Veřejné zakázky

Název veřejné
zakázky

Dodávka biosensorového systému využívajícího principu povrchové plazmonové rezonance

vyvěšeno:
3.5.2021
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:

2021001074: Dodávka biosensorového systému využívajícího principu povrchové plazmonové rezonance - TENDER ARENA

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka pulzní sestavy pro pump-probe experimenty s vyvoláním a monitorováním průběhu fázové změny v materiálu

vyvěšeno:
28.4.2021
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:

2021001075: Dodávka pulzní sestavy pro pump-probe experimenty s vyvoláním a monitorováním průběhu fázové změny v materiálu - TENDER ARENA

 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka FT-IR analyzátoru plynů vyvěšeno:
27.4.2021
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávky přenosných počítačů vyvěšeno:
13.4.2021
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka zařízení a vybavení operačního sálu - 5. část: Nerezový nábytek

vyvěšeno:
13.4.2021
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
2021001082: Dodávka zařízení a vybavení operačního sálu - 5. část: Nerezový nábytek - TENDER ARENA

 
     
Název veřejné
zakázky
Zajištění softwarových licencí a poskytování souvisejících služeb vyvěšeno:
9.4.2021
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka malého aerodynamického tunelu - PTK vyvěšeno:
31.3.2021
Dokumenty

Pozvánka k účasti na předběžné tržní konzultaci je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka pulzní gelové elektroforézy (PFGE) vyvěšeno:
24.3.2021
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:

2021001073: Dodávka pulzní gelové elektroforézy (PFGE) - TENDER ARENA

 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu VII vyvěšeno:
19.3.2021
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:

2020001060: Spotřební zdravotnický materiál VII - TENDER ARENA

 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka rukavicového boxu s instalovaným spin – coaterem vyvěšeno:
19.3.2021
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka modulárního UV – Vis spektrometru vyvěšeno:
9.3.2021
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávky hygienických potřeb a vybavení sociálních zařízení na jednotlivých budovách Univerzity Pardubice vyvěšeno:
24.2.2021
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa pro r. 2021 vyvěšeno:
24.2.2021
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003021/zakazka/406062

 
     
Název veřejné
zakázky
Implementace systému pro centralizované ukládání a správu logů vyvěšeno:
15.2.2021
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka skeneru pro gely a membrány. vyvěšeno:
10.2.2021
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003021/zakazka/398635

 
     
Název veřejné
zakázky
Software pro modelování rozsáhlých infrastruktur vyvěšeno:
9.2.2021
Dokumenty Výzva k podání nabídek a Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
false