Organizační uspořádání

V čele fakulty stojí děkan.

Vedení fakulty:

Proděkani
    - pro vědecko-výzkumnou činnost 
    - pro pedagogickou činnost

    - pro vnější vztahy
    - pro vnitřní záležitosti a rozvoj


Děkanát fakulty tvoří tato oddělení:


Katedry:

 

Ústavy

 

Dislokovaná pracoviště:


Ostatní pracoviště:

 

Organizační schéma