Uchazeči o studium Veřejnost Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • 9.1.–14.5. Kurz „Zdraví - prodloužení aktivního života“ http://www.upce.cz/dfjp/studium/celozivotni-vzdelavani/kurz-zdravi.html /DFJP/akce/2015/kurz-zdravi.html Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní fakulta Jana Pernera ostatni,DFJP Zlatka Sojková 466 036 409
  • 8.2. Informační a datová podpora pro hodnocení akademických pracovníků na Univerzitě Pardubice akce.html?id=/DFJP/akce/2016/info-dat-podpora.html /DFJP/akce/2016/info-dat-podpora.html V posluchárně C1 na Fakultě chemicko-technologické (budova HA) Akademodký senát UPa školení/kurz/výuka,DFJP Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.
  • 11.2. Přednáška o českém matematikovi Václavu Hlavatém akce.html?id=/DFJP/akce/2016/pred-hlavaty.html /DFJP/akce/2016/pred-hlavaty.html Učebna DB-B1, DFJP Pardubická pobočka JČMF, KEEZ DFJP, ÚM FES přednáška,DFJP Ing. Dušan Čermák, Ph.D. 466 036 387
  • 18.2. Workshop s partnerskými podniky sektoru dopravy a spojů akce.html?id=/DFJP/akce/2016/workshop-podniky.html /DFJP/akce/2016/workshop-podniky.html Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky workshop,DFJP doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 466 036 375
  • 23.2. Mezinárodní seminář „Přístup k podpoře nákladní železniční dopravy“ akce.html?id=/DFJP/akce/2016/podpora-nakzel-dop.html /DFJP/akce/2016/podpora-nakzel-dop.html zasedací místnost DFJP DFJP seminář,DFJP prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. 466 036 549
  • 25.2. Elektrotechnická zařízení v dopravě akce.html?id=/DFJP/akce/2016/elektro-zar-doprava.html /DFJP/akce/2016/elektro-zar-doprava.html Zasedací místnosti KEEZ, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice KEEZ seminář,DFJP doc. Ing. Ondřej Černý, Ph.D. 466 036 387
  • Březen 2016 Odborný seminář o nových technologiích svařování akce.html?id=/DFJP/akce/2016/seminar-svarovani.html /DFJP/akce/2016/seminar-svarovani.html VVCD VVCD/ PRAMET TOOLS, s.r.o. seminář,DFJP prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. 466 038 507
  • duben 2016 Controlling logistických nákladů akce.html?id=/DFJP/akce/2016/controling-log-nak.html /DFJP/akce/2016/controling-log-nak.html Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky workshop,DFJP doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. 466 036 381
  • 19.4.–20.4. Radioelektronika 2016 akce.html?id=/DFJP/akce/2016/konf-radioelektronika.html /DFJP/akce/2016/konf-radioelektronika.html Technická univerzita Košice VUT Brno, ČVUT Praha, SVUT Bratislava, ZČU Plzeň, TU Košice, DFJP KEEZ, IEEE Czechoslovakia Section konference,DFJP doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D. 466 036 427
  • květen 2016 Personální controlling akce.html?id=/DFJP/akce/2016/personal-controlling.html /DFJP/akce/2016/personal-controlling.html Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky workshop,DFJP doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. 466 036 381
další akce