Uchazeči o studium Veřejnost Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • 16.1. Den otevřených dveří http://www.upce.cz/dfjp/studium/den-otev-dveri/den-otevdver-2014.pdf /DFJP/akce/den-otev-dver-015.html univerzitní aula A1 Dopravní fakulta Jana Pernera ostatni,DFJP,UPA,/UPA/AKCE/RPVV/ Ing. Andrea Hemžská, Ph.D. 466 036 096
  • 2.2.–6.2. Kurz „Nejnovější poznatky v dopravě, logistice a managementu“ akce.html?id=/DFJP/akce/kurz-ucitele.html /DFJP/akce/kurz-ucitele.html Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní fakulta Jana Pernera školení/kurz/výuka,DFJP Zlatuše Sojková 466 036 409
další akce