Ostatní sdružení a organizace

Ostatní sdružení a organizace činné při univerzitě:

Nadační fond Miroslava Jurečka
předseda správní rady: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.

Nadační fond Jana Pernera
předseda správní rady: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

Institut Jana Pernera, obecně prospěšná společnost
předseda správní rady: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
ředitel institutu: Ing. Karel Pivoňka, CSc.
vedoucí regionálního střediska Praha: Ing. Milena Foglarová
vedoucí regionálního střediska Pardubice: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Institut rozvoje evropských regionů, obecně prospěšná společnost
předsedkyně správní rady: doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

Česká společnost chemická, pobočka Univerzita Pardubice
předseda: prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

Česká společnost chemická - odborná skupina reologie
předseda: prof. Ing. Ivan Machač, CSc.

Česká společnost chemická - odborná skupina termická analýza
předsedkyně: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Česká společnost chemická - odborná skupina pro nátěrové hmoty, pryskyřice a pigmenty
předseda: prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.

Česká společnost chemická - odborná skupina chemometrie
předseda: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Česká společnost průmyslové chemie, pobočka Univerzita Pardubice
předseda pobočky: doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.

Spolek textilních chemiků a koloristů
jednatel: Ing. Vladimír Kočvara

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), pobočka Pardubice
předseda: Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Asociace strojních inženýrů - klub Česká Třebová
kontaktní osoba: doc. Ing. Michael Lata, Ph.D.

Česká intermodální asociace ARIP se sídlem v Praze, pracoviště Pardubice
prezident: prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.

Vysokoškolský odborový svaz
předseda: prof. Ing. Alexandr Čegan, CSc.

Univerzitní sportovní klub Pardubice
předseda: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice
umělecký vedoucí: MgA. Tomáš Židek

Studentská rada Univerzity Pardubice (SRUPa)
předseda: Ondřej Dobeš

false