UPCE

Seznam nabízených akreditovaných studijních programů a oborů

U všech specifických potřeb - je nutné posoudit vhodnost studia na vybraném oboru individuálně, doporučujeme vybraný studijní obor konzultovat před podání přihlášky ke studiu se studijním oddělením, vedoucím katedry nebo vedoucím ateliéru příslušné fakulty.

 

Vysvětlivky k tabulkám:
Typ SP
B - bakalářský studijní program,
N - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program,
P - doktorský studijní program.

Forma studia
P – prezenční forma studia,
K – kombinovaná forma studia;

Standardní doba studia
v akademických rocích
 

Fakulta ekonomicko-správní

Studijní program

Studijní plán

Typ SP

Forma studia 

Stand. doba studia

Možné pro

Bakalářské studium

Finance Finance B P 3

Hospodářská politika a veřejná správa

Veřejná ekonomika a správa

B

P, K

3

 

Finanční správa

B

P

3

Ekonomika regionálního sportu

B

P

3

 

Hospodářská politika a veřejná správa

Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci

B

P

3

 

Ekonomika a management

Management podniku

B

P, K

3

Ekonomika a provoz podniku

B

P

3

Informatika a systémové inženýrství

Informační a bezpečnostní systémy

B

P, K

3

Aplikovaná informatika

Multimédia ve firemní praxi

B

P

3

Digitální podnikání Digitální podnikání B P 3

*)

Navazující magisterské studium

Finance Finance N P 2

Hospodářská politika a veřejná správa

Ekonomika veřejného sektoru

N

P,K

2

Ekonomika a management

Ekonomika a management podniku

N

P, K

2

Management finančních institucí

N

P

2

Informatika a systémové inženýrství

Informační a bezpečnostní systémy

N

P, K

2

Doktorské studium

Hospodářská politika a správa

Regionální a veřejná ekonomie

P

P, K

4

Regional and Public Economics

P

P, K

4

Ekonomika a management

Management

P

P, K

4

  Systémové inženýrství a informatika

Informatika ve veřejné správě

P

P, K

4

Informatics within Public Administration     

P

P, K

4

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika

P

P, K

4

*)

Applied Informatics Applied Informatics P P, K 4

*)

*) pro studenty s lehčími a středně závažnými vadami zraku a sluchu (nevhodný pro nevidomé a neslyšící)

 

 

Dopravní fakulta Jana Pernera

Studijní program

Studijní plán

Typ SP

Forma studia

Stand. doba studia

Možné
pro

Bakalářské studium

Dopravní stavitelství

Dopravní stavitelství

B

P, K

4

*)

Technologie a management v dopravě

Dopravní management a marketing

B

P, K

3

**)

Logistika

B

P, K

3

Technologie a řízení dopravy

B

P, K

3

Dopravní technologie a spoje

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

B

P, K

3

***)

Dopravní prostředky: Silniční vozidla

B

P, K

3

Dopravní prostředky: Kolejová vozidla

B

P, K

3

Technika, technologie a řízení letecké dopravy

Technika, technologie a řízení letecké dopravy

B

P

3

Nutná zdravotní způsobilost ****)

 Navazující magisterské studium

Dopravní stavitelství

Dopravní stavitelství

N

P,K

1,5

 

*)

Technologie a management v dopravě

Dopravní management, marketing a logistika

N

P, K

2


**)

Technologie a řízení dopravy

N

P, K

2

  Dopravní inženýrství a spoje
 

Dopravní prostředky: Silniční vozidla

N

P, K

2

**)

Dopravní prostředky: Kolejová vozidla

N

P, K

2

  Dopravní inženýrství a spoje
 

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

N

P, K

2

Transport Operations Management Transport Operations Management N P 2

**)

Rail Vehicles Rail Vehicles N P 2  

Doktorské studium

Dopravní prostředky a infrastruktura

Dopravní prostředky

P

P, K

4

***)

Dopravní stavby

P

P, K

4

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

P

P, K

4

Technologie a management v dopravě

Technologie a management v dopravě

P

P, K

4

***)

*) pro studenty bez postižení horních končetin

**) pro studenty s lehčími a středními vadami zraku a sluchu (nevhodný pro nevidomé a neslyšící)

***) pro studenty s lehčí formou pohybového, zrakového i sluchového postižení

****) Je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Studenti po absolvování studia získají statut Letového leteckého personálu, proto se před zahájením studia musí podrobit lékařskému vyšetření a získat osvědčení zdravotní způsobilosti I. nebo II. třídy.

