Kontakty

Bakalářské studium - prezenční forma

Ing. Andrea Hemžská, Ph.D.

andrea.hemzska@upce.cz

tel.: 466 036 096

kancelář: DA 01015

po  8:30 – 11:00   13:00 – 14:30

čt   7:30 – 11:00   13:00 – 14:30

 

Navazující magisterské studium - prezenční forma

Jana Novotná, DiS.

jana.novotna@upce.cz

tel.: 466 036 097

kancelář: DA 01014

po  8:30 – 11:00   13:00 – 14:30

čt   7:30 – 11:00   13:00 – 14:30

 

Bakalářské a navazující magisterské studium - kombinovaná forma

Ing. Hana Drahotská, Ph.D.

hana.drahotska@upce.cz

tel.: 466 036 098

kancelář: DA 01013

čt   8:00 – 11:00   13:00 – 14:30

pá  8:00 – 11:00   13:00 – 14:30

 

Rozvrhy

Ing. Alena Kavičková

alena.kavickova@upce.cz

tel.: 466 036 077

kancelář: DC 01007

dle domluvy

 

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami

PhDr. Marie Prouzová

Nyní zastupuje Jana Novotná, DiS.

jana.novotna@upce.cz

tel.: 466 036 097

kancelář: DA 01014

po  8:30 – 11:00   13:00 – 14:30

čt   7:30 – 11:00   13:00 – 14:30

nebo dle domluvy

marie.prouzova@upce.cz

tel.: 466 036 102

kancelář: DC 01008

dle domluvy

 

Doktorské studium

 

dekanat.dfjp@upce.cz

tel.: 466 036 509

dle domluvy

 

Studium v zahraničí

Hana Coufalová, Dis.

hana.coufalova@upce.cz

tel.: 466 036 104

kancelář: DA 01008

dle domluvy

 

Celoživotní vzdělávání

Zlatuše Sojková

zlatuse.sojkova@upce.cz

tel.: 466 036 409

kancelář: DA 01008

dle domluvy