Kontakty

Úprava úředních hodin v období prázdnin

 

do 29. 6. 2017

čtvrtek

standardní úřední hodiny

10. 7. 2017

pondělí

8:30 – 11:00

13:30 – 15:00

13. 7. 2017

čtvrtek

14. 8. 2017

pondělí

17. 8. 2017

čtvrtek

21. 8. 2017

pondělí

25. 8. 2017

pátek

28. 8. 2017

pondělí

31. 8. 2017

čtvrtek

25. 9. 2017

pondělí

27. 9. 2017

středa

od 2. 10. 2017

pondělí

standardní úřední hodiny

 
Prosíme všechny studenty, aby dodržovali výše uvedené úřední hodiny!
Kromě období letních prázdnin (tj. od 17. 7. do 11. 8.), kdy dochází k čerpání řádných dovolených, lze v případech hodných zřetele předem domluvit schůzku v jiném termínu, a to emailem nebo telefonicky.
 

 

Bakalářské studium - prezenční forma

Ing. Andrea Hemžská, Ph.D.

andrea.hemzska@upce.cz

tel.: 466 036 096

kancelář: DA 01015

po  8:30 – 11:00   13:00 – 14:30

čt   7:30 – 11:00   13:00 – 14:30

 

Navazující magisterské studium - prezenční forma

Jana Novotná, DiS.

jana.novotna@upce.cz

tel.: 466 036 097

kancelář: DA 01014

po  8:30 – 11:00   13:00 – 14:30

čt   7:30 – 11:00   13:00 – 14:30

 

Bakalářské a navazující magisterské studium - kombinovaná forma

Ing. Hana Drahotská, Ph.D.

hana.drahotska@upce.cz

tel.: 466 036 098

kancelář: DA 01013

čt   8:00 – 11:00   13:00 – 14:30

pá  8:00 – 11:00   13:00 – 14:30

 

Rozvrhy

Ing. Alena Kavičková, Mgr. Jana Vágnerová

alena.kavickova@upce.cz

tel.: 466 036 077

kancelář: DC 01007

dle domluvy

jana.vagnerova@upce.cz

tel.: 466 036 102

kancelář: DC 01005

dle domluvy

 

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami

Jana Novotná, DiS., Mgr. Jana Vágnerová

jana.novotna@upce.cz

tel.: 466 036 097

kancelář: DA 01014

po  8:30 – 11:00   13:00 – 14:30

čt   7:30 – 11:00   13:00 – 14:30

nebo dle domluvy

 

jana.vagnerova@upce.cz

tel.: 466 036 102

kancelář: DC 01005

dle domluvy

 

Doktorské studium

Ing. Zuzana Gojná

zuzana.gojna@upce.cz

tel.: 466 036 099

kancelář: DC 01005

dle domluvy

 

Studium v zahraničí

Hana Coufalová, Dis.

hana.coufalova@upce.cz

tel.: 466 036 104

kancelář: DC 01008

dle domluvy

 

Celoživotní vzdělávání

Zlatuše Sojková

zlatuse.sojkova@upce.cz

tel.: 466 036 409

kancelář: DC 01008

dle domluvy