Studijní programy Univerzity Pardubice akreditované v rámci vnitřní akreditace

Univerzita Pardubice získala institucionální akreditaci s platností od 7. září 2018, na základě které má pravomoc schvalovat studijní programy v rámci vnitřní akreditace v šesti oblastech vzdělávání: Ekonomické obory, Doprava, Historické vědy, Chemie, Informatika a Zdravotnické obory. Univerzita Pardubice získala vysokou míru samostatnoti a pro studenty nabízí nové studijní programy v souladu s nejmodernějšími trendy a požadavky trhu práce.

Informace o dostupnosti studia pro osoby se specifickými potřebami je uvedena u každého studijnímu programu akreditovaného v rámci vnitřní akreditace s doporučením fakulty. Pro bližší informace se prosím obraťte na Centrum ALMA, které zajišťuje nebo zprostředkovává ve spolupráci s fakultami podporu pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami.

false
true