Katedra dopravního stavitelství

COST Action TU1208 ve spolupráci s Katedrou dopravního stavitelství Univerzity Pardubice pořádá:

GPR Roadshow Pardubice

Použití georadaru ve stavebním inženýrství

25. května 2017, Pardubice

Detailnější informace o semináři naleznete na adrese http://georadar.upce.cz/, kde je i formulář pro registraci.

 

 

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního stavitelství
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 183

E-mail: kds.dfjp@upce.cz

Facebook: https://www.facebook.com/DFJP.KDS/