou porovnatelná. Můžeme se následně mezi sebou motivovat, radit si, co se povedlo, a co nikoliv. V tomto se navazuje na loňský Unilead I. s letošním Unilead II. 

Posouvají se české univerzity v energetickém managementu dopředu rychle, nebo spíše pomalu?
Nemůžeme si dovolit být pomalí. Energetika vstřebává obrovské finanční prostředky, a to nejen ve školství. Právě projekt Unilead vznikl z požadavků, aby se vysoké školy rychleji posouvaly vpřed, a to nejen v oblasti energetiky. Cílem projektu bylo a je posílit roli univerzit jako efektivní, odpovědné veřejné organizace s dlouhodobým cílem udržitelného rozvoje.  

Jak jsou na tom s chytrou energetikou české univerzity v porovnání se zahraničím?
Bohužel srovnání nemáme. K tomu nám chybí srovnatelná data. Jak už bylo řečeno, abychom se mohli porovnávat, potřebujeme nejdřív jednotně vykazovat pasporty objektů, jednotně vykazovat plochy, vypočítané z auditů a sbírat k tomu odpovídající data. Věřím, že se letos právě v tomto ohledu posuneme dál. 


Ing. Aleš Pék

 • Narodil se v roce 1958 v Pardubicích.
 • Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích a poté Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni.
 • Od roku 2009 pracuje jako vedoucí technického odboru na UPCE, řídí pět oddělení se stovkou zaměstnanců a zaměstnankyň.
 • Technický odbor zajišťuje veškerý provoz Univerzity Pardubice. Nejtěžší je podle Péka dávat věci do souvislostí a vzájemných vazeb. Podílí se rovněž na projektové přípravě akcí, zajišťuje jejich realizaci a bezproblémové provozování. 
 • Je vdovec, má dva syny – techniky, na které je pyšný. 
 • Žije v Pardubicích, jeho koníčkem je volejbal, šestkový i plážový.

Rozhovor je se svolením převzatý z Magazínu vysokých škol Universitas

Autor: Zuzana Keményová, foto: Universitas

Published: 22.11.2023

Rakovinu dokáže odhalit z pouhé kapky krve. Metoda analytického chemika Michala Holčapka z Univerzity Pardubice má takový úspěch, že v Česku vznikla firma, která začne metodu pro včasné odhalení rakoviny slinivky břišní z krve testovat.

Je ještě dlouhá cesta, než bude test pro odhalení rakoviny z krve dostupný pacientům v rámci screeningu u lékaře?

Snažíme se celý proces zavedení naší metody do praxe co nejvíce urychlit, protože víme, že by mohl pomoci mnoha lidem. Ale je nutné nejdřív splnit všechny legislativní podmínky. Teď je klíčové zahájení klinického ověření a následné splnění jeho pravidel.

Začátkem nového roku podáme za firmu Lipidica kvůli klinickému ověření žádost na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Následně by mělo dojít ke schválení, a až to bude, což očekáváme někdy v první polovině příštího roku, začne nábor osob s vysokým rizikem rakoviny slinivky břišní. Sběr vzorků krve a jejich analýza v rámci klinického ověření budou trvat asi tři roky.

Pokud bude tato studie úspěšná, o čemž jsme pevně přesvědčeni, máme vše dobře připraveno, tak po těch třech letech by bylo možné zahájit skutečné měření v reálné praxi a můžeme se snažit třeba o zavedení screeningu do běžné klinické praxe.

Můj celkový odhad je, že zásadní progres by měl být do pěti let.

Jak klinické testování vypadá?

Samotný test je poměrně jednoduchý. Musí být vybrán vhodný člověk, který patří do skupiny s rizikem.

To může zjednodušeně znamenat, že má buď dva případy rakoviny slinivky břišní v rodině, případně má nějakou genetickou mutaci, která riziko rakoviny zvyšuje, chronické onemocnění spojené se slinivkou, třeba pankreatitidu nebo cystickou fibrózu.

Pokud do některé ze skupin dotyčný patří, bude mu na příslušném místě odebrána ráno na lačno krev. Je to standardní žilní odběr, nikoliv z prstu.

Z krve se potom oddělí plazma nebo sérum, které se zamrazí a doručí do laboratoře Lipidica, kde bude provedena analýza vzorků pomocí lipidomického testu.

Co z krve vyčtete?

Při analýze se měří koncentrace asi 150 lipidů, připraví se statistický model a vyhodnotí se výsledek, který je velice jednoduchý. Je to číslo od nuly do sta. Pokud je hodnota vyšší než 50, tak je naše hypotéza, že je pacient pozitivní a má karcinom, pravdivá.

Někde mezi 40 a 60 je stále určitá míra nejistoty a existuje určitá míra chybovosti. V číslech nad 60 nebo pod 40 ale máme chybovost téměř nulovou, ve většině případů je menší než pět procent.

