Veřejné vyhlášky

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci odvolání
proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium vedená pod č.j.: STAG/FCH/2018/0000001546,
jejímž adresátem je:

Pavlína Svatoňová
Borovnice – Přestavlky 459
561 02  Dolní Dobrouč

Je uložena v kanceláři č. 04 014 ve 4. patře budovy rektorátu Univerzity Pardubice, Studentská 95.

Vyvěšeno dne:  23.04.2018
Sejmuto dne:    08.05.2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci odvolání
proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium vedená pod č.j.: STAG/FCH/2018/0000001547,
jejímž adresátem je:

Libor Švercl
Dolní Dobrouč 459
561 02

Je uložena v kanceláři č. 04 014 ve 4. patře budovy rektorátu Univerzity Pardubice, Studentská 95.

Vyvěšeno dne:  23.04.2018
Sejmuto dne:    08.05.2018

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci odvolání
proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium vedená pod č.j.: STAG/FES/2018/0000002384,
jejímž adresátem je:

Andrea Kopecká
17. listopadu 1288
293 01  Mladá Boleslav 1

Je uložena v kanceláři č. 04 014 ve 4. patře budovy rektorátu Univerzity Pardubice, Studentská 95.

Vyvěšeno dne: 18.04.2018
Sejmuto dne:    03.05.2018

 

true

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci odvolání
proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium vedená pod č.j.: STAG/DFJ/2018/0000001158,
jejímž adresátem je:

Veronika Yeremeyeva
Studentská 202
530 02  Pardubice 2

Je uložena v kanceláři č. 04 014 ve 4. patře budovy rektorátu Univerzity Pardubice, Studentská 95.

Vyvěšeno dne: 18.04.2018
Sejmuto dne:    03.05.2018

true