Veřejné vyhlášky

Není zde žádné oznámení.

 

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci odvolání proti rozhodnutí děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky í č. j. STAG/FEI/2017/0000000292, jejímž adresátem je:

 

Josef Cabrnoch

je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 

Vyvěšeno dne: 24. 5. 2018
Sejmuto dne:     8. 6. 2018

true
false