Úřední sdělení

Úřední sdělení a dokumenty univerzity, jejichž cílem je informovat veřejnost  o záležitostech  vysoké  školy,  jak vyplývá  ze  zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

false