Ke zjištění koncentrace lipidů používáte zajímavý přístroj, tzv. hmotnostní spektrometr. Jak funguje? Vyšlete z něj paprsek, ten rozdělí lipidy na malé částečky a ty pak spočítáte?

Z krevní plazmy izolujeme lipidy, což se provádí extrakcí do nepolárního rozpouštědla. Vzorek pak dávkujeme do analytického systému – superkritické fluidní chromatografie, kde se jednotlivé lipidy rozdělí na zóny.

Tyto se potom dostanou do hmotnostního spektrometru, odkud získáme hmotnostní spektrum. Podle toho poznáme, jakou má molekula hmotnost a strukturu. Z intenzity signálů potom zjistíme i koncentraci každé z těch 150 molekul.

Výsledkem je velká excelová tabulka, která se nedá ani vytisknout na papír.

Za využití různých statistických metod to potom vizualizujeme a na modelu vidíme, s jakou pravděpodobností patří vzorek do skupiny zdravých a s jakou mezi nemocné. To je to číslo od nuly do 100.

Vysoká koncentrace tuků, respektive lipidů, může předznamenávat i jiné nemoci. Z čeho plyne jistota, že jste skutečně narazili na člověka s rakovinou?

Lipidům se často zjednodušeně říká tuky, což je ale pravda jen zčásti. Jsou to pouze některé třídy jako triacylglyceroly, které tvoří tukové tkáně a obalují nám orgány nebo nás obalují víc, než bychom chtěli.

V přírodě ale existuje řádově okolo 100 tisíc různých molekul lipidů a mnoho z nich rozhodně nejde označit jako tuky.

Například některé signální molekuly, které řídí procesy v buňce, jak vznikají různé metabolické dráhy, jak se lipidy biosyntetizují (přeměna na složitější látky, pozn. red.) nebo rozkládají. Ty mají funkce mnohem komplexnější a na ty se zaměřujeme v naší analýze.

Jde zejména o molekuly ze skupiny sfingolipidů. Přišli jsme na to, že některé z těchto lipidů s velmi dlouhými alifatickým řetězci mají u pacientů s rakovinou sníženou koncentraci. Opakovaně to vidíme nejen u rakoviny slinivky, ale i u dalších karcinomů.

Pravidelně tam dochází ke snížení koncentrace těchto lipidů, změní se jejich profil, což nám umožní odlišit je pomocí statistiky od „zdravých“ lipidů s poměrně velkou správností.

Nejspolehlivější výsledky jste měli u rakoviny slinivky břišní. Čím si to vysvětlujete?

Přesnou odpověď neznám. Můžu vyslovit jen domněnku, že rakovina slinivky břišní je jedním z nejzákeřnějších onemocnění, takže to může souviset s její agresivitou a změny u lipidů mohou být o něco výraznější než u jiných typů rakoviny.

Další věc je, že máme pro tento typ rakoviny od lékařů připravených nejvíc vzorků. Vidíme ale potenciál, že bychom jedním testem mohli měřit i jiné typy rakoviny.

Když použijeme model pro rakovinu slinivky u pacientů s jiným typem rakoviny, tak nám velmi pravděpodobně budou vycházet také jako pozitivní.

Rozpoznáte z modelu, jaký typ nádoru člověk má?

To je trochu obtížnější. Vidíme velký rozdíl mezi pacienty s rakovinou a těmi zdravými. Mezi jednotlivými typy rakoviny jsou také určité rozdíly, ale jsou mnohem menší a úspěšnost modelů je v tomto nízká.

Takže do jisté míry to jde a možná se to v budoucnu s využitím pokročilejších statistických metod nebo s využitím umělé inteligence ještě zpřesní. Klíčové je nyní odlišení nemocných od zdravých.

Velkou nadějí může být test pro včasné odhalení nemoci. Mohl by se zvýšit počet pacientů, u kterých se dá nemoc léčit.

Výhodou naší metody je, že vidíme se stejnou úspěšností všechna stadia. Nestalo se, že by byly výsledky horší pro počáteční fáze nemoci, a ani tam nevidíme změny v koncentracích podle toho, jestli je to první, nebo čtvrté stadium rakoviny.

Vzorek jen vychází pozitivní. Což se ale týká i lidí, kteří mají třeba prekancerózu, což je stav, kdy se změní tkáň orgánu ještě předtím, než se rakovina rozvine.

Je to taková předfáze a je fantastické, že už během ní nám výsledek testu pro většinu lidí vychází pozitivní. Díky tomu se dají zachytit i lidé v nejčasnějším stadiu nemoci.

