Klastry

Klastry jsou regionální odvětvová seskupení společností a podniků, jejichž cílem je zvýšení konkurenční schopnosti sdružených členů, posílení inovací, podpora exportu a dosažení ekonomického růstu podniků v dané oblasti, jejich dodavatelů, poskytovatelů specializovaných služeb, vzdělávacích a výzkumných institucí.

Jsou zakládány za pomocí prostředků Evropské unie. 

Odborná pracoviště univerzity spolupracují například v těchto klastrech:

OMNIPACK, klastr výrobců obalů, sdružení se sídlem v Jaroměři

- účast prostřednictvím činností Fakulty ekonomicko-správní

NANOMEDIC, medicínsko-farmaceutický klastr, Dolní Dobrouč

- účast prostřednictvím činností Fakulty chemicko-technologické