Vydavatelství a polygrafické středisko

Polygrafické středisko vybavené moderní technikou poskytuje řadu grafických a polygrafických služeb. Zajišťuje grafické zpracování tiskovin, jejich ofsetový jedno i vícebarevný tisk, knihařské práce, kopírování, zpracování digitálních záznamů atd.

 

Polygrafické středisko

Studentská 84, Pardubice - Polabiny, budova EA - přízemí

vedoucí Vladimír Kobera

telefon 466 036 042-3
e-mail
tisk@upce.cz

 

Vydavatelství Univerzity Pardubice koordinuje a řídí vydavatelské činnosti související s přípravou, tvorbou, zveřejněním a distribucí dokumentů vznikajících na Univerzitě Pardubice v tištěné i elektronické formě, kterým bude přiděleno číslo ISBN a ISSN.

Vydavatelství Univerzity Pardubice
Studentská 84, Pardubice - Polabiny, budova EA - přízemí
Ing. Ivo Holava – vedoucí vydavatelství,
telefon 466 036 132, e-mail
vydavatelstvi@upce.cz