Uchazeči o studium Veřejnost Odborná komunita

Aktuality

další aktuality

Akce

  • 3.3.–29.5. Univerzita třetího věku http://www.upce.cz/dfjp/studium/univ-3-veku/info.html /DFJP/akce/2015/u3v-tech-blok.html Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní fakulta Jana Pernera přednáška,DFJP Zlatka Sojková 466 036 409
  • 29.5. Moderní trakční pohony - odborný seminář akce.html?id=/DFJP/akce/2015/trakcni-pohony.html /DFJP/akce/2015/trakcni-pohony.html Pardubice, DFJP DFJP, KEEZ seminář,DFJP prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.; Ing. Ondřej Černý, Ph.D. 466 036 450; 466 036 399
  • 16.6. Vědecko-technický jarmark letos na třídě Míru akce.html?id=/UPa/akce/rpvv/2015/ved-jarmark.html /UPa/akce/rpvv/2015/ved-jarmark.html třída Míru, Pardubice Univerzita Pardubice ostatni,UPA,/FEI/AKCE/2015/,/FES/AKCE/2015/AKCE-STUDIUM/,FCHT,/DFJP/AKCE/2015/,DFJP,FES,FR,FZS,FEI,/FZS/AKCE/2015/,/FF/AKCE/2015/,/FR/AKCE/2015/,/FCHT/AKCE/2015/,FF Ing. arch. Iva Svobodová 466 036 482
  • 3.8.–7.8. Příměstský tábor pro studentky a studenty středních škol http://www.upce.cz/dfjp/pro-verejnost/primest-tabor.html /DFJP/akce/2015/primest-tabor.html DFJP DFJP ostatni,DFJP Zlatka Sojková 466 036 409
  • 3.9.–4.9. Dopravní konference 2015 a VI. mezinárodní vědecká konference věnovaná památce Jana Pernera s mottem Principy udržitelné dopravy http://isc.upce.cz/ /DFJP/akce/2015/mez-konf-dfjp.html Univerzita Pardubice, AFI Palác Dopravní fakulta Jana Pernera, Máša agency konference,DFJP Ing. Martin Trpišovský 420 466 036 104
  • 16.9.–25.5. Kurz "Angličtina pro falešné začátečníky" http://www.upce.cz/dfjp/studium/univ-3-veku/anglic-zacatecnici.html /DFJP/akce/2015/anglictina.html DFJP DFJP školení/kurz/výuka,DFJP Zlatka Sojková 466 036 409
  • 21.9.–22.9. Studentská konference MATEMATIcamp2015 akce.html?id=/DFJP/akce/2015/matemat-camp-konfer.html /DFJP/akce/2015/matemat-camp-konfer.html DFJP KID, JČMF pobočka Pardubice konference,DFJP Mgr. Věra Záhorová, Ph.D. 466 036 476
  • 25.9. Noc vědců 2015 akce.html?id=/UPa/akce/rpvv/2015/noc-vedcu.html /UPa/akce/rpvv/2015/noc-vedcu.html areál a pracoviště univerzity Univerzita Pardubice ostatni,UPA,FR,FZS,/FZS/AKCE/2015/,/FES/AKCE/2015/AKCE-STUDIUM/,/FR/AKCE/2015/,FCHT,/FCHT/AKCE/2015/,/DFJP/AKCE/2015/,FES,DFJP Ing. Martin Trpišovský 466 036 104
  • Říjen – listopad 2015 Podpora rozhodování v inteligentních dopravních systémech a férových obslužných systémech akce.html?id=/DFJP/akce/2015/workshop-kid.html /DFJP/akce/2015/workshop-kid.html Zasedací místnost děkanátu DFJP DFJP, KID workshop,DFJP doc. Ing. Josef Volek, CSc. 466 036 644
další akce