Veřejné zakázky

Název veřejné
zakázky

Dodávka pracoviště pro snímání vizuálních dat ve SWIR spektru

vyvěšeno:
30.7.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Testování na polygonu pro ověření metod určování polohy

vyvěšeno:
27.7.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Zajištění ostrahy III

vyvěšeno:
24.7.2020
Dokumenty

Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka mikrovlnného hydrotermálního reaktoru

vyvěšeno:
3.7.2020
Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka serverové infrastruktury pro projekt EU

vyvěšeno:
25.6.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Rozvoj ekonomického informačního systému iFIS 2020

vyvěšeno:
24.6.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003021/zakazka/344016

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka laboratorních zkušebních komor

vyvěšeno:
19.6.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003021/zakazka/343251

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka heliového kryostatu s uzavřeným cyklem pro optoelektronická měření v magnetickém poli

vyvěšeno:
12.6.2020
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka nábytku pro Centrum pro etiku

vyvěšeno:
9.6.2020
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka hmotnostního spektrometru typu trojitého kvadrupólu

vyvěšeno:
27.5.2020
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Výměna zdvihací plošiny za výtah v objektu Dopravní fakulty Jana Pernera – výukový objekt DA III

vyvěšeno:
25.5.2020
Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky
Technologický ústav FCHT, areál Doubravice – vypracování projektové dokumentace vyvěšeno:
14.5.2020
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
UPAR Rekonstrukce menzy - Modernizace varny a výdejní linky vyvěšeno:
23.4.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky
UPAR – Rekonstrukce menzy - Rekonstrukce terasy vyvěšeno:
02.4.2020
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka laserového granulometru pro měření distribuce velikosti částic se suchou i mokrou dispergací vyvěšeno:
02.4.2020
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka ručního mobilního skenovacího systému s příslušenstvím

vyvěšeno:
27.3.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=330484

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka víceúčelového geodetického stroje

vyvěšeno:
27.3.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky

Zajištění softwarových licencí a poskytování souvisejících služeb

vyvěšeno:
23.3.2020
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka systému pro nanoindentační měření II

vyvěšeno:
23.3.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=328633

 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávky kancelářských potřeb II vyvěšeno:
19.3.2020
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa vyvěšeno:
17.3.2020
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka modelů – Simulovaný pacient V vyvěšeno:
9.3.2020
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka hmotnostního detektoru pro kapalinovou chromatografii vyvěšeno:
9.3.2020
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka georadaru

vyvěšeno:
4.3.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky
Revize elektroinstalací a hromosvodů 2020 vyvěšeno:
24.2.2020
Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=317410 

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávky kancelářských potřeb

vyvěšeno:
21.2.2020
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Zajištění ostrahy II vyvěšeno:
11.2.2020
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=318014

 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka rázového zařízení skupiny A vyvěšeno:
10.2.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka systému pro nanoindentační měření

vyvěšeno:
3.2.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=299424

 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka bezpečnostní infrastruktury vyvěšeno:
20.1.2020
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu VI vyvěšeno:
13.1.2020
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=310874

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka kapalinového chromatografu včetně kolon pro kapalinovou chromatografii

vyvěšeno:
8.1.2020
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf;jsessionid=EfOhAKCfKaeh4geHf4id0K3O_0gt8uw1JpQ9sC-l.srv7?id=308846

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka superkritického fluidního extraktoru

vyvěšeno:
6.12.2019
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=298948
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu V

vyvěšeno:
4.12.2019
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=296877

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávky chemického spotřebního materiálu a ochranných pomůcek

vyvěšeno:
2.12.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/evidence/zakazka/specifikace/zakladniudaje/detail.jsf?id=299423

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka plynového chromatografu včetně kolon pro plynovou chromatografii

vyvěšeno:
22.11.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=297121

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka přístroje pro měření sorpčních vlastností

vyvěšeno:
15.11.2019
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=293716

 
     
Název veřejné
zakázky

Pojištění majetku a odpovědnosti

vyvěšeno:
24.10.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=287634

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka nábytku pro Filozofickou fakultu Univerzity Pardubice

vyvěšeno:
17.10.2019
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=272076

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka modelů - Simulovaný pacient IV

vyvěšeno:
30.9.2019
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=279342
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka nábytku pro objekty DFJP a EA

vyvěšeno:
22.8.2019
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka běžných chemikálií

vyvěšeno:
22.8.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka přístroje pro stanovení distribuce velikosti (nano)částic pomocí dynamického rozptylu světla a zeta potenciálu II vyvěšeno:
16.8.2019
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky
Dodávka a instalace AV techniky - rektorát vyvěšeno:
25.7.2019
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka hmotnostního spektrometru s ionizací v indukčně vázaném plazmatu

vyvěšeno:
22.7.2019
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka zařízení pro rapidní ohřevy materiálu

vyvěšeno:
19.7.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka přístroje na elementární analýzu výbušnin

vyvěšeno:
17.7.2019
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
                           Název veřejné
zakázky

