Veřejné zakázky

Název veřejné
zakázky

UPAR - Rekonstrukce víceúčelového objektu

vyvěšeno:
26.11.2020

Dokumenty

Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003021

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka zařízení a vybavení operačního sálu II

vyvěšeno:
11.11.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003021/zakazka/385106

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka zařízení a vybavení operačního sálu

vyvěšeno:
14.10.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003021/zakazka/345540

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávky výpočetní techniky - počítačová příslušenství a spotřební materiál

vyvěšeno:
21.9.2020

Dokumenty

Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka zkušebního vybavení pro avioniku

vyvěšeno:
7.9.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003021/zakazka/350249

 
     

Název veřejné
zakázky

Testování na polygonu pro ověření metod určování polohy II

vyvěšeno:
3.9.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka zařízení pro měření geometrických parametrů koleje

vyvěšeno:
21.8.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka aplikací Vzdělávání a Výběrová řízení

vyvěšeno:
20.8.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka nábytku do objektu Univerzity Pardubice – vestibul DFJP a Jazykové centrum

vyvěšeno:
12.8.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka pracoviště pro snímání vizuálních dat ve SWIR spektru

vyvěšeno:
30.7.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Testování na polygonu pro ověření metod určování polohy

vyvěšeno:
27.7.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Zajištění ostrahy III

vyvěšeno:
24.7.2020

Dokumenty

Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka mikrovlnného hydrotermálního reaktoru

vyvěšeno:
3.7.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka serverové infrastruktury pro projekt EU

vyvěšeno:
25.6.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Rozvoj ekonomického informačního systému iFIS 2020

vyvěšeno:
24.6.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003021/zakazka/344016

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka laboratorních zkušebních komor

vyvěšeno:
19.6.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003021/zakazka/343251

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka heliového kryostatu s uzavřeným cyklem pro optoelektronická měření v magnetickém poli

vyvěšeno:
12.6.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka nábytku pro Centrum pro etiku

vyvěšeno:
9.6.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka hmotnostního spektrometru typu trojitého kvadrupólu

vyvěšeno:
27.5.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Výměna zdvihací plošiny za výtah v objektu Dopravní fakulty Jana Pernera – výukový objekt DA III

vyvěšeno:
25.5.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

Technologický ústav FCHT, areál Doubravice – vypracování projektové dokumentace

vyvěšeno:
14.5.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

UPAR Rekonstrukce menzy - Modernizace varny a výdejní linky

vyvěšeno:
23.4.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

UPAR – Rekonstrukce menzy - Rekonstrukce terasy

vyvěšeno:
02.4.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka laserového granulometru pro měření distribuce velikosti částic se suchou i mokrou dispergací

vyvěšeno:
02.4.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka ručního mobilního skenovacího systému s příslušenstvím

vyvěšeno:
27.3.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=330484

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka víceúčelového geodetického stroje

vyvěšeno:
27.3.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

Zajištění softwarových licencí a poskytování souvisejících služeb

vyvěšeno:
23.3.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka systému pro nanoindentační měření II

vyvěšeno:
23.3.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=328633

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávky kancelářských potřeb II

vyvěšeno:
19.3.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa

vyvěšeno:
17.3.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka modelů – Simulovaný pacient V

vyvěšeno:
9.3.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka hmotnostního detektoru pro kapalinovou chromatografii

vyvěšeno:
9.3.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka georadaru

vyvěšeno:
4.3.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Revize elektroinstalací a hromosvodů 2020

vyvěšeno:
24.2.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=317410 

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávky kancelářských potřeb

vyvěšeno:
21.2.2020

Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Zajištění ostrahy II

vyvěšeno:
11.2.2020

Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=318014

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka rázového zařízení skupiny A

vyvěšeno:
10.2.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka systému pro nanoindentační měření

vyvěšeno:
3.2.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=299424

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka bezpečnostní infrastruktury

vyvěšeno:
20.1.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu VI

vyvěšeno:
13.1.2020

Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=310874

 
     

Název veřejné
zakázky

Dodávka kapalinového chromatografu včetně kolon pro kapalinovou chromatografii

vyvěšeno:
8.1.2020

Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf;jsessionid=EfOhAKCfKaeh4geHf4id0K3O_0gt8uw1JpQ9sC-l.srv7?id=308846

 

 

false