Uchazeči o studium Veřejnost Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • 18.9.–19.9. Konference IPoCC 2014 http://ipocc.upce.cz/ /DFJP/akce/konf-ipocc-014.html Hotel Zlatá štika, Pardubice Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky konference,DFJP doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. +420 466 036 375
  • 25.9.–23.10. Kurz první pomoci http://www.upce.cz/dfjp/studium/univ-3-veku/letak-zdrav-kurz.pdf /DFJP/akce/kurz-prvni-pom.html Fakulta zdravotnických studií Pardubice - Černá za Bory Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta zdravotnických studií školení/kurz/výuka,DFJP,UPA,/UPA/AKCE/IC/ Zlatuše Sojková 466 036 409
  • 26.9. NOC VĚDCŮ 2014 akce.html?id=/DFJP/akce/noc-vedcu.html /DFJP/akce/noc-vedcu.html Výukové a výzkumné centrum v dopravě Doubravice Dopravní fakulta Jana Pernera ostatni,DFJP Mgr. Lenka Čermáková 466 038 506
  • 22.10.–23.10. LOGI 2014 akce.html?id=/DFJP/akce/logi-2014.html /DFJP/akce/logi-2014.html Pardubice Katedra technologie a řízení dopravy, VŠTE ČB, Institut J. Pernera, o. p. s. konference,DFJP doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 466 036 199
  • 23.10.–24.10. Konference Vozidla jako prvek konkurenceschopnosti ŽOD http://www.upce.cz/dfjp/veda-vyzkum/konf-cd.pdf /DFJP/akce/konference-cd.html Konstantinovy Lázně Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, České dráhy, Plzeňský kraj, Q-rail konference,DFJP Jan Hrabáček
další akce