Katedra dopravního stavitelství

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního stavitelství
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 183

E-mail: kds.dfjp@upce.cz

Facebook: https://www.facebook.com/DFJP.KDS/