Akademický senát

Zapisy z akademického senátu UPa
7. zasedání AS UPa dne 23.1.2018
false
5. zasedání AS UPa dne 17.10.2017
false
3. zasedání AS UPa dne 16. 5. 2017
false
2. zasedání AS UPa dne 25. 4. 2017
false
false
Materiály AS UPa 2017
false