Pro lékaře je šance s tím něco udělat a zvýšit lidem šanci na přežití nebo vyléčení, což je jinak u rakoviny slinivky problematické. Pět let přežívá jen okolo deseti procent pacientů, zejména kvůli pozdní diagnóze.

Rozhovor je se svolením převzatý ze serveru Novinky.cz.

Autor: Kristýna Šopfová

Published: 21.11.2023

OZNÁMENÍ

 o  konání

 7. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice

 ve funkčním období 2023–2026,

které se uskuteční v hybridní formě v úterý 28. listopadu 2023 od 14:00 hodin

v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP)

Program zasedání:

 1. Jmenování skrutátorů zasedání.
 2. Schválení pravidel pro hybridní zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice.
 3. Schválení programu zasedání. 
 4. Informace o činnosti předsednictva AS UPCE.
 5.  Návrh II. změny Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice.
 6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Univerzity Pardubice na rok 2024 a 2025.
 7. Delegace zástupců UPCE do Rady vysokých škol pro funkční období 2024–2026.
 8. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty zdravotnických studií UPCE
 9. Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií UPCE
 10. Různé.

Přílohou pozvánky jsou materiály k bodům č. 5, 8 a 9:  7. zasedání AS UPCE dne 28.11.2023 | Univerzita Pardubice

Odkaz na připojení k zasedání: Click here to join the meeting

V Pardubicích dne 21. listopadu 2023                                                  Ing. Petr Bělina, Ph.D.

                                                                                                                  předseda AS UPCE

ANNOUNCEMENT

of

the 7th session of the Academic Senate of the University of Pardubice

 in the term of office 2023–2026,

to be held in the hybrid form on  Tuesday 28 November 2023 at 2:00 PM

in the Rectorate Meeting Room, Studentská 95 (4th floor).

Programme:

 1. Appointing of scrutineers
 2. Approval of the rules for the hybrid session of the Academic Senate of the University of Pardubice
 3. Approval of the programme 
 4. Information about activities of AS UPCE Board.
 5. Draft of the 2nd alteration of the Rules for assurance and evaluation of the quality of education, research and the related activities of the University 
 6. Draft of the mid-term budget outlook of the University for the years 2024 and 2025 
 7. Delegating the UPCE representatives of the Council of Universities for the office period 2024–2026
 8. Draft Disciplinary Rules for students of the Faculty of Healthcare Studies UPCE
 9. Draft of Procedure of the Academic Senate of the Faculty of Healthcare Studies UPCE
 10. Miscellaneous

Enclosures: Documents to points 5, 8 and 9 can be found at: 7. zasedání AS UPCE dne 28.11.2023 | Univerzita Pardubice

Link to the session: Click here to join the meeting

Pardubice, 21 November 2023                                                   Ing. Petr Bělina, Ph.D.

                                                                                                   Chair of the AS UPCE      

Published: 21.11.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i v letošním roce Vám nabízíme možnost objednat si u nás vánoční cukroví. Objednávky přijímáme do 24. 11. 2023 do 10.00 hodin na pokladnách v hlavní jídelně případně na tel. 6313 (6314). Cukroví pak bude k dispozici v týdnu od 11. do 15. 12. 2023 během běžné otevírací doby na pokladnách hlavní jídelny. Cena je 600 Kč/kg.

 Jan Brothánek    

Published: 20.11.2023

Univerzita Pardubice tradičně uspořádala akce k výročí vázající se k 17. listopadu. V kampusu univerzity se u této příležitosti sešli studenti, zaměstnanci i veřejnost připomenout si události listopadu 1989 akcí Zvonění u auly, vernisáží v univerzitní galerii GU: a slavnostním koncertem Komorní filharmonie Pardubice v aule nebo Nočním během dvojic v kampusu.

"Listopad" na Univerzitě Pardubice nebyl pouze ve znamení kultury, ale i pohybu. V pondělí 13. listopadu sportovně založení zájemci prosvítili kampus čelovkami během Nočního běhu dvojic. V průběhu dne nabídla Katedra tělovýchovy a sportu univerzity v rámci Sportovního dne UPCE studentům a zaměstnancům univerzity bohatý sportovní program. O den později proběhlo předávání Standarty rektora nejlepším sportovcům a vítězům soutěží za akademický rok 2022/2023. Rektor Libor Čapek předal putovní pohár vítězné Fakultě ekonomicko-správní do rukou děkana Jana Stejskala. Kromě nejlepší fakulty rektor ocenil také jednotlivé sportovce. Výčet všech sportovců najdete na sociálních sítích Katedry tělovýchovy a sportu

Hlavní den oslav 15. listopadu zahájil slavnostní akademický obřad. Při této příležitosti rektor ocenil osobnosti univerzity, a noví docenti a doktoři obdrželi své tituly. U podvečerní vzpomínkové akce Zvonění u auly se sešla široká veřejnost, studenti a zaměstnanci univerzity. Společným zvoněním u pamětního kamene na připomínku Listopadu 1989.  Na setkání promluvil také rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek. 