U všech specifických potřeb - je nutné posoudit vhodnost studia na vybraném oboru individuálně s ohledem k nutnosti absolvovat v rámci studia laboratorní výuku.

 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní program

Studijní plán

Typ SP

Forma studia

Stand. doba studia

Možné
pro

Bakalářské studium

Elektrotechnika a informatika

Komunikační a mikroprocesorová technika

B

P

3

Automatizace

Automatizace

B

P

3

Informační technologie

Informační technologie

B

P

3

Aplikovaná elektrotechnika

Aplikovaná elektrotechnika

B

P

3

Navazující magisterské studium

Elektrotechnika a informatika

Komunikační a řídicí technologie

N

P

2

Automatické řízení

Automatické řízení

N

P

2

Informační technologie

Informační technologie

N

P

2

Doktorské studium

Elektrotechnika a informatika

Elektrotechnika a informatika

P

P,K

4

Electrical Engineering and Informatics

Electrical Engineering and Informatics

P

P,K

4

 

 

 

Fakulta filozofická

Studijní program

Studijní plán

Typ SP

Forma studia

Stand. doba studia

Možné
pro *)

Bakalářské studium

  Filosofie

Filosofie

B

P

3

Religionistika

Religionistika

B

P

3

 Humanitní studia

Humanitní studia

B

P

3


Sociální a kulturní antropologie

Sociální a kulturní antropologie

B

P

3

 

Kulturní dějiny

B

P

3

Historicko-literární studia

B

P

3

Spisová a archivní služba

B

P

3

 

Německý jazyk pro odbornou praxi

Německý jazyk pro odbornou praxi

B

P

3

Anglický jazyk

Anglický jazyk pro odbornou praxi

B

P

3

Anglický jazyk pro vzdělávání

B

P

3

Bakalářské sdružené studium

Anglický jazyk

Anglický jazyk

B

P

3

Německý jazyk pro odbornou praxi

Německý jazyk pro odbornou praxi

B

P

3

  Filosofie

Filosofie

B

P

3

Religionistika

Religionistika

B

P

3

Historické vědy

Historie

B

P

3

 

Ochrana hmotných památek

B

P

3

 

Slavistická studia zemí Evropské unie - bulharština/chorvatština/polština/slovinština

Slavistická studia zemí Evropské unie –

1) bulharština 

2) chorvatština

3) polština

4) slovinština

B

P

3

 

Navazující magisterské studium

  Filosofie

Filosofie

N

P

2

Sociální a kulturní antropologie

Sociální a kulturní antropologie

N

P

2

Historické vědy

Kulturní dějiny

N

P

2

Učitelství anglického jazyka

Učitelství anglického jazyka

N

P

2

 

Resocializační pedagogika

Resocializační pedagogika

N

P

2

Anglická Filologie

Anglická filologie

N

P

2

Doktorské studium

Filosofie

Filosofie

P

P, K

4

Philosophy

P

P, K

4

Historické vědy

Historie

P

P, K

4

History

P

P, K

4

*) Jde o otevřenost ze strany náplně studia daných oborů, nikoli technické podmínky, protože některé katedry této fakulty sídlí v budově G, která není bezbariérová. Děkanát fakulty, učebny a zázemí ostatních kateder se nachází v budově EA, která má bezbariérový přístup bočním vchodem.

 

 

 

 

Fakulta chemicko-technologická

Studijní program

Studijní plán

Typ SP

Forma studia

Stand.doba studia

Možné
pro

Bakalářské studium

Chemie

Chemie

B

P

3

*)

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

B

P

3

 *)

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

B

P

3

 *)

Anorganické a bioanorganické materiály

Anorganické a bioanorganické materiály

B

P

3

 *)

Polymerní materiály a kompozity

Polymerní materiály a kompozity

B

P

3

 *)

Farmakochemie a medicinální materiály

Farmakochemie a medicinální materiály

B

P

3

 *)

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

B

P

3

 *)

Hodnocení a analýza potravin

Hodnocení a analýza potravin

B

P

3

 *)

Polygrafie

Polygrafie

B

P

3

 *)

Analýza biologických materiálů

Analýza biologických materiálů

B

P

3

 *)

Speciální chemicko-biologické obory

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

B

P

3

 

Navazující magisterské studium

Anorganická a bioanorganická chemie

Anorganická a bioanorganická chemie

N

P

2

 *)

Chemie

Organická chemie

N

P

2

 *)

Technická fyzikální chemie

N

P

2

 *)

Analytická chemie

Analytická chemie

N

P

2

*)

Chemické a procesní inženýrství

Ochrana životního prostředí

N

P

2

*)

