Uchazeči o studium Veřejnost Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • 9.1.–14.5. Kurz „Zdraví - prodloužení aktivního života“ http://www.upce.cz/dfjp/studium/celozivotni-vzdelavani/kurz-zdravi.html /DFJP/akce/2015/kurz-zdravi.html Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní fakulta Jana Pernera ostatni,DFJP Zlatka Sojková 466 036 409
  • 10.5. Přednáška - Využití vyššího kolejového systému v prostředí MHD akce.html?id=/DFJP/akce/2016/kolej-system.html /DFJP/akce/2016/kolej-system.html V učebně DB-B3 KTŘD přednáška,DFJP doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. 466036204
  • květen 2016 Workshop - Personální controlling akce.html?id=/DFJP/akce/2016/personal-controlling.html /DFJP/akce/2016/personal-controlling.html Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky workshop,DFJP doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. 466 036 381
  • 12.5. Přednáška Řízení lidských zdrojů v praxi akce.html?id=/DFJP/akce/2016/pred-riz-lid-zdoj.html /DFJP/akce/2016/pred-riz-lid-zdoj.html DA-01004 DFJP, KDMML přednáška,DFJP Ing. Pavla Lejsková, Ph.D. 466 036 376
  • 12.5. Rozptyl vln na objektech a využití v radarové technice a radiokomunikacích akce.html?id=/DFJP/akce/2016/rozptyl-vln.html /DFJP/akce/2016/rozptyl-vln.html zasedací místnost děkana DFJP, Univerzita Pardubice KEEZ, IEEE Czechoslovakia Section seminář,DFJP,UPA,/UPA/AKCE/RPVV/2016/ Ing. Karel Dvořák 466 036 440
  • 19.5. ŽelAktuel 2016 akce.html?id=/DFJP/akce/2016/zel-aktuel.html /DFJP/akce/2016/zel-aktuel.html SŽDC, Rytířský sál, Praha DFJP, SŽDC seminář,DFJP Ing. Edvard Březina, CSc. 466 036 201
  • 1.8.–5.8. Příměstský tábor pro studentky a studenty středních škol http://www.upce.cz/dfjp/pro-verejnost/primestsky-tabor.html /DFJP/akce/2016/primestsky-tabor.html Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní fakulta Jana Pernera ostatni,DFJP Zlatka Sojková 466 036 409
  • 13.9.–14.9. Konference IPoCC 2016 http://ipocc.upce.cz/ /DFJP/akce/2016/ipocc-2016.html Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky konference,DFJP doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 466 036 375
další akce