Celouniverzitní útvary

Celouniverzitní útvary jsou pracoviště univerzity, která zajišťují vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost na univerzitní úrovni, a účelová zařízení, která zajišťují ubytování a stravování, provozní a tiskařské služby nebo poskytují informační a další služby studentům, zaměstnancům a pracovištím univerzity, případně externím subjektům.
 

 

Jazykové centrum

Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
E-mail: Andrea.Koblizkova@upce.cz
tel.: 466 036 716
• vedoucí


Katedra tělovýchovy a sportu

Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.
E-mail: Tomas.Macas@upce.cz
tel.: 466 036 537
• vedoucíCentrum informačních technologií a služeb

Ing. Olga Klápšťová
E-mail: Olga.Klapstova@upce.cz
tel.: 466 036 700
• ředitelka

Ing. Tomáš Bartoníček, Ph.D.
E-mail: Tomas.Bartonicek@upce.cz
tel.: 466 036 576
• Oddělení webových aplikací a DTP

Ing. Petr Švec
E-mail: Petr.Svec@upce.cz
tel.: 466 036 567
• Oddělení správy výpočetní a audiovizuální techniky

Ing. Jiří Slanina
E-mail: Jiri.Slanina@upce.cz
tel.: 466 036 575
• Oddělení správy systémů a sítí

Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.
E-mail: Ondrej.Prusek@upce.cz
tel.: 466 036 416
• Oddělení podpory informačních systémů


Univerzitní knihovna

Mgr. Iva Prochásková
E-mail: Iva.Prochaskova@upce.cz
tel.: 466 036 546
• vedoucí


Technický odbor

Ing. Aleš Pék
E-mail: Ales.Pek@upce.cz
tel.: 466 036 724
• vedoucí


Vydavatelství a polygrafické středisko

Vladimír Kobera
E-mail: Vladimir.Kobera@upce.cz
tel.: 466 036 042
• vedoucí

Vydavatelství

Ing. Ivo Holava
E-mail: Ivo.Holava@upce.cz
tel.: 466 036 132
• vedoucí