Měření, poskytování dat (rádiových pozemních a satelitních spojů

vyvěšeno:
15.7.2019
Dokumenty Výzva k podání nabídek a Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Výměna zdvihací plošiny za výtah v objektu Dopravní fakulty Jana Pernera – výukový objekt DA II

vyvěšeno:
12.7.2019
Dokumenty Veřejná zakázka bude uvedena v horní části web. stránek takto: Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka potenciostatu/galvanostatu pro elektrochemické anodizace

vyvěšeno:
10.7.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu-Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu

vyvěšeno:
1.7.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky

Výměna zdvihací plošiny za výtah v objektu Dopravní fakulty Jana Pernera – výukový objekt DA

vyvěšeno:
20.6.2019
Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka preparativního HPLC/Flash chromatografického systému

vyvěšeno:
18.6.2019
Dokumenty

Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka a instalace EPS na objektu G - zvýšení bezpečnosti

vyvěšeno:
14.6.2019
Dokumenty Veřejná zakázka bude uvedena v horní části web. stránek takto: Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka kombinovaného FT-IR/FT-Ramanova spektrometru

vyvěšeno:
30.5.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka sestavy pro ověřování výkonnosti technologie GNSS

vyvěšeno:
17.5.2019
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávky výpočetní techniky - počítačová příslušenství a spotřební materiál

vyvěšeno:
17.5.2019
Dokumenty Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka přístroje pro stanovení distribuce velikosti (nano)částic pomocí dynamického rozptylu světla a zeta potenciálu

vyvěšeno:
14.5.2019
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka drobných přístrojů

vyvěšeno:
9.5.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka dvou plynových chromatografů ke katalytickým aparaturám

vyvěšeno:
7.5.2019
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka laboratorního autoklávu s příslušenstvím pro práci se superkritickým CO2

vyvěšeno:
2.5.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Pořízení interiéru pro objekt rektorátu

vyvěšeno:
2.5.2019
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Zajištění softwarových licencí a poskytování souvisejících služeb

vyvěšeno:
29.4.2019
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka a instalace bezpečnostní technologie NZS

vyvěšeno:
26.4.2019
Dokumenty

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka optického emisního spektrometru s buzením v indukčně vázaném plazmatu

vyvěšeno:
24.4.2019
Dokumenty Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka FT-IR spektrofotometru

vyvěšeno:
16.4.2019
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka laboratorního vysokotlakého autoklávu

vyvěšeno:
3.4.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka software pro modelování přepravních procesů

vyvěšeno:
2.4.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka audiovizuální techniky

vyvěšeno:
1.4.2019
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka fotoluminiscenčního spektrometru

vyvěšeno:
29.3.2019
Dokumenty

Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka software na modelování dopravních toků - mikro

vyvěšeno:
29.3.2019
Dokumenty

Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka průtokového analyzátoru pro stanovení jednotlivých forem fosforu

vyvěšeno:
28.3.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka Ramanova spektrometru

vyvěšeno:
28.3.2019
Dokumenty Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Zateplení objektu rektorátu

vyvěšeno:
25.3.2019
Dokumenty Výzva a Zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     

Název veřejné
zakázky

Simulační nástroj pro simulaci železničního provozu pro projekt PosiTrans

vyvěšeno:
22.3.2019
Dokumenty Výzva k podání nabídek a Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce  
     
Název veřejné
zakázky

Simulační nástroj pro simulaci silničního provozu pro projekt PosiTrans

vyvěšeno:
22.3.2019
Dokumenty Výzva k podání nabídek a Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce  
     
Název veřejné
zakázky

Vybavení multimediální laboratoře

vyvěšeno:
21.3.2019
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce  
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka SW pro čtyřstupňové dopravní modelování - makro

vyvěšeno:
18.3.2019
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce  
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka výpočetní techniky pro grafiku II

vyvěšeno:
11.3.2019
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce  
     
Název veřejné
zakázky

Revize elektroinstalací a hromosvodů 2019

vyvěšeno:
6.3.2019
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:  https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce  
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka kontejnerů pro bezpečné ukládání výbušných vzorků

vyvěšeno:
21.2.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávky hygienických potřeb a vybavení sociálních zařízení

vyvěšeno:
18.2.2019
Dokumenty Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka komponent infrastruktury

vyvěšeno:
14.2.2019
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka sestavy pro výzkum v oblasti hromadného zpracování dat pro projekt PosiTrans

vyvěšeno:
5.2.2019
Dokumenty Výzva k podání nabídek a Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce 
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka laboratorního injektového zařízení a spotřebního materiálu

vyvěšeno:
31.1.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka výpočetní techniky pro grafiku

vyvěšeno:
31.1.2019
Dokumenty Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese: 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce
 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka laboratorních nátiskových zařízení a standardních papírových substrátů II

vyvěšeno:
25.1.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka laboratorních přístrojů

vyvěšeno:
22.1.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
     
Název veřejné
zakázky

Dodávka přístrojů pro biologické operace

vyvěšeno:
3.1.2019
Dokumenty

Výzva a Oznámení výběrového řízení jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele na internetové adrese:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUpce

 
false