Rektorát

Rektorát tvoří organizační útvary (odbory, oddělení a samostatné referáty) zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost univerzity. Jedná se o administrativní, ekonomické, provozní a jiné útvary řízené rektorem, prorektory, kvestorem nebo kancléřkou.

Rektorát
Studentská 95, 532 10, Pardubice
tel.: 466 036 111 - přes telefonní ústřednu na všechna pracoviště univerzity


Kancelář rektora

Mgr. Lucie Kašková
E-mail: Lucie.Kaskova@upce.cz
tel.: 466 036 530
• vedoucí
• kancléřka

Bc. Martina Hrbáčková
E-mail: Martina.Hrbackova@upce.cz
tel.: 466 036 553
• asistentka

Mgr. Michaela Jansová
E-mail: Michaela.Jansova@upce.cz
tel.: 466 036 524
• tajemnice rady pro vnitřní hodnoceníOddělení propagace a vnějších vztahů

Ing. Valerie Wágnerová
E-mail: Valerie.Wagnerova@upce.cz
tel.: 466 036 555
• vedoucí
• mluvčí univerzity

Mgr. Zuzana Paulusová
E-mail: Zuzana.Paulusova@upce.cz
tel.: 466 036 406

Tomáš Pospíchal
E-mail: Tomas.Pospichal@upce.cz
tel.: 466 036 467, 466 036 544

Ing. Lenka Krejčíková
E-mail: Lenka.Krejcikova@upce.cz
tel.: 466 036 757

Ing. arch. Iva Svobodová
E-mail: Iva.Svobodova@upce.cz
tel.: 466 036 482Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů

Mgr. Ivana Švecová
E-mail: Ivana.Svecova@upce.cz
tel.: 466 036 649
• vedoucíReferát pro vědu a tvůrčí činnost

Ing. Martina Valášková
E-mail: Martina.Valaskova@upce.cz
tel.: 466 036 795Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy

Ing. Monika Vejchodová
E-mail: Monika.Vejchodova@upce.cz
tel.: 466 036 417
• vedoucí

Ing. Jitka Genserová
E-mail: Jitka.Genserova@upce.cz
tel.: 466 036 733

Ing. Lucie Macháčová
E-mail: Lucie.Machacova@upce.cz
tel.: 466 036 596

Mgr. Andrea Pilařová
E-mail: Andrea.Pilarova@upce.cz
tel.:

Mgr. Jana Voltrová
E-mail: Jana.Voltrova@upce.cz
tel.: 466 036 496Oddělení personální a mzdové

Mgr. Markéta Holá
E-mail: Marketa.Hola@upce.cz
tel.: 466 036 347Referát interního auditu, kontroly a vyřizování stížností

Ing. Milan Rejchrt
E-mail: Milan.Rejchrt@upce.cz
tel.: 466 036 663

Ing. Alena Tomolová
E-mail: Alena.Tomolova@upce.cz
tel.: 466 036 284Sekretariát kvestora

Zita Bachurová
E-mail: Zita.Bachurova@upce.cz
tel.: 466 036 556
• sekretářka kvestoraEkonomický odbor

Ing. Dagmar Drobná Kubalík
E-mail: Dagmar.DrobnaKubalik@upce.cz
tel.: 466 036 358
• vedoucí odboru

Jaroslava Janatová
E-mail: Jaroslava.Janatova@upce.cz
tel.: 466 036 356
• vedoucí oddělení ekonomického řízení

Ing. Pavel Cabalka
E-mail: Pavel.Cabalka@upce.cz
tel.: 466 036 766
• vedoucí oddělení vnitřní ekonomiky

Ing. Jana Kubíčková
E-mail: Jana.Kubickova@upce.cz
tel.: 466 036 756
• vedoucí oddělení finančníhoOddělení přípravy a realizace veřejných zakázek

Ing. Irena Seinerová
E-mail: Irena.Seinerova@upce.cz
tel.: 466 036 745
• vedoucíOddělení právní a organizační

JUDr. Mgr. Adéla Hradilová
E-mail: Adela.Hradilova@upce.cz
tel.: 466 036 276

Referát právní

JUDr. Pavel Horák
E-mail: Pavel.Horak@upce.cz
tel.: 466 036 499
• právník

Referát organizační

Bc. Alice Michalů
E-mail: Alice.Michalu@upce.cz
tel.: 466 036 143

Podatelna

Jarmila Štanclová
E-mail: Jarmila.Stanclova@upce.cz
tel.: 466 036 466
• pracovnice podatelny

Eva Říhová
E-mail: Eva.Rihova@upce.cz
tel.: 466 036 364
• pracovnice podatelny

Zuzana Faltusová
E-mail: Zuzana.Faltusova@upce.cz
tel.: 466 036 746, 466 036 731
• pracovnice podatelny