Poplatky spojené se studiem

Poplatky spojené se studiem se řídí dle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.
Základ pro výpočet poplatků spojených se studiem na akademický rok stanoví vždy MŠMT. Je předpoklad, že výše poplatků bude obdobná jako v předchozím akademickém roce (Poplatky spojené se studiem na Univerzitě Pardubice).
 
Výše poplatků spojené se studiem na Univerzitě Pardubice pro akademický rok 2016/2017