Účast univerzity ve společnostech

společnost/sdružení - právní forma

 • Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách - zájmové sdružení právnických osob
 • Centrum pro restaurování a památkovou péči, o. p. s. - obecně prospěšná společnost
 • Energeticko-technický inovační klastr, z.s. - spolek
 • EURNEX, e. V - Síť předních evropských odborníků pro výzkum v železniční dopravě - sdružení
 • Institut Jana Pernera, o. p. s. - obecně prospěšná společnost
 • Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. - obecně prospěšná společnost
 • Interoperabilita železniční infrastruktury - zájmové sdružení právnických osob
 • Klastr výrobců obalů, družstvo - družstvo
 • Sdružení automobilového průmyslu - zájmové sdružení právnických osob
 • Sdružení CESNET - zájmové sdružení právnických osob
 • Technologická platforma silniční doprava - zájmové sdružení právnických osob
 • TechnoPark Pardubice - komanditní společnost
false