Popularizace vědy

Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor (RK PTPO) poskytuje komplexní koordinátorské činnosti a informační služby v regionu Pardubického kraje zaměřené na podporu technických a přírodovědných oborů a systematicky se věnuje popularizaci vědy od roku 2010.

Od té doby uspořádala stovky zajímavých populárně-naučných akcí, kterými přibližuje vědu, výzkum a odborné činnosti univerzity a jejích sedmi fakult. Netradičními odbornými formami seznamuje především žáky a studenty, ale i širokou veřejnost s výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť a zapojuje je aktivně do poznávání světa moderní vědy.

- ZVĚTŠENO - putovní výstava velkoformátových vědeckých fotografií

- Studentská KAVÁRNA UNIVERSITAS v Pardubicích

Populárně-naučné akce jsou určeny všem studentům jak základních, tak středních škol, kteří jsou na Univerzitě Pardubice srdečně vítáni.

AKCE pro veřejnost 2017
 

Věda není jen těžká ani nudná
aneb jak na to jdeme v Pardubicích