Vernisáží nové výstavy v univerzitní galerii GU:. otevřeli svoji výstavu fotograf Miroslav Machotka a malíř Tomáš Lahoda.  Listopadové oslavy završil tradiční koncert Studenti za svobodu a demokracii. Komorní filharmonie Pardubice uvedla Antonína Dvořáka, Ludwiga van Beethovena a Zdeňka Fibicha. Pod vedením dirigenta Františka Macka vystoupil i houslista Petr Zdvihal.

Published: 15.11.2023

Studenti a zaměstnanci se mohou opět potkat s rektorem UPCE prostřednictvím pravidelného online chatu. 

Máte otázku k dění na naší univerzitě, ke vzdělávání nebo ke studiu? Chcete něco navrhnout nebo se dozvědět? Připojte se 21. listopadu a ptejte se na to, co vás v souvislosti s univerzitou zajímá. Rektor prof. Libor Čapek bude živě odpovídat na dotazy zaměstnanců a studentů. Otázky lze pokládat už od 8.00 na níže uvedených odkazech.

Rektor bude odpovídat online od 14.00 do 15.00. 

Využijte příležitost a chatujte s rektorem UPCE. 

Published: 15.11.2023

Přijďte si užít sváteční atmosféru a rozsvítit s námi univerzitní vánoční strom.

Zveme všechny studenty, zaměstnance a absolventy na předvánoční setkání u rozsvíceného stromečku ve středu 6. prosince.

 • V 16.40 zahájíme předvánoční ladění. Přijďte si popovídat, ochutnat charitativní svařák nebo nealko teplý nápoj, zúčastnit se vánočního tvoření nebo nakoupit dárečky s vánoční tématikou. 

Hudební doprovod zajistí DJ.

 • V 17.00  rozsvítíme univerzitní vánoční strom přání a naděje. 

Místo setkání: mezi univerzitní knihovnou a pavilonem D kolejí

Praktická informace: Platba charitativních výrobků bude možná pouze v hotovosti.

Ty nejhezčí ozdoby na náš stromeček můžete dát právě vy, naši studenti a zaměstnanci. Napište nám do 28. listopadu, jaké máte vánoční přání do formuláře. A my s ním ozdobíme náš stromeček přání.

VAŠE PŘÁNÍ


Výtěžek z charitativního svařáku spolku Rotaract club Pardubice z.s. poputuje na vybrané charitativní projekty v Pardubickém kraji.

Published: 08.11.2023

Stipendia, které naleznete v nabídce Akademické informační agentury (AIA), jsou udělována na základě závazků vyplývajících z mezinárodních smluv. Jsou financovaná buď Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo z rozpočtů států, které s Českou republikou uzavřeli smlouvu o spolupráci ve školství a ve vědě. Udělováním stipendií partnerské země podporují vzájemnou výměnu studentů, akademiků a vědců, a přispívají tak ke globálnímu sdílení zkušeností, dovedností, idejí a kreativních podnětů. 

Na tomto odkazu naleznete katalog s nabídkou stipendijních pobytů a bližšími informacemi: katalog DZS_AIA_2024-2025.pdf

Published: 06.11.2023

Univerzita Pardubice prezentovala možnosti studia v zahraničí. Prof. Petra Bajerová a doc. Liběna Černohorská se zúčastnily veletrhu Study in Europe v Brazílii. Veletrh představuje studentům vysokoškolské studium a výzkum v evropských zemích, ale také propojuje evropské vysokoškolské instituce se zahraničními studenty a zúčastněnými stranami v různých částech světa.

Návštěvníci veletrhu se zajímali o možnosti studia na Univerzitě Pardubice a zaujala je také konkrétní nabídka anglických studijních programů. Prorektorky také navázaly cenné kontakty s představiteli vybraných brazilských univerzit a s dalšími odborníky z oblasti vysokoškolského vzdělávání. 

 

Published: 03.11.2023

Univerzita Pardubice se opět prezentovala zájemcům o studium na mezinárodním veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Brně. Jeho návštěvníky oslovila nejen atraktivní expozicí, ale také hravými ukázkami vědy ze tří fakult. Středoškoláci, jejich rodiče i výchovní poradci se dozvěděli vše potřebné o studiu i přijímacím řízením. S uchazeči sdíleli své zkušenosti ve společné expozici UPCE současní studující.

Univerzita Pardubice od 1. listopadu otevřela možnost podávat přihlášky ke studiu pro další akademický rok 2024/2025. Informace o možnostech studia i životě na UPCE, včetně elektronické přihlášky, lze už nyní najít na speciálních stránkách Studuj na UPCE