Chemické inženýrství

N

P

2

*)

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

N

P

2

*)

 Anorganická technologie

Anorganická technologie

N

P

2

*)

Chemie a technologie materiálů

Technologie organických specialit

N

P

2

*)

Technologie výroby a zpracování polymerů

N

P

2

 

Vlákna a textilní chemie

N

P

2

*)

Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů

N

P

2

 

Organické povlaky a nátěrové hmoty

N

P

2

 

Materiálové inženýrství

N

P

2

*)

Hodnocení a analýza potravin

Hodnocení a analýza potravin

N

P

2

*)

Inženýrství energetických materiálů

Inženýrství energetických materiálů

N

P

2

*)

Polygrafie

Polygrafie

N

P

2

*)

Analýza biologických materiálů

Analýza biologických materiálů

N

P

2

*)

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

N

P

2

*)

Udržitelný rozvoj v chemii a technologii

Udržitelný rozvoj v chemii a technologii

N

P

2

*)

Doktorské studium

Anorganická chemie

Anorganická chemie

P

P, K

4

 *)

Analytická chemie

Analytická chemie

P

P, K

4

*)

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie

P

P, K

4

*)

Organická chemie

Organická chemie

P

P, K

4

*)

Chemie a chemické technologie

Anorganická technologie

P

P, K

4

*)

Chemie a technologie anorganických materiálů

Chemie a technologie anorganických materiálů

P

P, K

4

*)

Chemie a technologie materiálů

Povrchové inženýrství

P

P, K

4

 

Surface Engineering Surface Engineering P P, K 4  

Inženýrství energetických materiálů

Inženýrství energetických materiálů

P

P, K

4

*)

Chemické a procesní inženýrství

Chemické inženýrství

P

P, K

4

*)

Environmentální inženýrství

P

P, K

4

*)

Biochemie

Biochemie

P

P, K

4

*)

 

*) Studijní programy jsou dostupné pro všechny uchazeče a zájemce o studium, vč. uchazečů a zájemců o studium se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním.

Studijní programy na FCHT nejsou vhodné pro:

nevidomé osoby, osoby s těžkým zrakovým postižením, neslyšící osoby, osoby s těžkým sluchovým postižením, osoby s postižením horních končetin, osoby s postižením dolních končetin, osoby s poruchou autistického spektra a osoby s duševním onemocněním.

Uchazečům se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním se doporučuje kontaktovat garanta daného studijního programu a konzultovat s ním vhodnost studia v souvislosti s výukou v laboratořích.

 

 

 

Fakulta restaurování

Studijní program

Studijní plán

Typ SP

Forma  studia

Stand. doba studia

Možné pro

Bakalářské studium

Restaurování a konzervace děl hmotného kulturního dědictví

Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene

B

P

4

*) **)

Nástěnná malba, sgrafito a mozaika

B

P

4

*) **)

Papír, knižní vazba a dokumenty

B

P

4

*) **)

Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé

B

P

4

*) **)

Navazující magisterské studium

  Výtvarná umění

Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury

1) Kámen     2) Malba

N

P

2

*) **)

Restaurování a konzervace děl písemné kultury

1) Papír      2) Textil

N

P

2

*) **)

*) pro studenty s lehkou nedoslýchavostí a s poruchami/vadami, které jsou korigovány naslouchadlem nebo kochleárním implantátem

**) u studentů neslyšících vhodné za předpokladu stálé přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka

 

 

 

 

Fakulta zdravotnických studií

Studijní program

Studijní plán

Typ SP

Forma studia

Stand. doba studia

Možné pro

Bakalářské studium

Všeobecné ošetřovatelství

Všeobecné ošetřovatelství

B

P, K

3

 

Zdravotnické záchranářství

Zdravotnické záchranářství

B

P

3

 

Specializace ve zdravotnictví

Radiologický asistent

B

P

3

 

Porodní asistence

Porodní asistentka

B

P

3

 

Zdravotně sociální péče

Zdravotně sociální péče

B

P

3

 *)

**)

***)

Navazující magisterské studium

Ošetřovatelství

Ošetřovatelská péče v interních oborech

N

K

 2

 

Specializace ve zdravotnictví

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

N

K

 2

 

Perioperační péče

N

K

 2

 

*) pro studenty s lehčí formou tělesného postižení
**) pro studenty s lehkou nedoslýchavostí a s poruchami/vadami, které jsou korigovány naslouchadlem nebo kochleárním implantátem
***) pro studenty s lehkými a středními poruchami/vadami zraku

 

 

true