Organizační uspořádání

V čele fakulty stojí děkan.
Vedení fakulty:
  • Děkan
Proděkani
    - pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční spolupráci
    - pro vzdělávací činnost

    - pro rozvoj
    - pro vnitřní záležitosti a propagaci

Děkanát fakulty tvoří tato oddělení:

Katedry:
 
Pracoviště: