Uchazeči o studium Veřejnost Odborná komunita

Aktuality

Akce

  • 7.10.–31.10. Prezentace SŽDC ve vestibulu DFJP akce.html?id=/DFJP/akce/prezentace-szdc.html /DFJP/akce/prezentace-szdc.html vestibul DFJP Dopravní fakulta Jana Pernera ostatni,DFJP Zlatka Sojková
  • 6.11. LOGI 2014 http://www.upce.cz/dfjp/veda-vyzkum/logi-014.pdf /DFJP/akce/logi-2014.html Pardubice Katedra technologie a řízení dopravy, VŠTE ČB, Institut J. Pernera, o. p. s. konference,DFJP doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 466 036 199
  • 2.2.–6.2. Kurz „Nejnovější poznatky v dopravě, logistice a managementu“ akce.html?id=/DFJP/akce/kurz-ucitele.html /DFJP/akce/kurz-ucitele.html Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní fakulta Jana Pernera školení/kurz/výuka,DFJP Zlatuše Sojková 466 036 409
další akce